Πραγματοποίησε μια επίσκεψη στο online κατάστημα της χώρας σου:

Γενικές προϋποθέσεις για διαδικτυακές πωλήσεις

 • Γενικές προϋποθέσεις για διαδικτυακές πωλήσεις

Οι παρούσες διαδικτυακές προϋποθέσεις εφαρμόζονται αποκλειστικά για την εξ αποστάσεως πώληση μέσω διαδικτύου των προϊόντων που περιγράφονται και απεικονίζονται δεόντως όπως φαίνεται στον ιστότοπο www.tezenis.com (εφεξής «προϊόν/τα»).
Σε περίπτωση αλλαγών στις διαδικτυακές προϋποθέσεις, για την αγορά που γίνεται από τον αγοραστή των προϊόντων (εφεξής «πελάτης») θα εφαρμόζονται οι διαδικτυακές προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο κατά την αποστολή της πρότασης παραγγελίας (εφεξής η «πρόταση παραγγελίας»). Είναι δυνατή η επαλήθευση οποιωνδήποτε προηγούμενων εκδόσεων των διαδικτυακών προϋποθέσεων στην κατάλληλη ενότητα του ιστοτόπου, η οποία θα είναι διαθέσιμη για αποθήκευση και εκτύπωση.
Ο πελάτης καλείται να διαβάσει και να αποδεχτεί τις παρούσες διαδικτυακές προϋποθέσεις πριν υποβάλει την πρόταση παραγγελίας του. Η υποβολή της πρότασης παραγγελίας συνεπάγεται πλήρη γνώση και ρητή αποδοχή των διαδικτυακών προϋποθέσεων και των όσων αναφέρονται στην πρόταση παραγγελίας.
Για νομικές πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες:
Πολιτική απορρήτου Όροι χρήσης ιστοτόπου Πολιτική περί cookies

1. ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Πωλητής των προϊόντων (εφεξής «Πωλητής») είναι η CALZEDONIA S.p.A. με εγγεγραμμένη έδρα στη διεύθυνση Via Portici Umberto Primo n. 5/3 - 37018 Malcesine (VR), τα κεντρικά γραφεία της οποίας βρίσκονται στη διεύθυνση Via Monte Baldo n. 20 - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR), τηλ.: +390458604111, +390458604113, email hello@tezenis.com, ΑΦΜ και αριθμός εταιρικού μητρώου 01037050422, αριθμός ΦΠΑ 02253210237

1.2 Οι παρούσες διαδικτυακές προϋποθέσεις διέπουν την αγορά προϊόντων στο www.tezenis.com (εφεξής ο «ιστότοπος»). Ωστόσο, δεν ρυθμίζουν την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών από μέρη εκτός του πωλητή που ενδέχεται να έχουν παρουσία στον ιστότοπο μέσω συνδέσμων, πανό ή άλλων συνδέσμων υπερκειμένων. Ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτα μέρη.

1.3 Ο πελάτης θα ταυτοποιείται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που παρείχε στην πρόταση παραγγελίας. Απαγορεύεται η παροχή ψευδών ή/και εφευρεθέντων δεδομένων: ο πωλητής εξαιρείται από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό.

1.4 Οι προσφορές προϊόντων στον ιστότοπο απευθύνονται σε πελάτες νόμιμης ηλικίας. Κάνοντας παραγγελία μέσω του ιστότοπου, εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε τη νομική ικανότητα να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις.

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παρούσες διαδικτυακές προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στον ιστότοπο δεν αποτελούν προσφορά για το κοινό, αλλά μια απλή πρόσκληση για τη διατύπωση μιας πρότασης παραγγελίας. Μετά την αποστολή της πρότασης παραγγελίας, ο πελάτης θα λαμβάνει επιβεβαίωση της παραλαβής της μέσω e-mail (εφεξής «Απόδειξη επιβεβαίωσης πρότασης παραγγελίας»). Αυτό το e-mail δεν οδηγεί στην αποδοχή της πρότασης παραγγελίας, η οποία θεωρείται αποδεκτή μόνο όταν ο πελάτης λάβει ένα επόμενο e-mail επιβεβαίωσης ότι η πρόταση παραγγελίας έχει γίνει αποδεκτή και ότι θα γίνει αποστολή των προϊόντων (εφεξής «Επιβεβαίωση παραγγελίας και αποστολής»).
Επομένως, δεν υπάρχει σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του πωλητή έως ότου ο πωλητής αποδεχτεί ρητά την πρόταση παραγγελίας, στέλνοντας την επιβεβαίωση παραγγελίας και αποστολής. Ως εκ τούτου, η ηλεκτρονική σύμβαση αγοράς (εφεξής «Σύμβαση») θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο όταν ο πελάτης λάβει την επιβεβαίωση παραγγελίας και αποστολής («Ημερομηνία Σύναψης Σύμβασης»): από αυτή τη στιγμή και μετά, η πρόταση παραγγελίας θα αναφέρεται απλώς ως «παραγγελία».

2.2 Πριν την υποβολή της πρότασης παραγγελίας, ο πελάτης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί τις διαδικτυακές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών που καθορίζουν δυσμενείς για τον πελάτη προϋποθέσεις (για παράδειγμα περιορισμούς ευθύνης, δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, εξαιρέσεις από τη δικαιοδοσία της δικαστικής αρχής κ.λπ.).

2.3 Με τη σύναψη της σύμβασης, ο πελάτης θα λαμβάνει την επιβεβαίωση παραγγελίας και αποστολής μέσω e-mail, το οποίο θα περιέχει αναφορά στις διαδικτυακές προϋποθέσεις, που θα έχει ήδη διαβάσει και αποδεχτεί ο πελάτης όταν ο πελάτης είχε αποστείλει την πρόταση παραγγελίας και μια ανακεφαλαίωση της παραγγελίας.

2.4 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόταση παραγγελίας μέσω e-mail ή τηλεφώνου πριν αποστείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας και αποστολής.

2.5 Ο πωλητής μπορεί να επιλέξει να μην επεξεργαστεί τις προτάσεις παραγγελιών που δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας ή εκείνες που είναι ελλιπείς ή λανθασμένες ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ενημερώνουμε τον πελάτη μέσω e-mail σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η σύμβαση το αργότερο 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποστολής της πρόταση παραγγελίας από τον πελάτη και δεν θα υποβάλλεται πρόταση παραγγελίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα αποδεσμεύεται το ποσό που έχει παρακρατηθεί στην επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.

2.6 Ο πωλητής συμφωνεί να παραδίδει τα παραγγελθέντα προϊόντα το συντομότερο δυνατό (λαμβάνοντας υπόψη τη μέθοδο αποστολής που επέλεξε ο πελάτης) και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο 30 (τριάντα) ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

2.7 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει προτάσεις παραγγελίας από έναν πελάτη με τον οποίο υπάρχει δικαστική αγωγή ή/και διαφορά σχετικά με προηγούμενη παραγγελία ή έχει συμβεί στο παρελθόν. Αυτό ισχύει επίσης για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο πωλητής θεωρεί τον πελάτη ακατάλληλο, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, προηγούμενων παραβιάσεων των διαδικτυακών προϋποθέσεων, του προγράμματος επιβράβευσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ιδιαίτερα εάν ο πελάτης έχει εμπλακεί σε δόλια δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

2.8 Παρόλο που ο πωλητής υιοθετεί συνεχώς μέτρα για να διασφαλίζει ότι οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν πιστές αναπαραστάσεις των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης κάθε πιθανής τεχνολογικής λύσης για την ελαχιστοποίηση ανακριβειών, ορισμένες παραλλαγές είναι πάντα δυνατές λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών ανάλυσης χρώματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείται. Κατά συνέπεια, ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανεπάρκεια των γραφικών αναπαραστάσεων των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο για τους προαναφερθέντες τεχνικούς λόγους, καθώς τέτοιες αναπαραστάσεις είναι απλώς ενδεικτικές.

3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3.1 Είναι δυνατή η εξατομίκευση ορισμένων προϊόντων (εφεξής «εξατομικευμένα προϊόντα») από μέρους του πωλητή, με την επισύναψη σε αυτά κάποιας λέξης, συμβόλου, αριθμού ή πρότασης (εφεξής «κείμενο»).
Το κείμενο δεν μπορεί ποτέ να είναι προσβλητικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, βλάσφημο, ρατσιστικό, μεροληπτικό, ούτε μπορεί να περιέχει απειλές και υποκινήσεις βίας, ούτε να φέρει ονόματα ή ψευδώνυμα γνωστών προσωπικοτήτων ή να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων γενικότερα, ιδίως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα σήματα κατατεθέντα τρίτων μερών.
Σε κάθε περίπτωση, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε κείμενο που παραβιάζει τα παραπάνω και, γενικά, οποιοδήποτε κείμενο που μεταδίδει ένα μήνυμα που θεωρείται ακατάλληλο από τον πωλητή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς να δώσει καμία εξήγηση στον πελάτη.
Η απόφαση του πωλητή να απορρίψει το κείμενο που προτείνει ο πελάτης θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της πρότασης παραγγελίας.
Υποβάλλοντας κάποια παραγγελία για εξατομικευμένα προϊόντα, ο πελάτης:

 • δηλώνει και εγγυάται ότι το κείμενο που ζητήθηκε για το εξατομικευμένο προϊόν δεν εμπίπτει σε μία από τις απαγορευμένες περιπτώσεις,
 • δηλώνει ότι θα αναλάβει κάθε ευθύνη σχετικά με το ζητούμενο κείμενο,
 • δηλώνει ότι θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει τον πωλητή, τις θυγατρικές του και τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο του πωλητή από τυχόν κόστη, έξοδα, ζημιές και απώλειες που υπέστησαν ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε κειμένου που επισυνάπτεται στο εξατομικευμένο προϊόν,
 • εγγυάται στον πωλητή, τις θυγατρικές του και τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο του πωλητή το μη αποκλειστικό, αμετάκλητο, ατελές, πλήρως μεταβιβάσιμο σε τρίτους δικαίωμα χρήσης και αναπαραγωγής του κειμένου που επέλεξε ο πελάτης για τα εξατομικευμένα προϊόντα.

3.2 3.2Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εξατομικευμένων προϊόντων και το γεγονός ότι κατασκευάζονται ειδικά για τον πελάτη, δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους, η επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάστασή τους, επομένως αποκλείεται ρητά το δικαίωμα υπαναχώρησης. Επομένως, το άρθρο 7 των παρόντων διαδικτυακών προϋποθέσεων δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εξατομικευμένων προϊόντων.
Η νομική εγγύηση για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα, που παρέχεται στο άρθρο 8 παρακάτω παραμένει πλήρως εφαρμοστέα.

4. ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

4.1 Οι τιμές των προϊόντων (εφεξής «τιμή/ές») και τα έξοδα αποστολής (εφεξής «Έξοδα αποστολής») είναι εκείνες(α) που αναφέρονται στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της υποβολής της πρότασης παραγγελίας. Πρέπει να θεωρείται ότι οι τιμές και τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνουν φόρους, δασμούς και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με δασμούς (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην πρόταση παραγγελίας).

4.2 Παρά τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ότι για ορισμένα προϊόντα που υπάρχουν στον ιστότοπο, μπορεί να υποδηλώνεται κατά λάθος διαφορετική τιμή από την πραγματική τιμή. Είναι ευθύνη του πωλητή να επαληθεύει την ακρίβεια των τιμών πριν από την αποστολή της επιβεβαίωσης παραγγελίας και αποστολής. Εάν, λόγω τεχνικών σφαλμάτων, υλικών σφαλμάτων ή άλλων προβλημάτων, η τιμή που αναφέρεται στον ιστότοπο είναι χαμηλότερη από τη σωστή τιμή πώλησης του προϊόντος, θα επικοινωνούμε με τον πελάτη για να επαληθεύσουμε εάν επιθυμεί να αγοράσει το προϊόν στη σωστή τιμή. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να προχωρήσετε στην αγορά, η πρόταση παραγγελίας θα ακυρώνεται. Εάν η τιμή που αναφέρεται στον ιστότοπο είναι υψηλότερη από τη σωστή τιμή πώλησης του προϊόντος, θα χρεώνεται η χαμηλότερη τιμή.

5 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1 Η πληρωμή μπορεί να γίνεται με μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα «Μέθοδος πληρωμής» του ιστότοπου.

5.2 Γίνονται δεκτές οι κύριες πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα δεν θα επιβαρύνεται με επιπλέον χρεώσεις. Ο πελάτης που πραγματοποιεί την πληρωμή επιβεβαιώνει ότι είναι ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε. Ελλείψει αυτών των προϋποθέσεων, δεν θα είναι δυνατή η συνέχιση της πρότασης παραγγελίας.
Κατά την αποστολή της πρότασης παραγγελίας, θα γίνεται απλά κράτηση του ποσού: η πραγματική χρέωση θα πραγματοποιείται μόνο κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης παραγγελίας και αποστολής.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρέωση του ποσού που χρεώνεται, η πρόταση παραγγελίας θα ακυρώνεται αυτόματα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πωλητής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πλήρως τις πληροφορίες που σχετίζονται με την πιστωτική κάρτα του πελάτη, την οποία διαχειρίζεται απευθείας το τρίτο μέρος που διαχειρίζεται την πληρωμή. Για αυτόν τον λόγο, ο πωλητής δεν θα γνωρίζει και δεν θα διατηρεί τέτοιου είδους δεδομένα και θα έχει πρόσβαση μόνο σε μερικές πληροφορίες που ο πελάτης αποφασίζει να αποθηκεύσει (για παράδειγμα είδος κάρτας, ημερομηνία λήξης κάρτας, ονοματεπώνυμο κατόχου), που είναι ανεπαρκείς για την αναγνώριση της κάρτας αλλά χρήσιμες για τον πελάτη σε περίπτωση μεταγενέστερων αγορών.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο πωλητής να θεωρηθεί υπεύθυνος για δόλια χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών από τρίτους.

5.3 Αν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής με αντικαταβολή, η πληρωμή για την παραγγελία πρέπει να γίνεται σε μετρητά ή με τραπεζικό έμβασμα απευθείας στον ταχυμεταφορέα που θα παραδίδει τα προϊόντα.

6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

6.1 Κάθε αποστολή περιέχει:

 • Τα παραγγελθέντα προϊόντα και τυχόν δώρα,
 • έγγραφο μεταφοράς,
 • απαιτείται συνοδευτική τεκμηρίωση στη χώρα αποστολής,
 • πληροφορίες και υλικό μάρκετινγκ.

6.2 Το εμπορικό έγγραφο/τιμολόγιο αγοράς που σχετίζεται με την παραγγελία θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο, στην ενότητα «Πελάτης» ή, στην περίπτωση μη εγγεγραμμένου πελάτη, στη σελίδα που περιέχει τα στοιχεία της παραγγελίας και, σε κάθε περίπτωση, θα περιλαμβάνεται και στην προηγούμενη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.3 Τα προϊόντα θα παραδίδονται από ταχυμεταφορέα τον οποίο θα προσδιορίζει ο πωλητής. Μπορείτε να συμβουλεύεστε την ενότητα «Αποστολή» του ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το κόστος, τους χρόνους και τις μεθόδους αποστολής.
Η παράδοση των προϊόντων μπορεί να γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • παράδοση στη διεύθυνση όπως υποδεικνύεται από τον πελάτη,
 • παράδοση σε σημείο πώλησης για παραλαβή από τον πελάτη,
 • παράδοση σε σημείο παραλαβής που καθορίζεται από τον πελάτη,

6.4 Κατά την άφιξη των προϊόντων στο καθορισμένο κατάστημα, ο πελάτης θα λαμβάνει ένα e-mail το οποίο θα περιέχει τις οδηγίες παραλαβής και, από εκείνη τη στιγμή, θα έχει 10 (δέκα) ημέρες για να παραλάβει τα προϊόντα (προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου).
Κατά την παραλαβή είναι απαραίτητο να:

 • επιδεικνύεται το e-mail παραγγελίας και αποστολής,
 • υπογράφεται το έντυπο παραλαβής.

Αν ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα επιβράβευσης, θα είναι αρκετό να:

 • αναφέρει το όνομα και το επώνυμό του ή να επιδεικνύει την κάρτα επιβράβευσης ή το e-mail παραγγελίας και επιβεβαίωσης,
 • υπογράφει το έντυπο παραλαβής.

Μετά την άφιξη των προϊόντων στο συμφωνημένο σημείο παραλαβής, ο πελάτης θα ενημερώνεται και θα μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα σύμφωνα με τη διαδικασία που χρησιμοποιεί ο χειριστής που διαχειρίζεται την υπηρεσία.

6.5 Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστούν τα έγγραφα που απαιτούνται για την παραλαβή και σε περίπτωση που δεν γίνει παραλαβή προϊόντων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω, καθώς και σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παράδοση των προϊόντων που έχουν αποσταλεί στη διεύθυνση που έχει επιλέξει ο πελάτης, η παραγγελία θα ακυρώνεται και θα επιστρέφεται ολόκληρο το καταβληθέν ποσό. Αυτό θα γίνεται χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται για εξατομικευμένα προϊόντα (άρθρο 3) και για έξοδα που αναφέρονται στη ρήτρα 7.4 δεν θα επιστρέφεται.

6.6 Αφού γίνει η παραλαβή των προϊόντων, είναι ευθύνη του πελάτη να επαληθεύει την ακεραιότητά τους και να ελέγχει για τυχόν άμεσα εμφανείς ζημιές στη συσκευασία (για παράδειγμα: βρεγμένο ή κατεστραμμένο κουτί κ.λπ.). Σε περίπτωση ανωμαλιών, ο πελάτης θα πρέπει να τις αναφέρει αμέσως, φροντίζοντας ώστε να τις σημειώσει ο ταχυμεταφορέας ή ο πωλητής (σε περίπτωση παραλαβής από κατάστημα) και να απορρίπτει την παράδοση. Διαφορετικά, ο πελάτης θα χάνει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του σε σχέση με το παραπάνω.

6.7Ο ιστότοπος είναι δομημένος με λειτουργίες που επιτρέπουν στον πελάτη να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να υποβάλλει παραγγελίες, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή/και τη γεωγραφική του τοποθεσία.
Ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προϊόντα σε μια διεύθυνση παράδοσης της επιλογής του, υπό την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση βρίσκεται εντός της χώρας που αντιστοιχεί στον ιστότοπο στον οποίο έγινε η παραγγελία.
Για παράδειγμα: εάν ένας πελάτης βρίσκεται στη χώρα Χ και υποβάλει μια παραγγελία στον ιστότοπο της χώρας Ψ, ο πελάτης θα μπορεί να επιλέξει να παραλάβει τα προϊόντα αποκλειστικά σε μια διεύθυνση στη Χώρα Ψ. Οποιαδήποτε αποστολή για μεταφορά των προϊόντων στη χώρα Χ ή σε άλλη χώρα της επιλογής του πελάτη θα γίνεται με δική του ευθύνη και έξοδα.

7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

7.1 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που έχει συναφθεί στον ιστότοπο, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να διευκρινίζει τον λόγο, επιστρέφοντας στον πωλητή όλα ή κάποια από τα προϊόντα που αγοράστηκαν.
Ο ιστότοπος είναι δομημένος με λειτουργίες που επιτρέπουν στους πελάτες να ασκούν το δικαίωμα υπαναχώρησης, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και τη γεωγραφική τους τοποθεσία.
Ο πελάτης πρέπει να ενημερώνει τον πωλητή, με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 7.2, για την επιθυμία του για άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών, ξεκινώντας από την ημέρα κατά την οποία έλαβε τα προϊόντα ο πελάτης ή κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο (εκτός του ταχυμεταφορέα).
Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει κάνει παραγγελία που περιέχει πάνω από ένα προϊόν, η επιθυμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης θα μπορούσε να κοινοποιηθεί σε διαφορετικό χρονικό διάστημα, σε κάθε περίπτωση, εντός και όχι αργότερα από 15 (δεκαπέντε) ημέρες.

7.2 Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Εγγεγραμμένος πελάτης: πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου» του ιστότοπου μετά τον έλεγχο ταυτότητας με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Στην ενότητα «Οι παραγγελίες μου», μπορείτε να βρείτε τη λίστα παραγγελιών και έναν σύνδεσμο για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία επιστροφής. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα αποκτήσετε πρόσβαση στο έντυπο επιστροφής.
 • Μη εγγεγραμμένος πελάτης: πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στην ενότητα «Κατάσταση παραγγελίας» και να πληκτρολογήσει τον αριθμό της παραγγελίας από το e-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας και αποστολής και το επώνυμο που είχε καταχωρήσει στα στοιχεία τιμολόγησης.
 • Εναλλακτικά, ο πελάτης μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε άλλη ρητή δήλωση στον πωλητή, αναφέροντας λεπτομερώς την επιθυμία του να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, συμπληρώνοντας επίσης το Έντυπο υπαναχώρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Μέρος Β του Νομοθετικού Διατάγματος 206/2005 όπως τροποποιείται κατά καιρούς, το οποίο πρέπει να αποστέλλεται με συστημένη αλληλογραφία ή με ταχυμεταφορέα με απόδειξη επιστροφής στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Έντυπο υπαναχώρησης.

Εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την γνωστοποίηση, από μέρους του πελάτη, της επιθυμίας του να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης θα επιστρέφει τα προϊόντα σύμφωνα με τους όρους της ρήτρας 7.3 κατωτέρω.

7.3 Το δικαίωμα υπαναχώρησης υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

 • - εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την γνωστοποίηση, από μέρους του πελάτη, της επιθυμίας του να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης θα:
  • (1) αποστέλλει τα προϊόντα στον πωλητή, στην κατάλληλη συσκευασία:
   • a) θα παραδίδει τα προϊόντα σε ένα από τα καθορισμένα σημεία παραλαβής
    ή
   • b) θα παραδίδει τα προϊόντα στον ταχυμεταφορέα της επιλογής του πελάτη,
    ή
   • c) θα παραδίδει τα προϊόντα στον ταχυμεταφορέα που έχει καθορίσει ο πωλητής στη χώρα που αντιστοιχεί στον ιστότοπο στον οποίο έγινε η παραγγελία,
  • θα επιστρέφει τα προϊόντα σε ένα από τα συμμετέχοντα καταστήματα της αλυσίδας στη χώρα που αντιστοιχεί στον ιστότοπο στον οποίο έγινε η παραγγελία και θα παρουσιάζει:
   • a)το e-mail εξουσιοδότησης της επιστροφής,
    ή
   • b) εάν ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα επιβράβευσης, αρκεί να αναφέρει το όνομα και το επώνυμό του ή να επιδείξει την κάρτα επιβράβευσης ή το e-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας και αποστολής που έλαβε προηγουμένως.
 • Δεν θα επιτρέπεται η επιστροφή των προϊόντων σε καταστήματα outlet ή/και σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών.
 • - Τα επιστρεφόμενα προϊόντα που αγοράζονται στην ίδια παραγγελία μπορούν να επιστρέφονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την γνωστοποίηση, από μέρους του πελάτη, της επιθυμίας του να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης:
 • - τα προϊόντα που επιστρέφονται μέσω της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης (εφεξής «επιστρεφόμενα προϊόντα») πρέπει να επιστρέφονται στο σύνολό τους, εξαιρουμένης της δυνατότητας επιστροφής μόνο ορισμένων μερών των προϊόντων αυτών (ακόμη και στην περίπτωση σετ),
 • - τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί, πλυθεί, λερωθεί ή καταστραφεί και δεν πρέπει να εμφανίζουν σημάδια χρήσης,
 • - τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται υπό τους ίδιους όρους με τους οποίους παραλήφθηκαν, με όλα τα συνημμένα και τις ετικέτες. Για παράδειγμα, τα καλσόν πρέπει να επιστρέφονται στη συσκευασία τους, με χαρτόνι και ούτω καθεξής.
 • - Σε περίπτωση που ο πωλητής προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς ορισμένων προϊόντων σε συγκεκριμένες προσφορές (για παράδειγμα 5x4, 3x2, αγοράστε X, πάρτε Ψ κ.λπ.), το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί επίσης να ασκείται με την επιστροφή μόνο ορισμένων προϊόντων της προσφοράς: σε αυτήν την περίπτωση, θα επιστρέφεται η τιμή του προϊόντος που όντως καταβλήθηκε όπως αναφέρεται στο εμπορικό έγγραφο/στο τιμολόγιο αγοράς. Δεν θα επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής που αναφέρονται στη ρήτρα 7.4 κατωτέρω.


7.4 Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από κάποιον πελάτη, ο πωλητής θα επιστρέφει στον πελάτη όλες τις πληρωμές που έγιναν για την αγορά των επιστρεφόμενων προϊόντων, εκτός από τα ακόλουθα έξοδα τα οποία, εάν υπάρχουν, θα επιβαρύνουν τον πελάτη:

 • - τα επιπλέον έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή της παραγγελίας (εάν έχουν ήδη καταβληθεί από τον πελάτη κατά την πραγματοποίηση της αγοράς), σε περίπτωση που ο πελάτης έχει επιλέξει διαφορετική μέθοδο αποστολής από την τυπική μέθοδο αποστολής που είχε προτείνει ο πωλητής. Τα αναφερόμενα επιπλέον έξοδα θα επιστρέφονται στον πελάτη μόνο σε περίπτωση που τα προϊόντα έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι ελαττωματικά,
 • - τυχόν επιπλέον έξοδα σχετικά με την παραγγελία (για παράδειγμα: αντικαταβολή, κόστος συσκευασίας δώρου κ.λπ.),
 • - έξοδα αποστολής που προκύπτουν από την επιλογή του πελάτη να χρησιμοποιήσει ταχυμεταφορέα ή/και διαφορετική μέθοδο παράδοσης για την επιστροφή των προϊόντων αντί της μεθόδου παράδοσης που έχει προτείνει ο πωλητής,
 • - έξοδα αποστολής που προκύπτουν από την επιλογή του πελάτη να επιστρέψει τα προϊόντα που αγοράστηκαν στην ίδια παραγγελία στον πωλητή, παραδίδοντάς τα στον ταχυμεταφορέα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνο η πρώτη αποστολή θα είναι δωρεάν (υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί με τις μεθόδους και ταχυμεταφορές που παρέχονται από τον πωλητή). Το κόστος και η οργάνωση οποιασδήποτε επακόλουθης αποστολής (ανεξάρτητα από τον ταχυμεταφορά και τις μεθόδους που επιλέγει ο πελάτης) θα αποτελεί ευθύνη του πελάτη,
 • - σε περίπτωση που τα προϊόντα βρίσκονται σε άλλη χώρα και όχι στη χώρα του ιστότοπου μέσω του οποίου έγινε η παραγγελία, ο πελάτης θα επωμίζεται τα ακόλουθα έξοδα:
  • (i) τα έξοδα οργάνωσης και αποστολής που είναι απαραίτητα για την αποστολή των προϊόντων σε ένα σημείο πώλησης στη χώρα στην οποία έγινε η παραγγελία ή σε άλλη διεύθυνση στην ίδια χώρα,
   ή, εναλλακτικά,
  • τα έξοδα οργάνωσης και αποστολής που είναι απαραίτητα για την αποστολή των προϊόντων απευθείας στον πωλητή στη διεύθυνση
   CALZEDONIA RESO ECOMMERCE
   Via Spinetti, 1
   37050 Vallese di Oppeano (VR)
   Ιταλία


Αφού ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης υποβάλλοντας αίτημα επιστροφής με τον τρόπο που ζητήθηκε, ο πελάτης θα λαμβάνει ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει την καταχώρηση της επιστροφής (εφεξής «επιβεβαίωση καταχώρησης επιστροφής»). Μετά την επαλήθευση του πωλητή όσον αφορά τη συμμόρφωση με όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται από την παράγραφο 7, σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης θα λαμβάνει ένα e-mail έγκρισης της επιστροφής που πραγματοποιήθηκε (εφεξής «έγκριση επιστροφής»).
Ο πωλητής θα επιστρέφει στον πελάτη το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά των επιστρεφόμενων προϊόντων το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε ο πωλητής για την απόφαση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο πωλητής έχει ήδη λάβει την επιστροφή των αγαθών ή έχει ήδη παρασχεθεί απόδειξη από τον πελάτη ότι έχει ήδη αποστείλει τα προϊόντα: ο πωλητής θα μπορεί να παρακρατήσει το προς επιστροφή ποσό μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Ο πωλητής θα χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των προϊόντων για σκοπούς πίστωσης. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει αρχικά επιλέξει να πληρώσει με αντικαταβολή, το καταβληθέν ποσό θα επιστρέφεται με τραπεζικό έμβασμα.


7.6 Σε περίπτωση άσκησης τους δικαιώματος υπαναχώρησης χωρίς συμμόρφωση με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7, ο πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Εντός 10 ημερών από την γνωστοποίηση της μη αποδοχής της επιστροφής και των σχετικών λόγων, απαντώντας στο ίδιο e-mail, ο πελάτης θα μπορεί να επιλέξει να λάβει εκ νέου τα επιστρεφόμενα προϊόντα, με δικά του έξοδα. Διαφορετικά, ο πωλητής θα μπορεί δια του νόμου να κρατήσει τα επιστρεφόμενα προϊόντα, επιπροσθέτως του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί για την αγορά.


7.7 Τα εξατομικευμένα προϊόντα εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης.

8 ΝΟΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

8.1 Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τυχόν ελαττώματα του προϊόντος και μη συμμόρφωση με την παραγγελία, που υπάρχει κατά την παράδοση.

8.2 Η περίοδος εγγύησης ανέρχεται στα 2 (δύο) έτη από τη στιγμή παράδοσης των αγαθών. Αυτή η εγγύηση ισχύει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • α) το ελάττωμα εμφανίζεται εντός 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων,
 • β) ο πελάτης υποβάλλει επίσημη καταγγελία στον πωλητή σχετικά με τα ελαττώματα εντός έως και 2 (δύο) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το ελάττωμα, εκτός εάν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ισχύοντες υποχρεωτικούς κανόνες της χώρας συνήθους διαμονής του πελάτη,
 • γ) ο πελάτης επιδεικνύει το εμπορικό έγγραφο/τιμολόγιο αγοράς ή, εάν έχει κάνει την αγορά ως μέλος του προγράμματος επιβράβευσης, αρκεί η επίδειξη της κάρτας επιβράβευσης ή η γνωστοποίηση του ονόματος και του επωνύμου του.


8.3Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη συμμόρφωσης των αγορασθέντων προϊόντων από μέρους του πωλητή, ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να λάβει, χωρίς επιπλέον κόστος, επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά των προϊόντων. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται, με επιλογή του πελάτη, με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιεί ο πελάτης για την αρχική αγορά.

8.4 Όλα τα έξοδα επιστροφής προϊόντων που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά επιβαρύνουν τον πωλητή.

9 ΕΠΑΦΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την:
Εξυπηρέτηση Πελατών Tezenis
υπόψιν Calzedonia Digital d.o.o.
Matrix Building
5th floor Slavonska Avenija 1C
10000 Zagreb (Κροατία)
hello@tezenis.com
800 987 350

10 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εξοικειωθείτε με την πολιτική απορρήτου που έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο για να λάβετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

11.1 Οι παρούσες διαδικτυακές προϋποθέσεις διέπονται από την ιταλική νομοθεσία και θα ερμηνεύονται βάσει αυτών, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου επιτακτικού υποχρεωτικού κανόνα της χώρας συνήθους διαμονής του πελάτη. Κατά συνέπεια, η ερμηνεία, η εκτέλεση και η λήξη των διαδικτυακών προϋποθέσεων υπόκεινται αποκλειστικά στην ιταλική νομοθεσία (με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος κανόνα της χώρας συνήθους διαμονής του πελάτη) και τυχόν εγγενείς ή/και επακόλουθες διαφορές θα επιλύονται αποκλειστικά από την ιταλική δικαστική αρχή, όπως ορίζεται παρακάτω. Ειδικότερα, εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, οι οποιεσδήποτε διαφορές θα πρέπει να επιλύονται από το δικαστήριο που βρίσκεται στον τόπο διαμονής ή κατοικίας του πελάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή, κατ' επιλογή του πελάτη σε περίπτωση προσφυγής από πλευράς του Δικαστηρίου της Βερόνας. Σε περίπτωση που ο πελάτης αναλάβει δράση κατά την άσκηση των δικών του επιχειρηματικών, εμπορικών, βιοτεχνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τα μέρη θα καθιερώνουν συναινετικά την αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Βερόνας.

11.2 Δεδομένου ότι ο πωλητής είναι πάντα διαθέσιμος να αναζητήσει φιλική λύση σε διαφορές που έχουν προκύψει, μέσω των επαφών που αναφέρονται στις προηγούμενες ενότητες, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού ΕΕ αριθ. 524/2013 και το ψήφισμα σχετικά με τις ODR σύμφωνα με το Νομικό Μέσο αρ. 500/2015 που βρίσκεται σε ισχύ από τις 15 Φεβρουαρίου 2016, δημιουργήθηκε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών ODR («διαδικτυακή επίλυση διαφορών») που προέρχονται από την αγορά διαδικτυακών αγαθών, και στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Μέσω της πλατφόρμας ODR, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη λίστα των φορέων ODR, να βρείτε τον σύνδεσμο του καθενός από αυτούς και να ξεκινήσετε μια διαδικτυακή διαδικασία για την επίλυση των διαφορών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show

11.3 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω και παρά το αποτέλεσμα της εξωδικαστικής διαδικασίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει την αξίωση σχετικά με τις παρούσες διαδικτυακές προϋποθέσεις στο αρμόδιο Δικαστήριο και, επιπλέον, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε εξωδικαστική διαδικασία σχετικά με θέματα καταναλωτών μέσω αίτησης στις σχετικές διαδικασίες καταναλωτών, σύμφωνα με το μέρος V, τίτλος II - bis, ιταλικός κώδικας πελατών (δηλ. νομοθετικό διάταγμα αριθ. 206/2005).

12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Οι παρούσες μη διαδικτυακές προϋποθέσεις δύναται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Ο πελάτης θα πρέπει να αποδεχτεί τις διαδικτυακές προϋποθέσεις που θα ισχύουν κατά τη στιγμή της αγοράς. Οι οποιεσδήποτε νέες εκδόσεις των διαδικτυακών προϋποθέσεων θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ιστότοπο και σε σχέση με παραγγελίες που υποβάλλονται μετά από αυτήν την ημερομηνία.Είναι δυνατή η επαλήθευση οποιωνδήποτε προηγούμενων εκδόσεων των διαδικτυακών προϋποθέσεων στην κατάλληλη ενότητα του ιστοτόπου.

label.service.not.available