Vizitează magazinul online din țara ta

General use conditions page

Bine ați venit pe paginile web ale Grupului Calzedonia. Mulțumindu-vă că ați vizitat paginile noastre web, profităm de ocazie pentru a sublinia că accesul la website-urile Grupului Calzedonia și utilizarea serviciilor și a conținutului incluse în acestea sunt activități reglementate de aceste Condiții Generale de utilizare (denumite în continuare „Condiţii Generale”). O secţiune de ,,Întrebări Frecvente’’ a fost creată pentru a vă facilita consultarea paginii. Vă reamintim cu amabilitate că, accesând website-urile noastre și/sau folosind chiar și unul dintre serviciile furnizate, confirmați cunoașterea și acceptarea Condițiilor Generale publicate pe această pagină. Dacă nu acceptați aceste condiții, vă rugăm să vă abțineți de la accesarea și utilizarea imediată a conținutului și a serviciilor oferite pe website-urile noastre.

GLOSAR

Pentru a oferi o consultare mai clară și mai ușoară a website-urilor, am furnizat un glosar cu termenii cei mai frecvent utilizați pe această pagină.

a) Grupul Calzedonia (denumit în continuare „Calzedonia”) : indică administratorul paginii, domeniilor și subdomeniilor înregistrate pentru fiecare dintre mărcile Grupului Calzedonia, care includ, printre altele, de exemplu: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI și HOTEL VERONESI LA TORRE. Grupul Calzedonia este, de asemenea, proprietarul domeniilor, al website-urilor și al conținutului furnizat în cadrul acestora și administratorul și/sau proprietarul tuturor infrastructurilor IT și a altor infrastructuri de asistență;

b) Website-uri : specifică portalurile web aferente Grupului Calzedonia, care constau in Servicii și Conținuturi puse la dispoziția Utilizatorului;

c) Servicii: : indică toate activitățile și operațiunile pe care Utilizatorii le pot desfășura în legătură cu Conținutul pus la dispoziție pe Website-uri;

d) Conţinuturi: : înseamnă, printre altele și, spre exemplu, materialul audio și video, informațiile, grafica, fotografiile și/sau imaginile, ilustrațiile, imaginile, siglele, proiectele și orice alt tip de material original sau reprodus publicat pe website-uri sau trimis de acestea, inclusiv software, procesele operative ale website-urilor, meniuri, pagini web, configuraţie, grafică și culori.

e) Utilizator: : specifică utilizatorii website-urilor și a serviciilor furnizate în acestea.

CUM VOI ȘTI DACĂ CONDIȚIILE CONȚINUTE PE ACEASTĂ PAGINĂ AU FOST MODIFICATE?

Dacă doriți să primiți actualizări constante cu privire la Condițiile Generale, vă recomandăm să consultați această pagină în mod regulat. Acest lucru vă va permite să verificați dacă au fost implementate posibile modificări sau schimbări de la ultima vizită pe website. Într-adevăr, Calzedonia, ori de câte ori implementează modificări - parțiale sau totale - va lua măsurile necesare pentru ca actualizările să fie disponibile, publicându-le pe această pagină.

POT FOLOSI WEBSITE-URILE GRUPULUI CALZEDONIA ÎN SCOP PROFESIONAL?

Conținutul și serviciile de pe website-urile noastre sunt destinate în mod normal uzului personal. Aceasta înseamnă că, de exemplu, dacă consultați paginile, descărcați informații despre produs, etc., veți utiliza materialul în scopuri comerciale, antreprenoriale și profesionale inadecvate.

Cu toate acestea, dacă Serviciul pe care îl utilizați se numără printre cele care vă permit să efectuați achiziții, în acest caz puteți utiliza Serviciul atât pentru uz profesional, cât și personal. Aceasta înseamnă că sunteți liber să efectuați achiziții care sunt atât legate, cât și fără legătură cu activitățile dumneavoastră profesionale prin intermediul website-urilor noastre.

CE CONDIȚII ȘI LIMITE SUNT IMPUSE ATUNCI CÂND SE UTILIZEAZĂ WEBSITE-URILE GRUPULUI CALZEDONIA?

Când accesați website-urile noastre și conținutul și serviciile relative, trebuie să:

 • Navigați și utilizați website-ul și serviciile la totala şi libera dumneavoastră discreție, asumându-vă în același timp responsabilitatea totală și exclusivă.
 • Nu utilizați website-urile în scopuri ilegale sau pentru a comite acțiuni ilegale.
 • Nu utilizați website-urile în așa fel încât să întrerupă, să deterioreze sau să compromită în tot sau în parte eficiența și funcționalitatea celor de mai sus.
 • Recunoașteți faptul că Calzedonia nu poate fi trasă la răspundere pentru evenimente legate de posibile daune aduse computerului, echipamentelor sau oricăror date ale dumneavoastră sau ale unei terțe părți, cu excepția cazurilor posibile de erori grave și intenții premeditate care pot fi direct legate de Calzedonia.
 • Exoneraţi Calzedonia și subiecții de orice responsabilitate în legătură cu comportamentul dumneavoastră în timp ce utilizați website-urile și serviciile.
 • Recunoașteți că Calzedonia nu poate fi trasă la răspundere pentru pierderi și daune legate de orice formă de utilizare și funcționalitatea a website-ului, inclusiv (fără restricții) orice daune legate de suspendare, întrerupere, lipsă de funcționalitate și/sau inaccesibilitate la website-uri sau servicii, daune legate de viruși și materiale dăunătoare transmise, daune legate de pierderea afacerii, pierderea de câștiguri, întreruperea activităţii, pierderea informațiilor comerciale și/sau orice alt tip de pierdere materială, cu excepția cazului în care daunele cauzate de intenția premeditată și erorile grave.
 • Declarați că vi s-a adus la cunoştinţă și că acceptați faptul că Calzedonia nu garantează acuratețea și caracterul complet al conținutului și, în plus, nu garantează că website-urile, serviciile și conținutul vor fi furnizate întotdeauna fără întreruperi, punctual și sigur.
 • Acceptați că Calzedonia nu garantează că eventualele erori materiale din conținutul și serviciile furnizate prin intermediul website-urilor vor fi rectificate prompt.

SUNT DE ÎNCREDERE IMAGINILE PRODUSULUI ȘI FOTOGRAFIILE GĂSITE PE WEBSITE-URI?

Imaginile, fotografiile și toate reprezentările găsite pe website-urile Calzedonia au doar o valoare ilustrativă. Calzedonia implementează în mod constant măsuri menite să asigure că fotografiile afișate pe website-uri sunt reprezentări adevărate ale produselor originale și, de asemenea, implementează orice soluție tehnologică posibilă pentru a reduce la minimum inexactitățile. Acestea fiind spuse, variațiile de vizionare sunt întotdeauna posibile din diverse cauze, chiar de natură tehnică și uneori legate de caracteristicile tehnologice ale rezoluției culorilor de pe computerul dumneavoastră. Ulterior, Calzedonia nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care unele reprezentări grafice ale produselor afișate pe website-uri în legătură cu motivele tehnice de mai sus nu par perfect adecvate sau corespunzătoare.

DACĂ AM SUB 18 ANI, POT FOLOSI WEBSITE-URILE CALZEDONIA?

Dacă aveți sub 18 ani, puteți naviga liber pe website-urile noastre. Nu aveți voie să utilizați acele Servicii care necesită înregistrarea sau transferul de date sau informații. Înregistrarea și utilizarea serviciilor disponibile pe website-urile Calzedonia este strict pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani. Nicio persoană sub acea vârstă nu se poate înregistra pe website-uri și nici nu poate utiliza serviciile disponibile pe acestea, cu excepția cazurilor în care minorul are consimțământul unui părinte sau tutore legal. În toate cazurile în care ați utiliza sau accesat chiar și unul dintre Serviciile care necesită înregistrare sau transferul de date și informații furnizate prin intermediul website-urilor, trebuie să vă asigurați că aveți vârsta peste 18 ani și că aveți facultatea de a stabili contracte care obligă.

Când navigați pe web dacă vedeți sau dacă vi se solicită să furnizați informații pe care nu le înțelegeți sau care nu sunt complet clare, solicitați întotdeauna părinților dumneavoastră asistență. Amintiți-vă: acest lucru este valabil întotdeauna nu numai pentru website-urile Calzedonia, ci și pentru toate celelalte website-uri pe care le vizitați pe internet.

CE POLITICĂ APLICĂ CALZEDONIA ÎN LEGĂTURĂ CU MĂRCILE, NUMELE ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ?

Calzedonia este singurul proprietar al siglelor și mărcilor înregistrate actuale și viitoare, printre care se numără: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, HOTEL VERONESI LA TORRE și orice altă marcă distinctivă care include cuvintele relevante, inclusiv numele de marcă relevante înregistrate pentru fiecare dintre mărcile și companiile Grupului Calzedonia.

Calzedonia își rezervă dreptul de a utiliza exclusiv siglele, mărcile și marcajele sale distinctive.

Conținutul și alte materiale de pe website-uri, astfel cum sunt protejate de drepturile de autor, brevetele de invenție sau alte legislații relevante, nu pot fi copiate, modificate sau reproduse și nici utilizate, fără acordul expres scris al Calzedoniei, nici chiar și în cazul unor alte acorduri contractuale stipulate și negociate cu utilizatorul.

CE SUNT COOKIE-URILE ȘI CUM SUNT UTILIZATE DE CALZEDONIA?

Calzedonia folosește și cookie-uri emise de terțe părţi. Pentru informații referitoare la politica privind utilizarea cookie-urilor pe website-urile Calzedonia, puteți consulta Politica noastră de Confidențialitate. Website-urile pot conține link-uri către alte website-uri care nu sunt conectate direct la Calzedonia. Am menționat că aceste website-uri nu sunt în niciun fel administrate și nici controlate de Calzedonia, aceasta neputând fi considerată responsabilă pentru conținutul și reglementările cuprinse în acestea. Condițiile Generale sunt aplicabile exclusiv website-urilor Calzedonia și nu altor website-uri care pot fi consultate de utilizator prin utilizarea link-urilor menționate mai sus.

POT TRIMITE ȘI ÎNCĂRCA CONȚINUT PE WEBSITE-URILE CALZEDONIA?

Anumite servicii furnizate de prin intermediul website-urilor (de exemplu, My Calzedonia, My Intimissimi, forumuri, bloguri, evenimente, concursuri și inițiative tematice temporare și extraordinare) vă permit să trimiteți și să încărcați conținuturi, cum ar fi fotografii și opinii, să vedeţi însăși natura serviciilor, care sunt destinate comunicării și distribuției.

Calzedonia pune în aplicare o politică de inspectare și alegere a conținutului și a imaginilor trimise prin eliminarea din sistemele sale, la totala sa discreție, a tuturor acelor imagini care contravin reglementărilor cuprinse în această pagină web. În special, utilizatorii sunt rugați să respecte regulile privind trimiterea de imagini și/sau conținuturi ilegale și/sau abuzive, care pot încălca drepturile altora sau care violează legislaţia privind confidențialitatea, legislaţia privind proprietatea intelectuală sau industrială și alte drepturi ale terțelor părţi. Acestea includ materiale care sunt considerate a avea caracter pornografic și/sau sexual explicit, calomnioase, amenințătoare, dăunătoare, vulgare, obscene sau în alt mod reprobabile sau jignitoare, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu reglementările de comportament conținute în această pagină. Calzedonia cooperează cu autoritățile publice în toate cazurile în care sunt necesare date și/sau informații necesare pentru a-i reține pe cei care desfășoară activități ilegale.

Următoarele principii și reglementări de comportament sunt prezentate mai jos; vă rugăm să vă conformați cu privire la trimiterea și încărcarea de conținut pe website-urile noastre. Dacă alegeți să utilizați acest tip special de serviciu, trebuie să acceptați și să respectați următoarele reglementări și principii. În cazul în care nu veţi accepta aceste reguli, vă rugăm să nu trimiteți sau să încărcați conținut prin intermediul website-urilor Calzedonia.

Principii

 • Puteți trimite conținut la totala dumneavoastră discreție și sub responsabilitatea dumneavoastră exclusivă;
 • Calzedonia nu poate fi trasă la răspundere pentru conținutul trimis de utilizator și nici nu poate asigura integritatea, acuratețea, autenticitatea sau legalitatea unui astfel de material;
 • Publicarea opiniilor trimise de utilizator nu reprezintă exprimarea opiniilor sau recomandărilor din partea Calzedonia, care nu recunoaște în mod specific aceste opinii ca fiind ale sale proprii.
 • Calzedonia poate elimina, modifica, distribui, comunica și utiliza conținutul trimis de utilizator, care, prin trimiterea acestora, renunță la orice drept material sau moral în raport cu materialul de mai sus;
 • Prin trimiterea acestor conținuturi, utilizatorul acordă Calzedonia dreptul nelimitat de utilizare, fără restricții privind mijloacele și zonele geografice. Calzedonia poate, totuși, direct sau prin terțe părți, să utilizeze, să copieze, să transmită, să extragă, să publice, să distribuie, să afișeze public, să lanseze, să creeze lucrări conexe, să găzduiască, să indexeze, să memoreze, să noteze, să codifice, să modifice și să adapteze - inclusiv dreptul nerestricționat să adapteze pentru orice mijloc de comunicare în scopuri de difuzare - sub orice formă sau cu orice fel de instrument, actual sau viitor, toate conținuturile, inclusiv materialele audio și video, care ar trebui trimise de către utilizator, chiar și din partea unor terțe părţi.
 • Utilizatorul, care trimite imagini și portrete, permite Calzedonia să utilizeze aceste imagini în scopuri și în conformitate cu condițiile descrise în Condițiile Generale de mai jos. În mod specific, utilizatorul recunoaște dreptul Calzedoniei de a utiliza parțial sau total imaginile trimise, care pot fi utilizate, în ceea ce privește acest drept, în ansamblu sau în părți sau componente individuale, chiar și în editare, tăieturi sau modificări, fără restricții, cu excepția cazului în care aceste imagini pot prejudicia demnitatea, reputația și starea personală a părții și a rudelor afectate. Utilizatorul permite Calzedonia să reproducă, să publice, să distribuie, să comunice, să afișeze public și să declare, în orice loc și prin orice mijloace (de exemplu, prin Internet, prin proiecții în timpul evenimentelor publice sau în punctele sale de vânzare cu amănuntul, prin publicarea în cataloage și reviste, etc.), oricare dintre imaginile de mai sus. Acceptând astfel Calzedonia ca proprietar unic și exclusiv al imaginilor și filmelor, precum și toate drepturile de utilizare și exploatare sub orice formă și prin orice mijloace viitoare sau prezente. Utilizatorul renunță, în momentul trimiterii, la orice drept în legătură cu cele de mai sus, independent de circumstanțele în care imaginile pot sau nu să conțină reprezentări relative la persoana sa.
 • Materialul trimis nu va fi returnat utilizatorului și rămâne proprietatea Calzedonia, care, prin urmare, nu poate fi considerată responsabilă pentru pierderea sau distrugerea articolelor trimise.
 • Serviciile furnizate pe website-uri permit utilizatorului să trimită și să încarce conținut destinat uzului personal. Utilizatorul trebuie să efectueze aceste operațiuni în intenţia sa de exploatare în scopuri necomerciale sau profesionale, cu excepția cazurilor indicate în mod cu totul special mai sus.

Reglementări privind comportamentul utilizatorilor

 • Folosiți un limbaj respectuos, având grijă să nu folosiți termeni și expresii violente, jignitoare sau obscene.
 • Abțineți-vă de la publicarea conținuturilor intenționat false, jignitoare, ilegale, calomnioase, obscene, care, în orice caz, nu sunt conforme cu legea sau dăunează intenționat terțelor părţi.
 • Nu publicaţi conținut care vizează distribuirea ideologiilor politice, spirituale sau religioase.
 • Nu încălcați viaţa privată a terțelor părţi: de exemplu, afișând nume și prenume, numere de telefon mobil sau adrese. În special, nu furnizați informații cu privire la persoanele cu vârsta sub 18 ani.
 • Dacă trimiteți fotografii sau videoclipuri cu persoane sub 18 ani, trebuie să vă asigurați că ați obținut consimțământul expres al părinților sau tutorilor.
 • Verificați întotdeauna validitatea datelor inserate în conținut și faceți referire la sursa textelor și/sau articolelor scrise de alte părți, dacă există. Asigurați-vă întotdeauna că respectați legislaţia aplicabilă în Italia, în ceea ce privește brevetele și alte drepturi de proprietate industrială sau intelectuală.
 • Evitați întotdeauna să publicați mesaje publicitare explicite sau subliminale.

CUM PROTEJEAZĂ CALZEDONIA CONFIDENȚIALITATEA ȘI DATELE MELE?

Calzedonia consideră confidențialitatea persoanelor o valoare esențială. În special, ne angajăm să protejăm confidențialitatea utilizatorilor pe website-urile noastre. Dacă doriți să știți cum, vă invităm să consultați următorul link:ow, we invite you to consult the following link: Politica de Confidenţialitate..

Calzedonia pune în aplicare măsuri de securitate și de prevenţie într-o manieră tehnică și organizațională care vizează protejarea securității website-urilor sale și a utilizatorilor acestora. În special, aceste măsuri vizează asigurarea protecției informațiilor referitoare la utilizatorii săi de riscurile de pierdere, distrugere, acces neautorizat sau utilizare ilegală.

Cu referire specifică la sistemele de plată disponibile pentru achiziții pe website-uri, folosim sisteme standard PCI DSS în ceea ce privește informațiile referitoare la cardurile de credit. Calzedonia nu deține fișiere de date care stochează astfel de informații.

Cu referire specifică la zonele rezervate disponibile utilizatorului (de exemplu, Lista de dorințe, My Intimissimi), cele de mai sus sunt supuse înregistrării și alocării ulterioare a datelor de autentificare pentru acces de către Calzedonia, constând dintr-un nume de utilizator conectat la o parolă.

Puteți avea o contribuție importantă la securitatea parolei dumneavoastră urmând câteva măsuri de precauții simple:

 • Păstrați parola secretă, nu o dați nimănui și nu o scrieți.
 • Nu permiteți nimănui să o folosească.
 • Dacă credeți că securitatea parolei dumneavoastră a fost încălcată, schimbați-o. Vă reamintim că, pentru o mai mare securitate, sistemele noastre vă obligă să schimbați parola care vi s-a atribuit la înregistrare la accesul inițial pe website, astfel încât nimeni altcineva, în afară de dumneavoastră, să nu o cunoască.

Aceste Condiții Generale sunt reglementate de legislația italiană și vor fi interpretate în consecință. Eventualele litigii inerente și/sau ulterioare celor de mai sus trebuie soluționate în jurisdicția teritorială a instanţelor italiene. Instanțele din Verona au fost stabilite ca având competența de a aplica aceste Condiții Generale.

CONDIȚII DE UTILIZARE A CONȚINUTULUI GENERAT DE UTILIZATOR (TDU CGU)

Vă rugăm să rețineți că acesta este un acord legal între dumneavoastră („Dumneavoastră”) și Calzedonia S.p.A. și, dacă este cazul, filialele și companiile sale afiliate (colectiv, „Calzedonia”, „Noi” sau „Nouă”), proprietarul website-ului tezenis.com. Ar trebui să citiți cu atenție următorii termeni de utilizare („TDU”).
Acceptând să avem fotografia dumneavoastră și, la discreția exclusivă a Calzedonia, legenda asociată cu o astfel de fotografie postată de Calzedonia, sunteți de acord să fiți obligat prin aceste TDU. Prezenţii TDU vă afectează drepturile și obligațiile legale. Dacă nu sunteți de acord să fiți obligat prin prezenţii TDU, nu ar trebui să acceptați ca conținutul/contribuția dumneavoastră să fie postată de Calzedonia pe platforma sa digitală.

1. Dându-vă acordul (chiar și prin hashtag specific), autorizați Calzedonia S.p.A. să comunice și/sau să publice sau să difuzeze o contribuție a lor, de orice formă sau natură și pe orice suport (inclusiv, fără limitare, imagini, fotografii, videoclipuri, sunete, muzică, texte și lucrări de orice tip), acordaţi permanent, irevocabil, neexclusiv, gratuit și fără redevență, toate drepturile de exploatare economică, inclusiv drepturile legate de drepturile de autor și drepturile relevante pentru aceste contribuții (denumite în continuare „Contribuții Autorizate” sau„ Contribuție/contribuții”). Prin urmare, recunoașteți în mod expres că Calzedonia are dreptul de a utiliza, reutiliza, crea opere derivate, publica, reedita, afișa, efectua, transmite, expune, păstra în baza de date și reproduce contribuția, integral sau parțial, individual sau împreună cu alte materiale, inclusiv fără limitare, text, fotografii sau imagini, în orice mediu (cunoscut în prezent sau care urmează a fi inventat) și în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la reclame, publicitate, promovare, ambalare și comercializare, fără restricții privind modul, frecvența sau durata de utilizare, fiind înțeles că Calzedonia nu va avea obligația de a afișa contribuția și că veți avea dreptul să solicitați ștergerea contribuțiilor dumneavoastră, în orice moment, prin mesaj e-mail la adresa: hello@tezenis.com. Calzedonia își rezervă dreptul de a afișa fotografia dumneavoastră fără legendă.

2. Declarați că aveți cel puțin optsprezece (18) ani sau că sunteţi adult în conformitate cu legislația dumneavoastră. Dacă nu aveți o astfel de vârstă, părintele sau tutorele dumneavoastră va accepta TDU în numele dumneavoastră. Mai mult decât atât, recunoașteți și sunteți de acord să respectați toate legile aplicabile în țara dumneavoastră cu privire la acest aspect.

3. Garantați că dețineți contribuția sau că aveți în alt mod drepturile și puterea legală de a acționa pentru a vă angaja în sensul prezenţilor TDU în jurisdicția dumneavoastră și că contribuția este o lucrare originală și exclusivă și că lucrarea:

 • nu derivă din nicio lucrare a unor terțelor persoane fără autorizarea acestora;
 • nu încalcă sau nu poate încălca în niciun fel drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate, drepturile de autor, mărcile înregistrate sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială ale terțelor părţi;
 • nu încalcă sau nu poate încălca în niciun fel drepturile economice sau drepturile personale ale terțelor părţi, deoarece ați primit autorizația și/sau consimțământul specific de la orice terță parte (sau orice altă persoană care are drepturi asupra acestora);
 • nu încalcă nicio prevedere a legii, inclusiv cu titlu de exemplu, Legea nr. 633/1941; Decretul de lege nr. 30/2005; Decretul de lege nr. 70/2003; Decretul de lege nr. 196/2003 cu amendamentele, modificările și/sau integrările ulterioare;
 • nu este indecent, rasist, discriminator sau, în vreun fel, contrar ordinii publice sau moralei publice;

și vă angajaţi să despăgubiţi Calzedonia S.p.A. și persoanele îndreptățite în orice caz în care una sau mai multe dintre declarațiile menționate mai sus sunt false sau incorecte.

4. Calzedonia nu este responsabilă și nu susține contribuția și nu are nicio obligație de a pre-evalua, monitoriza, edita sau elimina orice contribuție.

5. În cazul în care contribuția dumneavoastră încalcă aceşti TDU, puteți purta responsabilitatea legală pentru contribuția respectivă, în orice caz, pentru răspunderea contractuală sau răspunderea necontractuală (inclusiv, de exemplu, neglijența sau încălcarea legii) în caz de: (i) daune patrimoniale (inclusiv, de exemplu, orice daune apărute, pierderi de venituri, profituri curente sau prognozate, contracte, afaceri, oportunități sau economii prognoze); (ii) pierderea reputației; (iii) daune pe cale de consecinţă sau indirecte suferite de concedent sau de terțe părţi.

6. Acceptați că veți despăgubi și/sau exonera (la cererea Calzedonia) Calzedonia și/sau persoanele îndreptățite ale acesteia și o veți scuti de toate costurile, daunele directe și indirecte, cheltuielile, pierderile, inclusiv taxele juridice și judiciare relevante pentru orice revendicare și/sau cerere și/sau acțiune care poate fi efectuată în orice loc de către terțe părţi, inclusiv autorități publice, organe administrative și de stat, din cauza oricărui litigiu care rezultă din sau este relevant pentru utilizarea contribuției de către Calzedonia și/sau persoanele dumneavoastră îndreptățite și pentru declarațiile și garanțiile date de dumneavoastră în aceste TDU CGU.

7. Nu veți atribui Termenii de Utilizare și nici nu veți atribui niciun fel de drepturi şi nu veți delega nicio obligație prevăzută în prezenta, în totalitate sau parțial, fie în mod voluntar, fie prin aplicarea legii, fără acordul prealabil scris al Calzedonia. În cazul în care o dispoziție a acestor Termeni de Utilizare este considerată de o instanță a jurisdicției competente ca fiind invalidă sau altminteri inaplicabilă, o astfel de porțiune va fi considerată separabilă de la acești Termeni de Utilizare și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea dispozițiilor rămase, iar celelalte prevederi ale Termenilor de Utilizare rămân în vigoare și produc efecte.

8. Aceşti TDU vor fi guvernaţi și aplicaţi în conformitate cu legislaţia italiană, fără a ține cont de normele sale privind conflictul de legi. Orice procedură și/sau acțiune referitoare la cauza respectivă va fi introdusă exclusiv în instanțele situate în Republica Italiană. Instanţa competentă este Tribunalul din Verona.

AVIZ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR (ART. 13 DIN DECRETUL LEGISLATIV NR. 196/03)

Calzedonia S.p.A. (denumită în continuare „Calzedonia” sau „Operatorul”) dorește să vă informeze că Decretul Legislativ nr. 196/2003 („Codul de Confidențialitate”) asigură prelucrarea datelor cu caracter personal respectând drepturile, libertățile fundamentale și demnitatea tuturor subiecţilor datelor, în special în ceea ce privește confidențialitatea, identitatea personală, viaţa privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Pe baza acestui Cod, prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal trebuie să fie transparentă, vizibilă și legală pentru a proteja pe deplin drepturile legale.

Vă rugăm să citiți următoarele informații care descriu cum și de ce prelucrăm datele cu caracter personal în felul în care procedăm.

Categorii de date colectate
Datele colectate constau din date cu caracter personal (inclusiv, dar fără a se limita la: nume complet, alte nume (porecle), imagini fotografice, videoclipuri și/sau inclusiv terțe părți, etc.). Subiectul datelor va oferi Calzedonia imagini sau videoclipuri, inclusiv terțe părți, numai după obținerea consimțământului proprietarului în conformitate cu Decretul Legislativ nr. 196/2003. În special, consimțământul va fi explicit, informat și documentat în formă scrisă. Mai mult, consimțământul va fi acordat cu referire la scopurile procesării prezentate în acest document.

Tipul prelucrării
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin mijloace digitale și electronice și vor fi deținute de Calzedonia nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate.

Scopul prelucrării
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru comunicarea și promovarea mărcilor Calzedonia prin publicarea și diseminarea imaginilor și videoclipurilor furnizate de subiectul datelor pe website-uri, pe rețele sociale și pe toate canalele digitale administrate sau utilizate de terțe părţi asociate cu Calzedonia.

Divulgarea datelor cu caracter personal: procesatorul și persoana însărcinată cu prelucrarea
Datele cu caracter personal pot fi divulgate companiilor aparținând Grupului Calzedonia și furnizorilor Calzedonia (desemnați în mod specific ca „Procesator”). Angajatul Calzedonia (numit „Persoană însărcinată cu prelucrarea”) poate avea acces la datele cu caracter personal.
Imaginile și videoclipurile colectate ar putea fi diseminate pe website-uri, pe rețelele de socializare și pe toate canalele digitale administrate sau utilizate de terțe părţi asociate cu Calzedonia.

Drepturile subiecţilor datelor
Subiecţii datelor furnizează date cu caracter personal în mod voluntar. În cazul în care apare un refuz de a furniza imagini sau videoclipuri, operatorul nu va disemina sau publica date pentru a-și atinge scopul pentru care au fost colectate.
Consimțământul de diseminare și publicare va fi exprimat de către subiectul datelor prin identificarea unui anumit „hashtag” #TEZENISOK. Calzedonia va trimite subiectului datelor un mesaj specific printr-o postare Instagram. În cazul în care există consimțământul, subiectul datelor va răspunde la postarea efectuată de Calzedonia scriind hashtagul #TEZENISOK. Acest hashtag va fi considerat o expresie de consimțământ pentru publicare și diseminare în scopurile descrise în acest document.

Data Subjects’ rights
Subiecţii datelor au dreptul în orice moment să obțină confirmarea existenței datelor cu caracter personal care îi privesc și să fie informați cu privire la conținutul și originea acestora, să verifice exactitatea acestora sau să solicite de altfel ca aceste date să fie completate, actualizate sau rectificate (Secțiunea 7 din Decretul Legislativ nr. 196/2003).
Secțiunea de mai sus prevede, de asemenea, dreptul de a solicita ștergerea, anonimatul sau blocarea oricăror date care sunt prelucrate cu încălcarea legii, precum și de a obiecta în toate cazurile, pe motive legitime, la prelucrarea datelor.
Toate solicitările trebuie trimise prin e-mail la: privacy@calzedonia.it
Operatorul datelor cu caracter personal este Calzedonia S.p.A., cu sediul în Dossobuono di Villafranca, Via Monte Baldo 20, Italia.

Ai nevoie de ajutor?

Need help? Ai nevoie de ajutor?
Need help? Need help?
label.service.not.available