Navštíviť online predajňu v mojej krajine:

Všeobecné podmienky používania

Ponuka a predaj produktov na internetovej stránke www.tezenis.com sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Ďalšie právne informácie nájdete v častiach: Všeobecné podmienky používania , Privacy Policy and Right of Withdrawal . Objednávateľ je povinný si pozorne prečítať tieto Všeobecné obchodné podmienky pred vytvorením objednávky. Odoslanie objednávky znamená, že ste si plne vedomý vyššie uvedených všeobecných podmienok predaja a podmienok uvedených na objednávkovom formulári a výslovne ich akceptujete. Po uzavretí on-line nákupu je Zákazník povinný vytlačiť si a dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky a súvisiacu objednávku, ktorú už skontroloval a akceptoval.

1. PREDMET

1.1 Predmetom týchto Všeobecných predajných podmienok je predaj produktov on-line prostredníctvom služby eCommerce stránky www.tezenis.com.

1.2 Výrobky na stránke je možné zakúpiť a dodať len v krajinách uvedených na objednávkovom formulári. Všetky objednávky na prepravu mimo týchto krajín budú automaticky odmietnuté počas procesu spracovania objednávky.

2. SUBJEKTY

2.1 Výrobky sú predávané priamo spoločnosťou Calzedonia SpA so sídlom v Taliansku na adrese Via Portici Umberto I no. 5 - 37018 - Malcesine (VR) a administratívnym sídlom v Taliansku na Via Monte Baldo č. 20 - 37062 - Dossobuono di Villafranca (VR), s daňovým identifikačným číslom a číslom obchodného registra Verona č. 01037050422, č. 02253210237 (ďalej len Calzedonia alebo predávajúci).

211 000 000 € plne splateného základného imania 

Ak potrebujete akékoľvek informácie, môžete sa obrátiť na oddelenie eCommerce spoločnosti Calzedonia SpA:

telefonicky na nasledujúcom čísle: 0800-002428

e-mailom na adrese: hello@tezenis.com

poštou na túto adresu:
eCommerce Office
Calzedonia S.p.A.
via Monte Baldo, 20
37062 - Dossobuono di Villafranca (VR) - Taliansko

2.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zadávanie, zasielanie a prijímanie objednávok na produkty na stránke www.tezenis.com a neriadia namiesto toho dodávanie služieb alebo predaj výrobkov subjektmi inými, ako je predávajúci, ktorí sú prítomní na www.tezenis.com prostredníctvom odkazov, bannerov alebo iných hypertextových pripojení. Pred vytvorením objednávok a zakúpením produktov a služieb od subjektov iných ako je predávajúci, odporúčame, aby ste si skontrolovali ich podmienky predaja, pretože predávajúci nezodpovedá za poskytovanie služieb tretími osobami inými, ako je predávajúci.

2.3 Výrobky sa predávajú zákazníkovi identifikovanému na základe údajov zadaných v čase, keď bol elektronický objednávkový formulár vyplnený za súčasného prijatia týchto všeobecných predajných podmienok.

2.4 Ponuka produktov na stránke www.tezenis.com je určená pre dospelých zákazníkov.
Ak ste mladší ako 18 rokov, predtým, ako budete môcť nakupovať na stránke www.tezenis.com, musíte mať povolenie od jedného z vašich rodičov alebo zákonného zástupcu.
Remember: this is always the case, not only for our site but for all the sites that you visit on Zapamätajte si: vždy to platí nielen pre našu stránku, ale aj pre všetky stránky, ktoré navštevujete na internete: vždy, keď vidíte alebo ste požiadaní o informácie, ktorým nerozumiete pri surfovaní na internete, požiadajte o pomoc svojich rodičov.
Objednávkou na tejto webovej stránke garantujete, že ste dospelý (18 ročný) a máte zákonnú spôsobilosť uzavrieť záväznú zmluvu.

2.5 Zákazníkovi je zakázané zadávať falošné, vymyslené alebo imaginárne mená počas on-line objednávky a dodatočnej komunikácie. Predávajúci si vyhradzuje právo stíhať akékoľvek porušenie alebo zneužitie v záujme a ochrane všetkých spotrebiteľov.

2.6 Akceptovaním týchto Predajných podmienok navyše oslobodzujete dodávateľa od akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z vystavenia nesprávnych daňových dokladov z dôvodu chýb v údajoch, ktoré ste poskytli v čase zadania online objednávky, pretože ako zákazník, ste jediný, kto zodpovedá za ich správne zadanie.

3. PREDAJ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ECOMMERCE

3.1 „Zmluva o online predaji“ znamená na diaľku uzatvorenú zmluvu o predaji tovaru (ďalej len „produkty“) podpísanú medzi vami, ako zákazníkom, a spoločnosťou Calzedonia ako predávajúcim v rámci služby elektronického obchodu organizovanej predávajúcim, ktorá využíva technológiu vzdialenej komunikácie známej ako internet.

3.2 Na uzatvorenie zmluvy o kúpe jedného alebo viacerých produktov musíte vyplniť elektronický objednávkový formulár (ďalej len „objednávka“) a zaslať ho dodávateľovi prostredníctvom internetu podľa príslušných pokynov. Pred odoslaním objednávky majú zákazníci, ktorí sa zaregistrovali na stránke, možnosť prístupu do sekcie môj účet, kde môžu upravovať a opravovať zoznam alebo produkty nachádzajúce sa v ich košíku. Výrobky uložené v košíku zostanú v uvedenej oblasti najmenej 3 dni, po ktorých sa v prípade, že sa objednávka neuvedie, automaticky zruší. Po zadaní objednávky ju môžu zákazníci, ktorí sa zaregistrovali na internetovej stránke, stále konzultovať (nie však upravovať), a to v sekcii Môj účet najmenej 6 mesiacov po odoslaní objednávky. Ak sa zákazník nezaregistroval na internetovej stránke a rozhodol sa uskutočniť nákup ako „hosť“, to znamená bez zadania svojich údajov, objednávka nebude uložená, a teda ani nebude možné ju konzultovať. 

3.3 Objednávka obsahuje:

 • odkaz na tieto Všeobecné predajné podmienky;
 • informácie a obrázky pre každý produkt a jeho cenu;
 • platobné prostriedky, ktoré môžete použiť;
 • spôsoby doručenia zakúpených produktov a náklady na dopravu a doručenie;
 • odkaz na podmienky uplatnenia vášho práva na odstúpenie od zmluvy;
 • metódy a časy vrátenia zakúpených produktov.

3.4 Napriek tomu, že Calzedonia prijala opatrenia na zabezpečenie toho, aby fotografie na stránke boli vernými reprodukciami pôvodných produktov, vrátane použitia všetkých možných technických riešení na zníženie nepresností na minimum, vždy môžu existovať rozdiely v dôsledku technických charakteristík a rozlíšení farieb na počítači, ktorý používate. Z toho vyplýva, že predávajúci nezodpovedá za nedostatky obrázkov výrobkov na stránke z vyššie uvedených technických dôvodov, pretože tieto obrázky slúžia len na ilustračné účely.

3.5 Pred uzatvorením zmluvy budete vyzvaný, aby ste potvrdili, že ste si prečítali Všeobecné obchodné podmienky vrátane oznámenia o práve na odstúpenie od zmluvy a Zásad ochrany osobných údajov.

3.6 Zmluva je uzatvorená, keď predávajúci dostane váš objednávkový formulár cez internet a skontroluje správnosť údajov na vašej objednávke.

3.7 Jazyk na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim je taliansky a zmluva sa riadi talianskym právom.

3.8 Po uzavretí zmluvy bude za vyplnenie objednávky zodpovedný predávajúci.

4. REALIZÁCIA OBJEDNÁVKY

4.1 Odoslaním objednávky cez internet bezpodmienečne akceptujete a zaväzujete sa dodržiavať tieto Všeobecné obchodné podmienky vo vašich vzťahoch s predávajúcim.

4.2 Po uzatvorení zmluvy vám dodávateľ zašle e-mailom potvrdenie o objednávke, ktoré obsahuje súhrn informácií už uvedených v objednávke opísanej v bodoch 3.3, 3.4 a 3.5.

4.3 Je možné, že pred odoslaním potvrdenia objednávky vás bude predávajúci kontaktovať na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré ste uviedli, na vyžiadanie ďalších informácií o objednávke, ktorú ste odoslali prostredníctvom internetu.

4.4 Predávajúci môže odmietnuť realizovať objednávky, ktoré neposkytujú dostatočnú záruku solventnosti, sú neúplné alebo nesprávne alebo ak produkty nie sú k dispozícii. V týchto prípadoch vás budeme e-mailom informovať, že zmluva nie je uzatvorená a že dodávateľ nezrealizoval vašu objednávku, s uvedením dôvodov. V tomto prípade bude uvoľnená suma autorizovaná na platobných prostriedkoch zákazníka. Okrem toho, napriek nášmu najlepšiemu úsiliu, sa niekedy mohlo stať, že ceny produktov na našich stránkach sú nesprávne označené. V každom prípade skontrolujeme správnu cenu našich produktov a zároveň pred odoslaním prejdeme vašu objednávku . Ak je cena uvedená na stránke nižšia ako skutočná predajná cena v dôsledku prehliadnutí alebo iných chýb, skontaktujeme sa s vami a skontrolujeme, či si stále želáte uskutočniť nákup za správnu cenu. Ak odmietnete, vo vašej objednávke nebudeme môcť pokračovať. Ak by bola správna cena položky nižšia ako cena uvedená na stránke, účtujeme vám iba nižšiu cenu a produkt vám pošleme.

4.5 Ak produkty uvedené na webovej stránke už nie sú k dispozícii, alebo na predaj po odoslaní objednávky, predávajúci vás bude včas informovať o nedostupnosti objednaných výrobkov a v každom prípade do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa odoslania objednávky predávajúcemu. V tomto prípade bude uvoľnená suma autorizovaná na platobných prostriedkoch zákazníka.

4.6 Každý predaj uskutočnený predávajúcim prostredníctvom on-line predajného servisu sa môže týkať jedného alebo viacerých produktov. Všetky objednávky vykonané na stránke však musia byť v súlade s bežnými požiadavkami na spotrebu. Týka sa to počtu výrobkov zakúpených v jednej objednávke, ale aj mnohých rôznych objednávok pre ten istý výrobok, aj keď každá jednotlivá objednávka obsahuje množstvo výrobkov v súlade s bežnými požiadavkami na spotrebu.

4.7 Spoločnosť Calzedonia si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky zo strany zákazníka, ktorý je žalovaný v súvislosti s predchádzajúcou objednávkou alebo s ktorým je v spore. To platí rovnako pre všetky prípady, v ktorých Calzedonia považuje klienta za nevhodného, napríklad v prípade predchádzajúcich porušení zmluvných podmienok pre online nákupy zo stránky alebo z iných legitímnych dôvodov, najmä ak bol zákazník zapletený do podvodu.

5. PREDAJNÉ CENY

5.1 Ak nie je písomne uvedené inak, všetky ceny produktov a náklady na dopravu a dodanie uvedené na internetovej stránke a v objednávke zahŕňajú DPH a sú vyjadrené v eurách. Platnosť uvedených cien je vždy a len taká, ako je uvedené na internetovej stránke v čase odoslania objednávky cez internet. Ceny produktov a prepravné a dodacie náklady môžu byť zmenené bez povinnosti predchádzajúceho oznámenia. Pred odoslaním príslušnej objednávky skontrolujte konečnú predajnú cenu.

5.2 Všetky výrobky sa dodávajú priamo z Talianska. Ak nie je uvedené inak, ceny produktov a prepravné a  dodacie náklady uvedené na internetovej stránke a na objednávke nezahŕňajú žiadne clá ani dane, ak sa prepravujú do krajín mimo EÚ alebo do krajín, v ktorých súčasné právne predpisy vyžadujú dovozné poplatky. Ak by tomu tak bolo, ďalšie výdavky sa zobrazia na konci objednávky.

5.3 Zákazník je preto zodpovedný za tieto náklady a musia byť zaplatené v čase dodania produktov podľa osobitných pokynov uvedených v potvrdení objednávky.

6. SPÔSOB PLATBY

Na zaplatenie ceny produktov a súvisiacich nákladov na dopravu a doručenie môžete použiť jednu z metód uvedených na objednávkovom formulári stránky www.tezenis.com, ktoré sú zhrnuté nižšie.

6.1 Kreditné karty a predplatené karty

 • 6.1.1 Pri objednávkach na našich stránkach prijímame platby kreditnými kartami a predplatenými kartami (napr. PostePay) bez pripočítania akýchkoľvek dodatočných poplatkov k produktu a prepravným nákladom. Musíte byť držiteľom kreditnej karty platnej v čase objednania produktov zakúpených online a meno uvedené na karte sa musí zhodovať s menom uvedeným na faktúre. Ak tieto požiadavky nie sú splnené, nebude možné pokračovať v objednávke.
 • 6.1.2 V čase on-line nákupu, súčasne s potvrdením objednávky, referenčná banka odpočíta sumu objednávky z dostupného kreditu na vašej kreditnej karte. Suma bude odpočítaná z vašej kreditnej karty až v čase, keď sú zakúpené produkty odoslané.
 • 6.1.3 Ak si po zaplatení za produkty zakúpené on-line a prijatí balíka s objednávkou chcete z akéhokoľvek dôvodu uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci dá pokyn banke, aby pripísala sumu, ktorá má byť vrátená priamo na vašu kreditnú kartu.

6.2 Paypal

 • 6.2.1 Ak máte Paypal účet, Calzedonia ponúka možnosť platby priamo pomocou e-mailového účtu a hesla, ktoré ste použili pri registrácii na www.paypal.com.

6.3 Počas nákupného procesu nebude mať Calzedonia v žiadnom momente prístup k informáciám o vašej kreditnej karte (ako je číslo kreditnej karty alebo jej dátum vypršania platnosti), ktoré sú odoslané priamo subjektu, ktorý spravuje elektronickú platbu (banka alebo Paypal) cez spojenie chránené šifrovacím protokolom. Tieto údaje predávajúci neuchováva v žiadnom počítačovom súbore.

6.4 Predávajúci preto nemôže byť v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek podvodné alebo neoprávnené použitie kreditných a predplatených kariet tretími stranami.

7. DOPRAVA A DODANIE PRODUKTOV

7.1 Každá zásielka obsahuje:

 • objednaný (-é) produkt (-y);
 • príslušný sprievodný prepravný doklad/faktúru;
 • akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu požadovanú krajinou, do ktorej sa prepravuje;
 • akékoľvek informačné a marketingové materiály.

7.2 Výrobky zakúpené na webovej stránke od predávajúceho môžu byť dodané rôznym spôsobom.

7.3 Dodanie do domu zákazníka

 • 7.3.1 Zakúpené produkty budú doručené kuriérom určeným predávajúcim na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom v objednávke s poistenou prepravou. Ďalšie informácie o nákladoch, časoch, spôsoboch prepravy a obsluhovaných krajinách nájdete v časti Zásielky.
 • 7.3.2 Pri prevzatí tovaru u vás doma skontrolujte, či je zásielka v okamihu doručenia kuriérom kompletná. V prípade problémov na ne upozornite kuriéra, uistite sa, že sú presne zaznamenané a dodávku odmietnete. V opačnom prípade môžete stratiť svoje práva s tým súvisiace.

7.4 Doručenie na predajné miesto, s ktorým má predávajúci súhlas na prevzatie zákazníkom

 • 7.4.1 Len v prípade, ak je táto možnosť osobitne poskytnutá, môžu byť zakúpené produkty dodané na predajné miesto, s ktorým má dodávateľ zmluvu a ktoré si môžete vybrať v čase vykonávania objednávky. Ďalšie informácie o nákladoch, časoch, spôsoboch prepravy a obsluhovaných krajinách nájdete v časti Zásielky.
 • 7.4.2 Keď sú zakúpené produkty doručené na predajné miesto, budete upozornení prostredníctvom SMS a/alebo e-mailu a od tohto momentu budete mať 10 pracovných dní na vyzdvihnutie produktov z vašej objednávky, v súlade s metódou opísanou v potvrdení objednávky.
 • 7.4.3 Nevyzdvihnutie objednávky v tomto období bude mať za následok zrušenie objednávky zo strany predávajúceho a vrátenie celej sumy, ktorá bola predtým zaplatená. Vrátenie bude vykonané na kreditnú kartu alebo Paypal účet v závislosti od spôsobu platby zvoleného počas online nákupu.

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

8.1 Len v prípade, že zákazník, ktorý uzavrie zmluvu, je spotrebiteľom (táto definícia znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá pristupuje na stránku na iné ako na podnikateľské účely alebo profesionálne aktivity, ktoré môže vykonávať), má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim bez sankcie a bez uvedenia dôvodu, v lehote štrnástich (14) pracovných dní odo dňa doručenia výrobkov zakúpených na webe.

8.2 Máte dve možnosti na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

 • 8.2.1 Ak ste registrovaným používateľom, musíte prejsť do sekcie Môj účet na stránke po overení pomocou vášho používateľského mena a hesla. V sekcii Moje objednávky nájdete zoznam vašich objednávok s odkazom vedľa každej z nich na aktivácii postupu vrátenia. Svoj úmysel odstúpiť od zmluvy môžete oznámiť prístupom do online návratného formuláru v lehote do 14 (štrnástich) pracovných dní odo dňa doručenia produktov, pričom uveďte, ktoré výrobky budú vrátené.
 • 8.2.2 Ak ste vytvorili objednávku bez registrácie na internetovej stránke www.tezenis.com, prejdite do časti "STAV OBJEDNÁVKY", kde budete musieť zadať číslo objednávky uvedené v potvrdzujúcom e-maile a svoje priezvisko na účely fakturácie. Potom budete môcť sledovať doručenie alebo vrátiť tovar.
 • 8.2.3 Prípadne môžete napísať svoje vlastné vyhlásenie potvrdzujúce uplatnenie vášho práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane použitiaFormulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy I, časť B legislatívneho dekrétu č. 21/2014, ktorý nám musíte zaslať doporučenou poštou s potvrdením o prevzatí.

8.3 Keď vyplníte formulár pre online vrátenie, dostanete všetky informácie potrebné na vrátenie výrobkov.

8.4 Právo na odstúpenie od zmluvy podlieha nasledujúcim podmienkam:

 • Výrobky musia byť vrátené ako celok a nie iba ich časti alebo súčasti, a to aj v prípade súprav;
 • vrátené výrobky nesmú byť používané, nosené, prané alebo poškodené; nesmú byť špinavé ani vykazovať zjavné známky opotrebenia.
 • Vrátené položky musia byť vrátené v obale, v ktorom boli doručené, spolu so všetkým príslušenstvom a etiketami. Napríklad spodná bielizeň musí byť vrátená v pôvodnom obale, pančuchové nohavice musia byť vrátené v obale spolu s etiketou atď.
 • vrátené výrobky musia byť zaslané späť predávajúcemu v jednej zásielke. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať výrobky z tej istej objednávky vrátené a odoslané v rôznom čase;
 • vrátené výrobky musia byť odovzdané kuriérovi do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa, kedy ste výrobky dostali;
 • v prípade, že predajca ponúka možnosť kúpy určitého balíka produktov za nižšiu cenu, ako by sa normálne účtovala, ak by boli zakúpené samostatne (napr. 5 za cenu 4, 3 za cenu 2 atď.) , právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť aj pri vrátení len niektorých nakúpených produktov: v tomto prípade bude cena prepočítaná na normálnu cenu účtovanú za nákup jediného výrobku. Vo všetkých ostatných prípadoch (napr. kombinované predaje, bonusové operácie atď.) sa právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť len pri vrátení všetkých zakúpených produktov, z tohto dôvodu sa vylučuje akékoľvek čiastočné vylúčenie.

8.5 Ak uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcich podmienok (bod 8.4), predávajúci je povinný vrátiť sumy, ktoré ste zaplatili, najneskôr do 14 dní od prevzatia vrátených produktov predávajúcim. Za normálnych okolností sa pripísanie sumy pôvodne stiahnutej spoločnosťou Calzedonia uskutoční veľmi rýchlo, ale čas potrebný na zobrazenie kreditu na vašom bežnom účte bude závisieť od vašej banky.

8.6 V prípade vrátenia budú jedinými zostávajúcimi poplatkami iba počiatočné prepravné poplatky za zakúpené produkty.

8.7 Calzedonia vráti počiatočné prepravné náklady len v prípade poškodenia pri preprave alebo chybách pri preprave zo strany dodávateľa. Len v týchto prípadoch vráti predávajúci aj sumu, ktorú ste zaplatili za prepravné náklady. Dodávateľ zašle expresného kuriéra na vyzdvihnutie produktu z uvedenej adresy.

8.8 V prípade vrátenia musíte použiť iba kuriéra, ktorého určil dodávateľ vo online návratnom formulári: takto nebudete musieť platiť výdavky, za ktoré ste zodpovední na vrátenie zakúpených produktov, pretože dodávateľ ich zaplatí vo vašom mene. Potom, s výnimkou ustanovení predchádzajúceho bodu 8.7 a pri vráteniach z dôvodu chýb výrobku, dodávateľ odpočíta paušálnu sumu z refundácie, ktorá sa rovná cene, ktorú ste predtým zaplatili za prepravu k vám, alebo bežne účtovaným nákladom na dopravu v krajine dodania. Okrem toho od okamihu, keď sú zakúpené produkty odovzdané doručovateľovi určenému dodávateľom v on-line návratnom formulári, vás dodávateľ zbaví akejkoľvek zodpovednosti za stratu alebo poškodenie výrobkov počas prepravy.

8.9 V prípade, že v čase vyplnenia on-line formuláru na vrátenie tovaru bola k dispozícii možnosť doručiť produkty na jedno z predajných miest, ktoré majú dohodu s predávajúcim, môžete výrobky vrátiť priamo na predajnom mieste, ktoré má dohodu s predávajúcim. V takom prípade vám okrem ceny zaplatenej za nákup budú vrátené aj náklady na prepravu, ktoré vám boli pôvodne účtované za dodanie zakúpených produktov. Od okamihu, keď sú výrobky odovzdané na predajnom mieste, vás predávajúci zbaví akejkoľvek zodpovednosti, ak sa tieto počas prepravy stratia alebo poškodia.

8.10 V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy bez dodržania vyššie uvedených metód (napr. po uplynutí 14 dní stanovených zákonom alebo bez vyplnenia online návratného formulára, alebo bez splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 8.4 atď.) nebudete mať nárok na vrátenie sumy, ktorá už bola zaplatená predávajúcemu. Do 10 dní od doručenia e-mailu s oznámením o neprijatí zaslaného vrátenia môžete na e-mail odpovedať a požiadať, aby vám boli na vaše vlastné náklady vrátené produkty späť v rovnakom stave, v akom ste ich vrátili predávajúcemu. V opačnom prípade si môže predávajúci nechať výrobky a sumy, ktoré už boli zaplatené na ich kúpu.

8.11 Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v prípade výrobkov, ktoré boli prispôsobené na základe vašej explicitnej žiadosti v čase zadania objednávky.

9. PRÁVNA ZÁRUKA PRE NEVYHOVUJÚCE VÝROBKY

Výrobky musia byť zákazníkom skontrolované v čase dodania, aby sa zabezpečilo, že budú zodpovedať objednaným položkám a že nebudú vykazovať žiadnu chybu ani nesúlad. Pri predaji produktov platia zákonné záruky, ako je ustanovené v platnej legislatíve (článok 129 a podľa Spotrebiteľského zákonníka o právnej záruke na zhody tovaru). Všetky výrobky predávané predávajúcim sú kryté zákonnou zárukou v prípade, že do dvoch (2) rokov od dodania zásielky dôjde k nezhode, čo znamená, že predávajúci zodpovedá za akýkoľvek nesúlad, ktorý sa v tejto lehote vyskytne. Každá chyba výrobku musí byť predávajúcemu oznámená do dvoch (2) mesiacov od jej zistenia (pokiaľ to nie je v rozpore s povinnými predpismi platnými v obvyklej krajine pobytu zákazníka) kontaktovaním služieb zákazníkom alebo na adresách uvedených v nasledujúcom článku 10 a vyplnením online návratného formulára, ktorý sa nachádza v oddelení Stav objednávky. V prípade, že zákazník túto chybu neoznámi v tejto lehote, uvedené práva strácajú platnosť.

V prípade poruchy má zákazník právo požiadať o opravu alebo výmenu výrobku bez dodatočných nákladov. V prípade, že žiadna z týchto dvoch možností nie je možná alebo je príliš nákladná, má zákazník právo na zľavu zo zaplatenej ceny alebo na ukončenie kúpnej zmluvy, a teda aj na vrátenie zaplatenej sumy, v súlade s čl. 130 Spotrebiteľského zákonníka.

Predávajúci znáša všetky náklady na vrátenie chybných výrobkov.

10. KONTAKTY

Tím spoločnosti Calzedonia eCommerce je k dispozícii, aby odpovedal na akékoľvek otázky a možno ho kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adresehello@tezenis.com alebo na nasledujúcej poštovej adrese:
eCommerce Office
Calzedonia S.p.A.
via Monte Baldo, 20
37062 - Dossobuono di Villafranca (VR) - Taliansko

11. OZNÁMENIA PRE ZÁKAZNÍKA

Zákazník berie na vedomie, akceptuje a dáva svoj súhlas so skutočnosťou, že všetka komunikácia, oznámenia, certifikácie, informácie, vyhlásenia a v každom prípade všetka dokumentácia o vykonaných operáciách, ktoré odkazujú na nákup produktov, bude zasielaná na elektronickú e-mailovú adresu uvedenú v čase registrácie s možnosťou stiahnutia informácií na trvanlivé médium s použitím týchto metód a v rámci limitov, ktoré vyžaduje webová stránka.

12. OCHRANA SÚKROMIA

Informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete získať prístupom k našim Zásadám ochrany osobných údajov .

13. ROZHODNÉ PRÁVO, RIEŠENIE SPOROV A PRÍSLUŠNÁ JURISDIKCIA

13.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia talianskym právom a budú sa podľa neho vykladať bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné záväzné pravidlá platné v krajine obvyklého pobytu zákazníka. Preto výklad, vykonanie a zrušenie Všeobecných obchodných podmienok podlieha výlučne talianskemu právu (s výhradou akéhokoľvek iného záväzného právneho predpisu krajiny zákazníka, ktorý môže prevážiť) a akékoľvek súvisiace spory a/alebo následné spory budú rozhodované výlučne talianskymi súdmi (ako je uvedené nižšie). Konkrétne ak sa zákazník kvalifikuje ako spotrebiteľ, akékoľvek spory budú rozhodované súdom príslušným podľa jeho bydliska alebo sídla na základe platného práva, alebo podľa voľby spotrebiteľa v prípade žaloby podanej spotrebiteľom Súdom prvého stupňa vo Verone. Ak namiesto toho zákazník vykonáva svoju obchodnú, komerčnú, remeselnú alebo profesionálnu činnosť, zmluvné strany konsenzuálne ustanovujú výlučnú právomoc súdu vo Verone.

13.2 Online platforma na alternatívne riešenie sporov (RSO). Calzedonia je vždy ochotná usilovať sa o priateľské riešenie sporov prostredníctvom priamych kontaktov uvedených v článku 10) a zákazníci sú týmto informovaní, že v súlade s článkom 14 Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 a opatreniami RSO vydanými podľa štatutárneho nástroja 500/2015 platného od 15. februára 2016, Európska únia zriadila on-line platformu pre RSO (online riešenie sporov), ktoré sa týkajú nákupu tovaru on-line, ku ktorému je možné získať prístup prostredníctvom: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage môžu zákazníci používať platformu RSO na prístup k zoznamu orgánov pre riešenie sporov online, prepojeniu na každý takýto orgán a na začatie konania online riešenia sporov. Viac informácií o platforme nájdete na stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show.

14. MODIFIKÁCIA A AKTUALIZÁCIA

Dodávateľ môže tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Preto požiadame zákazníka, aby akceptoval iba Všeobecné obchodné podmienky platné v čase nákupu. Nové Všeobecné obchodné podmienky budú platné odo dňa uverejnenia na internetovej stránke www.tezenis.com a vo vzťahu k objednávkam podaným po tomto dátume.

15. ETICKÝ KÓDEX

Skupina Calzedonia, ktorej súčasťou je predávajúci, uviedla svoje zásady vEtickom kódexe a kódexe správania, ktorý predstavuje hlavné usmernenie pre všetky spoločnosti skupiny, definuje záruku a zodpovednosť voči spotrebiteľom a trhu a obsahuje zásady, ktorými sa riadi pri riadení podniku. Tento obsahuje aj záväzné pravidlá správania orgánov spoločností skupiny, manažérov, zamestnancov/partnerov a všetkých, ktorí konajú v rámci akejkoľvek úlohy v mene alebo v záujme spoločností skupiny. Ak si chcete prečítať Etický kódex a kódex správania, kliknite na vyššie uvedený odkaz. 

label.service.not.available