odwiedź e-sklep w Twoim kraju

Polityka plików cookie

POLITYKA COOKIE

W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookie, które pozwalają zapewnić łatwiejsze, szybsze i bardziej interaktywne przeglądanie stron. Niniejszy dokument opisuje rodzaje wykorzystywanych plików cookie oraz sposób ich włączania i wyłączania.

Niniejszy dokument stanowi integralną część polityki prywatności Tezenis dostępnej do wglądu w naszej witrynie. Użytkownik powinien przeczytać oba dokumenty.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika, które ułatwiają przeglądanie stron lub umożliwiają ich dostosowanie do preferencji użytkownika (np. przechowują informacje o wybranym języku strony, dane logowania do strefy klienta lub produkty dodane do koszyka).

Dzięki plikom cookie można również zbierać informacje dotyczące sposobu przeglądania stron w celu usprawnienia korzystania z witryny lub jego dostosowania do potrzeb użytkownika.

Jakich plików cookie używamy? Jak włączyć lub wyłączyć ich obsługę?

Używamy różnych rodzajów plików cookie w zależności od ich funkcji i celu. Zasadniczo pliki cookie można podzielić na dwie duże kategorie: „techniczne” i „profilujące”.

Techniczne pliki cookie zapewniają optymalne korzystanie z naszej witryny, usprawniając i przyspieszając jej funkcjonowanie, wyłącznie w celu ułatwienia korzystania z naszych serwisów. Takie pliki cookie są niezbędne, ponieważ w przypadku ich braku używanie niektórych sekcji naszej witryny byłoby niemożliwe lub utrudnione. Takich plików cookie nie można wyłączyć, a ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika i opiera się na prawnie uzasadnionym interesie dotyczącym prawidłowego funkcjonowania naszej witryny.


Funkcjonalne pliki cookie umożliwiające przeglądanie witryny zgodnie z określonymi kryteriami (np. kryterium języka) także należą do kategorii technicznych plików cookie.

Ponadto analityczne pliki cookie, a pośrednictwem których zbieramy jedynie zagregowane dane statystyczne dotyczące liczby odwiedzających i sposobu korzystania z witryny, również zaliczane są do technicznych plików cookie. Pliki cookie używane do zbierania informacji niezagregowanych zawierających dane umożliwiające identyfikację użytkownika (np. adres IP urządzenia) zaliczane są do profilujących plików cookie, które są włączane wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika.

Profilujące pliki cookie używane są do zbierania informacji dotyczących zwyczajów związanych z korzystaniem z przeglądarki (odwiedzane strony, artykuły umieszczane w koszyku itp.) – wykorzystujemy te dane do udostępniania personalizowanych treści i dostosowanych reklam. Profilujące pliki cookie dzielą się na własne pliki cookie, obsługiwane bezpośrednio przez Calzedonia S.p.A., oraz pliki cookie stron trzecich, należące do naszych partnerów biznesowych.

Wszystkie profilujące pliki cookie (zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie stron trzecich) można włączyć lub wyłączyć, korzystając z naszego konfiguratora lub zmieniając ustawienia przeglądarki używanej do przeglądania witryny. Przypominamy, że nawet w przypadku zaznaczenia profilujących plików cookie, będą one wykorzystywane wyłącznie po kliknięciu przyciski „Akceptuj” na banerze dotyczącym stosowania plików cookie w naszej witrynie. Profilujące pliki cookie zbierają więc informacje o przeglądaniu stron przez użytkownika wyłącznie na podstawie jego wyraźnej zgody.

Lista stosowanych plików cookie

Jak długo przechowywane są pliki cookie?

Pliki cookie dzielą się na dwa rodzaje w zależności od czasu przechowywania:
Tymczasowe pliki cookie (lub pliki cookie sesyjne) – dane zebrane przez tego rodzaju pliki cookie przechowywane są przez ograniczony czas odpowiadający długości trwania sesji przeglądania witryny.

Trwałe pliki cookie – ich zadaniem jest przechowywanie danych (np. hasła do strefy klienta, tak aby nie trzeba było go wpisywać przy każdej wizycie). Informacje zbierane przez te pliki cookie przechowywane są na urządzeniu używanym do przeglądania stron nawet po zamknięciu przeglądarki.

Aby sprawdzić czas przechowywania plików cookie, zobacz konfiguratora.

Jak skontaktować się z administratorem danych i inspektorem ochrony danych?

Administratorami danych (tj. podmiotami określającymi cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) są Calzedonia S.p.a., z siedzibą w Malcesine (VR), Via Portici Umberto Primo 5/3, i miejscem prowadzenia działalności w Dossobuono di Villafranca (VR), Via Monte Baldo n. 20.
Administratorzy danych wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: DPO@calzedonia.com >

Odbiorcy danych i przekazywanie danych poza Unię Europejską

Informacje zebrane za pośrednictwem plików cookie będą udostępniane następującym podmiotom:
– pracownikom Calzedonia S.p.A. odpowiedzialnym za obsługę i monitorowanie witryn,
– dostawcom i doradcom, z którymi podpisywane są umowy dotyczące wyznaczenia podmiotu przetwarzającego dane lub wspólnego administratora.
W niektórych przypadkach dane mogą być również przekazywane poza Unię Europejską, do krajów stosujących podobny do europejskiego stopień ochrony danych (a zatem odbiorców decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych) lub do krajów, które podpisały standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską decyzją 2021/914, mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przekazywanym danym osobowym.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

W celu wykonania przewidzianych w przepisach praw związanych z danymi osobowymi, należy napisać na adres: privacy@calzedonia.com . Odpowiemy na żądanie użytkownika w możliwie najkrótszym czasie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W pewnych przypadkach możemy poprosić użytkownika o kopię dokumentu tożsamości, aby potwierdzić jego tożsamość w związku z żądaniem.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania kopii tych danych oraz informacji o ich pochodzeniu, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców danych, celów przetwarzania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), okresie przechowywania danych oraz praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/679.

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Przypominamy, że podając nam swoje dane w celu korzystania z naszych serwisów, użytkownik gwarantuje ich prawdziwość i prawidłowość. W trosce o prawidłowość danych prosimy informować na bieżąco o wszelkich zmianach pod adresem:privacy@calzedonia.com .

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub jeżeli nie jesteśmy już upoważnieni do ich przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

a) użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych;
b) nie jesteśmy upoważnieni do przetwarzania danych, ale zamiast usuwania danych użytkownik może zażądać ograniczenia ich wykorzystywania;
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania opierającego się na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika.

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na wszelkie przetwarzanie danych, które odbywa się na jej podstawie, można wycofać, korzystając z konfiguratora.

Prawo do przenoszenia danych

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika lub w ramach wykonania umowy, bądź gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, użytkownik może skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Użytkownik może w takim przypadku otrzymać dane osobowe, które nam dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Użytkownik może również zażądać przekazania swoich danych bezpośrednio innej spółce, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik może w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, w tym wobec profilowania.

Informujemy również, że jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679, ma on prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszej strony. Dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania zawartych tu informacji, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2021 r.

label.service.not.available