TEZENIS & MAREVIVO

Spolu pre Stredozemné more

Tezenis začal špeciálnu kolaboráciu s združením Marevivo, ktoré od roku 1985, zachranuje moria a životné prostredie
Cieľom projektu "Spolu pre Stredozemné More" je vyčistiť naše moria od plastového odpadnu, pre lepšiu budúcnosť bez plastov.

Naše ciele

Tezenis
 • V rámci projektu je zorganizovaných 120 výjazdov ekologického člnu „Pelikan“ spoločnosti Garbage Group, který má za úlohu pozbierať 10 ton plastového odpadu, čo odpovedá hmotnosti 1 milióna plastových fliaš. Lode ponúkajú každodennú upratovaciu službu, sú vyrobené z hliníka a sú schopné zbierať a likvidovat rôzne druhy odpadu vďaka saciemu systému.

 • Prvním krokom je zber plastov ekologickými člnmi. V druhej fáze bude zhromaždený materiál využií k výrobě čistej energie. V tomto druhom kroku je plast rozdrvený a a premenený na plyn pri teplote asi tisíc stupňou.

 • Vďaka vysokým teplotám sa plast mení na energeticky bohatý plyn, bez toho aby vytváral tuhý odpad a bez togho aby produkoval nebezpečné látky, jako je dioxin.

 • Projekt zahrŕňa rôzne subjekty, vrátane Università Politecnica delle Marche a IRIS, reality, ktorá podporuje technologické vízie vo službách životného prostredia a společnosti a ktorá dala život zariadeniu Green Plasma (Pyrolyser).

 • Vďaka technologií Green Plasma Pyrolyser sa morský odpad stává veľmi cenným zdrojom: prítomnosť vody v ňom pomáhá produkovať väčšie množstvo vodíku, a preto je vyrobená energia ešte lepšia.

Aj vy môže prispieť k zmene:

nakupujte bikiny a odstraňujte plasty.

Nakupovať

Vedeli ste?

 • Více než 10 milionov ton plastov je každoročne vyhodených do mora. 80% tochto plastu pocháza z pevniny a 20% pocháza z lodí alebo z odpadu, který rybári ztratia aleno dobrovolne vyhodia do mora.

 • Doba potrebná pre rozloženie plastov je extrémne dlhá: v mori boli nájdené plastové flaše až z 60. rokov.

 • Vďaka lodiam "Pelikan“ nazbierame asi 10 ton plastového odpadu. Zhruba 7 ton odpadu, z čoho až 6 300 kg je plast, ktorý bol zhromaždení iba za 40 výjazdov lode „Pelikan“.

 • Shromáždené plasty z vyčištenej plochy 240 000 000 m2 prispeje k výrobe čistej energie. Z 1 kg plastu je možné vytvoriť 1 KWh energie, čo odpovedá asi 10 km jazdy elektrického vozidla.

 • Společnost IRIS podporuje víziu technológie, ktorá sa stará o životné prostredie a spoločnosť: tak sa zrodilo zaiadenie Green Plasma (Pyrolyser). Zariadenie využívá technológie tepelnej plazmy k premene akejkoľvek zlúčeniny na recyklovatelný plyn a materiály bez odpadu vďaka dosiahnutým vysokým teplotám.

 • To sa stane s plastom nazbieraným z mora pre projekt Tezenis a Marevivo: využitím zariadneia Green Plasma bude možné premeniť odpad na zdroje, znížiť ich dopad na životné prostredie a spustit účinný mechanizmus obehového hospodárstva.

Tezenis

Objav naše súčasné a budúce závesky voči udržatelnosti.

Objav viac

Navštíviť online predajňu v mojej krajine:
Most Loved
label.service.not.available