Navštíviť online predajňu v mojej krajine:
Dopravu zadarmo objednávke nad 40 €

Zásady používania súborov cookie

Prečo sú potrebné zásady používania súborov cookies?

Tieto zásady boli vypracované za účelom zverejnenia postupov pri spracovaní údajov získaných cez súbory cookies, ktoré poskytujú užívatelia prostredníctvom zariadenia používaného na prehliadanie tejto webovej stránky vo vlastníctve spoločnosti Calzedonia S.p.A, so sídlom na Via Monte Baldo n. 20 Dossobuono di Villafranca (VR), Taliansko (ďalej len Calzedonia).

Vlastník tejto webovej stránky je okrem iného aj Správca osobných údajov zozbieraných v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 679/2016 a ďalších právnych predpisov vo veci ochrany osobných údajov.

Tieto zásady používania súborov cookies musia byť v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov Calzedonia, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke a ktorých tvoria neoddeliteľnú súčasť.

Všeobecné informácie o používaní súborov cookies

Súbory cookies používame v niektorých častiach našej webovej stránky. Cookies sú súbory, ktoré ukladajú informácie na pevnom disku alebo v prehliadači. Povoľujú nášmu webu kontrolovať, či ho užívatelia už navštívili a umožňujú nám zistiť, ktoré stránky sú naviac navštevované (cookies umožňujú vidieť, ktoré stránky sú navštevované a ako dlho). Znalosť týchto dát nám pomáha prispôsobovať webovú stránku požiadavkám návštevníkov a zjednodušovať pohyb na nej. Napríklad, cookies nám umožňujú, aby návštevníci našej stránky dostávali pri každej jej ďalšej návšteve informácie, ktoré zodpovedajú ich preferenciám.

Záleží nám na tom, aby návštevníci našej webovej stránky boli informovaní, že majú možnosť nastaviť prehliadač tak, aby odsúhlasili alebo odmietli používanie cookies, alebo boli upozornení, ak bol odoslaný súbor cookie. Každý prehliadač je iný a preto je vhodné overiť, aké je nastavenie cookies v tom vašom. Calzedonia informuje návštevníkov svojej webovej stránky, že táto bola programovaná, aby používala cookies technického typu a každé ich odinštalovanie by mohlo negatívne ovplyvniť fungovanie stránky a neumožniť jej využitie v plnej miere.

Nižšie prinášame linky na niektoré stránky s online informáciami o tom, ako konfigurovať najrozšírenejšie prehliadače:


Calzedonia informuje návštevníkov webu, že používa aj iné ako technické súbory cookies, tzv. cookies pre profiláciu, ktoré je možné deaktivovať bez obmedzenia funkčnosti prehliadanej webovej stránky.

INFORMÁCIE O TYPOCH SÚBOROV COOKIES A O SPÔSOBE ICH VYUŽÍVANIA SPOLOČNOSŤOU CALZEDONIA

Spoločnosť Calzedonia chce detailne informovať návštevníkov svojej webovej stránky o typoch používaných súborov cookie, o cieľoch, na ktoré ich využíva a o spôsobe ich konfigurácie, ktoré majú k dispozícii.

Zásady používania súborov cookies stanovujú predovšetkým:

  • použitie, ktoré nie je systematické a všeobecné, ale je obmedzené výlučne na špecifické situácie a ciele;
  • zhromažďovanie informovaných súhlasov návštevníkov stránky prostredníctvom informačného banneru, ktorý sa v prípade potreby zobrazí pri prvej návšteve webu. Zásady používania súborov cookies sú zverejnené na webovej stránke a sú návštevníkom kedykoľvek k dispozícii.
Súbory cookies možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: "technické" cookies a cookies "pre profiláciu". Ďalej sa súbory môžu deliť na cookies Calzedonia a cookies tretích strán.

Pokračovanie v čítaní našich zásad Vám umožní lepšie pochopiť špecifiká jednotlivých typov súborov cookies, ktoré používa Calzedonia.

Technické cookies Technické cookies sa používajú výlučne na prenos komunikácie v elektronickej komunikačnej sieti alebo v nevyhnutne potrebnej miere pre poskytnutie služby požadovanej návštevníkom stránky.
Tento druh súborov cookies spoločnosť Calzedonia nevyužíva na iné účely. Delia sa na cookies pre navigáciu, čiže session cookies, ktoré zabezpečujú bežné prehliadanie a využívanie webovej stránky (napr. umožňujú identifikáciu pri prihlasovaní sa do vyhradených zón stránky); analytické cookies, podobné ako sú technické, zbierajú agregované informácie o počte návštevníkov a ich správaní na stránke; funkčné cookies, umožňujú návštevníkom prehliadanie stránky po zvolení určitých kritérií (napr. jazyk) a využívajú sa za účelom zlepšenia úrovne služieb poskytovaných spoločnosťou Calzedonia pre návštevníkov webu.
Napríklad, ak ste už navštívili niektorú zo stránok Calzedonia, personalizovali ste si ju a chcete, aby sa vám pri ďalšej návšteve už tak zobrazila, Calzedonia vie zaručiť túto funkcionalitu prostredníctvom príslušného súboru cookie.

Pre inštaláciu tohto typu cookies nie je potrebné žiadať predbežný súhlas návštevníka stránky.

Cookies pre profiláciu Cookies pre profiláciu sa zameriavajú na vytváranie užívateľských profilov. Calzedonia ich využíva pre účely zasielania reklamných správ cielených podľa preferencií návštevníkov. Tieto sa zaznamenávajú počas pohybu užívateľa na stránke.
To znamená, že ich používame aj na to, aby sme obmedzili počet zobrazení konkrétnej reklamy: pre Calzedoniu to znamená efektívnejšiu komunikáciu a pre návštevníka stránky zobrazenie reklamy, ktorá najlepšie zodpovedá jeho preferenciám. Zatiaľ čo sa návštevník pohybuje na stránkach vo vlastníctve spoločnosti Calzedonia, cookies pre profiláciu - nazývané aj reklamné alebo zacielené - spoločnosti Calzedonia potvrdzujú, že si prezerá reklamné správy a na základe histórie prezerania umožňujú zobraziť mu reklamný obsah, ktorý by ho mohol zaujímať.

Tento typ cookies môže zasahovať do súkromnej sféry návštevníkov stránky a preto je potrebné vyžiadať si ich predbežný informovaný súhlas. Táto povinnosť je zahrnutá v Zásadách používania súborov cookies spoločnosti Calzedonia.

Reklamné cookies môžu mať aj trvalý charakter a môžu byť nie len priamo spoločnosti Calzedonia (cookies prvej strany), ale aj cookies tretej strany:

  • Cookies prvej strany
    Sú súbory cookies, ktoré sú spravované priamo spoločnosťou Calzedonia ako vlastníkom webovej stránky. Calzedonia poskytuje návštevníkom webu priamo inštrukcie ako postupovať pri ich konfigurácii a prípadnej deaktivácii.

  • Cookies tretej strany
    Sú súbory cookies v správe tretej strany, inej ako spoločnosť Calzedonia. Pokiaľ ide o tieto cookies, Calzedonia odkazuje na pokyny pre konfiguráciu a prípadnú deaktiváciu uvedené priamo príslušnou treťou stranou, prostredníctvom presmerovania užívateľa (pomocou odkazu) na web tretej strany, kde sú k dispozícii tieto pokyny.

Na záver Calzedonia informuje návštevníkov webovej stránky, že rôzne typy cookies môžu mať rôzne dlhú životnosť: sú dočasné alebo trvalé.

Dočasné cookies, tzv. session cookies sa vymažú a zmiznú zo zariadenia, ak užívateľ opustí stránku a zatvorí webový prehliadač.

Zatiaľ čo trvalé cookies sú súbory, ktoré zostanú v zariadení aj potom, čo užívateľ opustil stránku. Tieto súbory zmiznú iba vtedy, ak ich vymaže sám užívateľ alebo skončí ich doba životnosti. Stránka Calzedonia používa obidva typy cookies, dočasné aj trvalé, aby umožnila svojim návštevníkom zobrazovať preferencie, ktoré si raz nastavili, aj pri ich ďalších návštevách stránky (napr. wish list).

V tabuľke uvedenej nižšie návštevník môže pri každom type cookies rozpoznať, či ide o súbor dočasný alebo trvalý.

Zoznam súborov cookies používaných na tejto stránke V priloženej tabuľke je uvedený zoznam všetkých súborov cookies používaných na tejto stránke.

V prvej skupine sa nachádzajú cookies pre profiláciu, ktoré je možné blokovo deaktivovať prostredníctvom tlačidla “ON/OFF” nachádzajúceho sa ďalej. V druhej skupine sa nachádzajú rôzne typy technických cookies.UPOZORNENIE: užívateľ môže vypnúť všetky cookies pre profiláciu kliknutím na Nastavenie cookies

PUSH NOTIFIKÁCIE

Na stránkach našich značiek (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Signorvino, Falconeri, Atelier Emé) je aktivovaná služba Web Push Notification. Po vyslovení súhlasu môžete počas navigácie na webových stránkach našich značiek, aj iných webových stránkach, dostávať upozornenia týkajúce sa našich výrobkov, služieb a noviniek. Tieto upozornenia sú aktivované na základe priradenia jedinečného ID k vášmu prehliadaču a môžu byť kedykoľvek vypnuté upravením nastavení prehliadača. Postup vypnutia push notifikácií pre hlavné prehliadače:
Chrome: Nastavenia > Zobraziť rozšírené nastavenia > Súkromie – Nastavenia obsahu > Upozornenia - Konfigurovať výnimky > Zadajte webovú adresu značky, pre ktorú chcete zrušiť upozornenia a vyberte „Blokovať“
Firefox: Možnosti > Obsah > Upozornenia – Zadajte webovú adresu značky, pre ktorú chcete zrušiť upozornenia a vyberte „Blokovať“
Safari: Preferencie > Oznámenia > Prepnite na „Odmietnuť“

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Calzedonia nemá prehľad o cookies na iných webových stránkach, ktoré nie sú v jej vlastníctve a ktorých sa netýkajú tieto Zásady používania súborov cookies.

AKO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV A OSOBU ZODPOVEDNÚ ZA ICH OCHRANU (DPO)

V prípade, ak máte akékoľvek otázky či pochybnosti týkajúce sa týchto Zásad používania súborov cookies alebo Zásad ochrany osobných údajov na webovej stránke, môžete kontaktovať spoločnosť Calzedonia na nasledovnej adrese: privacy@calzedonia.com

Calzedonia menovala Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov (DPO). Návštevníci webovej stránky ju môžu kontaktovať na nasledovnej adrese: DPO@calzedonia.com

Aktualizácia Zásad používania súborov cookies

Tieto Zásady používania súborov cookies boli aktualizované v Jún 2020. Spoločnosť Calzedonia si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať obsah Zásad používania súborov cookies prostredníctvom okamžitého zverejnenia aktualizovaného znenia na tejto stránke.

label.service.not.available