Navštíviť online predajňu v mojej krajine:
Doprava zadarmo
Doprava zadarmo
Prihlásiť sa

Použi svoje obľúbené sociálne siete na prihlásenie sa alebo vytvorenie profilu na My Tezenis.

Zaregistrovať sa

Vytvor si nový účet. Hneď ako ho nastavíš, môžeš začať využívať množstvo výhod, ktoré ti členstvo ponúka.

* povinné polia

Telefónne číslo: *

Heslo musí mať aspoň 8 znakov a musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslicu

Chcem dostávať informácie o novinkách a akciách
Ochrana osobných údajov

Chcem dostávať informácie o novinkách a akciách v súlade s mojím profilom a osobnosťou.
Ochrana osobných údajov

Short Privacy policy

By ticking this box, you consent to receive commercial communications (e.g. promotions, offers, discounts), as well as allowing us to carry out market research and marketing activities to measure your level of satisfaction (through surveys for example), concerning products related to all Calzedonia Group brands (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Signorvino) by email, SMS, landline / mobile phone and traditional written mail.
The personal data and contact details you have communicated to us will be used for this purpose (name, surname, address, email address, mobile number, date of birth, nationality, etc.).
The data collected for marketing purposes will be kept until we receive a request for withdrawal of consent or, for direct marketing based on legitimate interest, until you object to this processing.
The data controller is Calzedonia S.p.A, Via Monte Baldo n. 20 Dossobuono di Villafranca (VR), Italia.
You may exercise your rights under applicable law at any time, including requesting confirmation of the existence or otherwise, of your data, content, origin and accuracy or requesting its integration, update and rectification. You can also request the processed data be deleted, withdraw your consent, request limitation of data processing in case of dispute, oppose the processing of your data, for legitimate reasons or, in any case and at your own discretion, for all those purposes based on consent. In any case, you have the right to obtain the portability of your data. To exercise your rights and/or obtain information, you can contact us at privacy@calzedonia.it. You have the right to file a complaint or appeal to the supervising authority responsible for personal data protection.
Complete information: privacy policy.

Stručné zásady ochrany osobných údajov

Zaškrtnutím tohto políčka dávate súhlas, aby spoločnosť Calzedonia mohla zbierať a analyzovať vaše osobné údaje (ako sú napríklad vek, pohlavie, krajina pôvodu, povolanie, cookie, detaily o vašich nákupoch, spôsob vystupovania on-line). Tieto analýzy umožňujú spoločnosti Calzedonia vytvoriť skupiny užívateľov/klientov rozdelené podľa uvedených dát a na základe toho im ponúkať produkty a služby v súlade s ich preferenciami a zasielať im personalizovanú reklamu. Zaškrtnutím tohto políčka beriete na vedomie, že pre realizáciu vyššie uvedených činností môžu byť použité aj súbory cookies, ako je popísané v Zásadách používania súborov cookies. Údaje zozbierané za účelom profilovania klientov sa uchovávajú 365 dní. Po tomto čase budú odstránené z našich databáz.
Správca osobných údajov je Calzedonia S.p.A, Via Monte Baldo n. 20 Dossobuono di Villafranca (VR), Italia.
V akomkoľvek okamihu môžete využiť vaše práva vyplývajúce z platnej legislatívy, ako sú napr. žiadať potvrdenie o existencii či absencii vašich dát, o obsahu, pôvode a správnosti, alebo žiadať pridanie, aktualizáciu či opravu. Ďalej môžete žiadať vymazanie spracovaných údajov, odvolať váš súhlas, obmedzenie spracovania údajov v prípade spochybnenia, ako aj vzniesť námietku voči spracovaniu vašich údajov z oprávnených dôvodov, alebo podľa voľného uváženia, pre akékoľvek účely uvedené v súhlase. V každom prípade máte právo na prenos vašich údajov. Aby ste mohli uplatniť svoje práva a/alebo získať informácie, môžete nás kontaktovať na adrese: privacy@calzedonia.it. Máte tiež právo podať sťažnosť alebo odvolanie orgánom kompetentným vo veci ochrany osobných údajov.
Úplné znenie: zásady ochrany osobných údajov.

Need help? Potrebujete pomôcť?
Need help? Need help?
label.service.not.available