Πραγματοποίησε μια επίσκεψη στο online κατάστημα της χώρας σου:

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης

1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο www.tezenis.com (στο εξής ο «Ιστότοπος»). Η πρόσβαση και η περιήγηση σε αυτόν τον Ιστότοπο συνεπάγεται αποδοχή των διατάξεων που αναφέρονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης (στο εξής «Όροι Χρήσης») από τον χρήστη («Χρήστης»). Οι Xρήστες που δεν προτίθενται να αποδεχτούν το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης θα πρέπει να διακόψουν την πρόσβαση και την περιήγηση στον Ιστότοπο.
Ο Ιστότοπος διαχειρίζεται από την Calzedonia S.p.A. (στο εξής «Calzedonia» μαζί με τις άλλες εταιρείες του Ομίλου «Gruppo Calzedonia») που διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του Ιστοτόπου μετά την πραγματοποίηση αυτών των τροποποιήσεων συνεπάγεται αποδοχή των Όρων Χρήσης στην τροποποιημένη έκδοσή τους και την πλήρη αποδοχή του υποχρεωτικού χαρακτήρα τους.
Στον Ιστότοπο είναι διαθέσιμες πολλές λειτουργίες για την ενημέρωση των Χρηστών σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται από τον Όμιλο Calzedonia και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Ιστότοπο, όπως, παραδείγματος χάρη, η δυνατότητα εγγραφής των Χρηστών στον ιστότοπο, εγγραφής στο πρόγραμμα πιστότητας, εγγραφής σε λίστες αλληλογραφίας για τη λήψη εμπορικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και ενεργειών στον ιστότοπο, συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες.
Για περαιτέρω νομικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις ενότητες Γενικοί Όροι Πώλησης και την Πολιτική Απορρήτου μας ή, για οποιαδήποτε περαιτέρω ανάγκη ή βοήθεια, την ενότητα Εξυπηρέτηση Πελατών.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλος ο Ιστότοπος προστατεύεται από τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας γενικά, η οποία καλύπτει τόσο τη μορφή (επιλογή, δομή και σχεδίαση υλικού, μέσα πρόσβασης σε δεδομένα, βάση δεδομένων ή οργάνωση δεδομένων, κ.λπ.) και κάθε στοιχείο του περιεχομένου (εμπορικά σήματα, κείμενο, εικόνες, γραφικά και άλλα οπτικά στοιχεία, βίντεο κ.λπ.). Το περιεχόμενο στις σελίδες του Ιστοτόπου αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του Ομίλου Calzedonia, ο οποίος δεν παραχωρεί καμία άδεια ή άλλο δικαίωμα εκτός από το να μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί αυτό το περιεχόμενο του Ιστοτόπου.
Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, η απομίμηση, η διανομή ή η αναδιανομή, ολική ή μερική, του περιεχομένου μέσω οποιουδήποτε είδους διαδικασίας, καθώς και η πώληση, η μεταπώληση, η αναμετάδοση ή η προμήθεια σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους περιορισμούς συνιστά πλαστογραφία και εκθέτει τον παραβάτη σε αστική και ποινική ευθύνη.

3. Εμπορικά σήματα και τομείς

Όλα τα εμπορικά και τα διακριτικά σήματα στον Ιστότοπο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ομίλου Calzedonia. Ο Όμιλος Calzedonia έχει το δικαίωμα να κάνει αποκλειστική χρήση των προαναφερθέντων εμπορικών σημάτων. Συνεπώς, οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη, μη εξουσιοδοτημένη και/ή μη συμμορφούμενη προς το νόμο χρήση απαγορεύεται αυστηρά και συνεπάγεται νομικές επιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων και οποιουδήποτε άλλου διακριτικού σήματος του Ιστοτόπου προς παράνομη εκμετάλλευση, ακόμη και έμμεσα, του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήμης των εμπορικών σημάτων του Ομίλου Calzedonia ή κατά τρόπο που να προκαλεί ζημιά σε αυτά και στους ιδιοκτήτες τους.
Ο τομέας www.intimissimi.com, καθώς και οι διάφορες παραλλαγές και υποτομείς του ανήκουν στον 'Ομιλο Calzedonia. Δεν επιτρέπεται καμία χρήση, ακόμη και έμμεση, εκτός εάν υπάρχει ρητή γραπτή εξουσιοδότηση από τους ιδιοκτήτες.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους Ιστοτόπους του Ομίλου Calzedonia για επαγγελματική χρήση;
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες των Ιστοτόπων μας προορίζονται συνήθως για προσωπική χρήση. Αυτό σημαίνει ότι εάν, για παράδειγμα, συμβουλεύεται κάποιος τις σελίδες, κάνει λήψη πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα κ.λπ., είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί αυτές τις ενέργειες ως άτομο που ενεργεί για χρήσεις που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα.
Ωστόσο, εάν η Υπηρεσία που χρησιμοποιείται είναι μεταξύ αυτών που επιτρέπουν την πραγματοποίηση αγορών, σε αυτήν την περίπτωση είναι δυνατή η χρήση της Υπηρεσίας τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελματική χρήση. Αυτό σημαίνει ότι είστε ελεύθεροι να κάνετε αγορές μέσω των Ιστοτόπων μας τόσο για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την τυχόν εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική σας δραστηριότητα, όσο και για την άσκηση αυτής.

4. Προσωπικός λογαριασμός

Σε περίπτωση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στον Ιστότοπο («Λογαριασμός»), ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει αληθινά και ακριβή προσωπικά στοιχεία κατά την εγγραφή και να τα ενημερώνει τακτικά.
Ο εγγεγραμμένος Χρήστης πρέπει να διατηρεί ασφαλή τα διαπιστευτήριά του για πρόσβαση στον Λογαριασμό του και να μην τα γνωστοποιεί σε τρίτους. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης πρέπει να ειδοποιεί αμέσως τον Ιστότοπο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των διαπιστευτηρίων του για πρόσβαση στον Λογαριασμό του.
Ο εγγεγραμμένος Χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω του Λογαριασμού του και μπορεί να κληθεί να λογοδοτήσει για τυχόν ζημιές οποιασδήποτε φύσης που αποτελούν συνέπεια της ακατάλληλης χρήσης των διαπιστευτηρίων πρόσβασης στον Λογαριασμό ή για οποιαδήποτε κατάχρηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο.

5. Αποποίηση ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Ιστότοπος, το περιεχόμενό του και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν όπως είναι και υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητάς τους. Ο Όμιλος Calzedonia δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με τον Ιστότοπο, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εγγυήσεις για συνεχόμενη λειτουργία και απουσία διακοπών ή σφαλμάτων, για προστασία από επιβλαβή προγράμματα (όπως ιούς, σφάλματα λογισμικού, κακόβουλο λογισμικό ή παρόμοια), για καταλληλότητα για ορισμένους σκοπούς. Αντίθετα αποκλείει ρητά οποιαδήποτε εγγύηση υπό αυτήν την έννοια.
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο χρήστης συμφωνεί ότι απαλλάσσει τον Όμιλο Calzedonia από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιονδήποτε λόγο, για οποιαδήποτε πιθανή ζημιά, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης ζημιάς οποιουδήποτε είδους, απώλειας ή δαπάνης, η οποία οφείλεται, ή σε κάθε περίπτωση αποτελεί συνέπεια, στη χρήση του Ιστοτόπου, των υπηρεσιών, του περιεχομένου του Ιστοτόπου ή σχετικών με αυτόν, οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστοτόπων ή της χρήσης τους, καθώς και στην έλλειψη δυνατότητας για οποιονδήποτε να τον χρησιμοποιήσει ή συνδέεται με οποιαδήποτε δυσλειτουργία, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστερημένη λειτουργία ή καθυστερημένη μετάδοση, ιούς υπολογιστή ή δυσλειτουργία της γραμμής ή του συστήματος, ακόμη και σε περίπτωση που το άτομο γνώριζε την πιθανή εμφάνιση τέτοιων ζημιών, απωλειών ή δαπανών.

6. Περιεχόμενο

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση του, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης, η δυνατότητα λήψης πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται και η αγορά τους από τον Ιστότοπο, είναι δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται ελεύθερα από τους χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να σχετίζονται με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα. Η χρήση του Ιστoτόπου και η περιήγηση σε αυτόν είναι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τον χρήστη με απόλυτη αυτονομία και συνεπώς ο Όμιλος Calzedonia δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για μη συμμορφούμενη προς την ισχύουσα νομοθεσία χρήση του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του από καθέναν από τους χρήστες του, με την επιφύλαξη της ευθύνης του Ομίλου Calzedonia για δόλο και βαριά αμέλεια. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη χρήση του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Ο Όμιλος Calzedonia δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για μη συμμορφούμενη προς την ισχύουσα νομοθεσία χρήση του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του από καθέναν από τους χρήστες του, με την επιφύλαξη της ευθύνης για δόλο και βαριά αμέλεια. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή και σωστή χρήση των προσωπικών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευτηρίων που επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες για τους εγγεγραμμένους χρήστες, καθώς και για τυχόν επιβλαβείς συνέπειες ή ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν εις βάρος του Ομίλου Calzedonia ή εις βάρος τρίτων ως αποτέλεσμα εσφαλμένης χρήσης, απώλειας, κλοπής αυτών των πληροφοριών.

7. Σύνδεση με άλλους ιστοτόπους

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους ή άλλες διαδικτυακές πηγές. Ο Όμιλος Calzedonia δεν μπορεί να ελέγξει αυτούς τους ιστοτόπους και πηγές τρίτων. Συνεπώς, ο Όμιλος Calzedonia δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για αυτούς τους ιστοτόπους ή πηγές τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τα διαφημιστικά μηνύματα, τις υπηρεσίες και άλλο υλικό που είναι διαθέσιμο σε αυτούς τους ιστοτόπους και πηγές τρίτων. Επιπλέον, ο Όμιλος Calzedonia δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν απώλειες ή ζημιές, πραγματικές ή εικαζόμενες, που απορρέουν από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο ή τα άρθρα και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτούς τους ιστοτόπους ή πηγές τρίτων.

8. Προσωπικά δεδομένα

Ο Όμιλος Calzedonia σέβεται τις ανησυχίες του Χρήστη σχετικά με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών που μεταδίδονται από αυτόν. Συνιστούμε να διαβάσετε την «Πολιτική Απορρήτου» μας όπου αναγράφεται αναλυτικά η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί ο Όμιλος Calzedonia.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από την ιταλική νομοθεσία και πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν. Το Δικαστήριο της Βερόνας (Ιταλία) έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση του Ιστοτόπου και/ή σχετίζονται με τους Όρους Χρήσης. Εάν κάποια από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτή η διάταξη θα θεωρηθεί τροποποιημένη στον ελάχιστο δυνατό βαθμό για να καταστεί νόμιμη, έγκυρη ή εφαρμόσιμη και οι υπόλοιπες διατάξεις θα διατηρήσουν την πλήρη ισχύ και εγκυρότητά τους. Όλες οι διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, όλες οι διαφορές που αφορούν τους καταναλωτές θα υπόκεινται στο ουσιαστικό δίκαιο και στην υποχρεωτική δικαιοδοσία για τους καταναλωτές βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.

label.service.not.available