odwiedź e-sklep w Twoim kraju

Ogólne warunki Sprzedaży

ogólne warunki korzystania z witryn grupy calzedonia

Witamy na stronach internetowych grupy calzedonia. Dziękując państwu za odwiedzenie naszych stron, pragniemy równocześnie powiadomić, że dostęp do witryn grupy calzedonia oraz korzystanie z usług I treści przez nie udostępnianych jest regulowane niniejszymi ogólnymi warunkami korzystania z witryn (zwanymi dalej także „warunkami ogólnymi“), które, aby umożliwić płynniejszą lekturę, prezentujemy w formie faq (frequently asked questions). Przypominamy, że odwiedzając nasze witryny I/lub korzystając choćby tylko z jednej z usług przez nie udostępnianych potwierdzają państwo, Iż zapoznali się państwo I akceptują warunki ogólne w formie opublikowanej na niniejszej stronie. Jeśli nie akceptują ich państwo, prosimy o nieodwiedzanie witryn I o niekorzystanie z treści I usług przez nie udostępnianych.

glosariusz

W celu zapewnienia łatwiejszej i płynniejszej lektury przedstawiamy poniżej glosariusz najczęściej stosowanych na tej stronie terminów.

 • a) Grupa Calzedonia (dalej także "Calzedonia"):


  a) Grupa Calzedonia (dalej także "Calzedonia"): zarządca Witryn oraz domen i poddomen zarejestrowanych dla każdej z marek i spółek będących częścią Grupy Calzedonia, do których należą, między innymi, CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, HOTEL VERONESI LA TORRE. Grupa Calzedonia jest także posiadaczem domen, właścicielem Witryn oraz udostępnianych poprzez nie Usług i Treści, zarządcą i/lub właścicielem całej infrastruktury, zarówno informatycznej, jak i innej, na której się one opierają; 

 • b) Witryny:


  portale internetowe powiązane z Grupą Calzedonia, na które składają się Usługi oraz Treści udostępniane odwiedzającym je Użytkownikom;

 • c) Usługi:


  zbiór działań i operacji, jakie Użytkownicy mogą przeprowadzać względem Treści udostępnianych przez Witryny;

 • d) Treści:


  zalicza się tu między innymi teksty, dokumenty, materiały audiowizualne, opracowania graficzne, fotografie i/lub obrazy, ilustracje, rysunki, logo, dzieła i jakikolwiek inny rodzaj materiału, oryginalny lub reprodukowany, opublikowany na Witrynach lub wysłany za ich pośrednictwem, wliczając w to oprogramowanie, logikę działania Witryn, menu, strony internetowe, layout, grafikę i kolory; 

 • e) Użytkownik:


  osoby korzystające z Witryn i udostępnianych przez nie Usług,

w jaki sposób dowiem się o zmianie warunków zamieszczonych na tej stronie?

Jeśli chcą Państwo zawsze wiedzieć jak przedstawia się zaktualizowana wersja Warunków ogólnych, zachęcamy do regularnego odwiedzania niniejszej strony. Pozwoli to sprawdzić, czy od ostatniej wizyty Witryny wprowadzono zmiany lub nowe elementy. Calzedonia, po każdej zmianie, całkowitej lub częściowej, Warunków ogólnych, opublikuje zaktualizowane wersje na tej stronie.

czy mogę korzystać z witryn grupy calzedonia w celach zawodowych?

Treści i Usługi naszych Witryn są zazwyczaj przeznaczone do użytku osobistego. Oznacza to, że, na przykład, jeśli przeglądają Państwo strony, ściągają informacje na temat produktów, itp., są Państwo zobowiązani do wykonywania tych czynności w charakterze podmiotu, który działa w celach innych niż jakiegokolwiek rodzaju działalność handlowa, biznesowa lub zawodowa. 

Jednak jeśli Usługa, z której się korzysta, umożliwia dokonanie zakupu, możliwe jest wówczas korzystanie z niej zarówno do użytku własnego, jak i zawodowego. Oznacza to, że mogą Państwo dokonywać zakupów za pośrednictwem naszej strony, zarówno do celów niezwiązanych z prowadzoną przez Państwo ewentualną działalnością handlową, biznesową lub zawodową, jak i w związku z nią.

jakich warunków i ograniczeń muszę przestrzegać korzystając z witryn należących do grupy calzedonia?

Korzystając z naszych witryn oraz z oferowanych Treści i Usług, zobowiązują się Państwo w szczególności do tego, by:

 • • surfować i korzystać z Witryn i Usług według własnego pełnego uznania i na własną całkowitą i wyłączną odpowiedzialność;
 • • nie korzystać z nich w celach nielegalnych lub w celu popełnienia nielegalnych działań;
 • • nie korzystać z nich w celu całkowitego lub częściowego przerwania, uszkodzenia, naruszenia ich skuteczności i działania;
 • • uznać Grupę Calzedonia za zwolnioną z wszelkiej odpowiedzialności związanej z ewentualnym uszkodzeniem komputera, lub innych urządzeń, należących do Państwa i/lub podmiotów trzecich, lub zapisanych na nich danych, z wyjątkiem ewentualnej odpowiedzialności za winę umyślną i poważne uchybienie przypisywane Grupie Calzedonia;
 • • zwolnić Grupę Calzedonia i należące do niej podmioty z wszelkiej odpowiedzialności za Państwa postępowanie podczas korzystania z Witryn i Usług,
 • • uznać Grupę Calzedonia za zwolnioną z wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody związane w jakikolwiek sposób z użyciem i działaniem Witryny, w tym, między innymi, szkody wynikające z zawieszenia, przerwania, awarii i/lub braku dostępu do Witryn i Usług, szkody spowodowane przekazaniem na urządzenie Użytkownika ewentualnych wirusów i materiałów niebezpiecznych, szkody spowodowane stratami w działalności gospodarczej, utratę zysków, przerwy w działalności, utratę informacji handlowych i/lub wszelkie inne straty finansowe, z wyjątkiem przypadków szkód spowodowanych winą umyślną i poważnym uchybieniem przypisywanymi Grupie Calzedonia;
 • • oświadczyć, że wiedzą Państwo i akceptują fakt, iż Grupa Calzedonia nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej dokładności i kompletności publikowanych Treści oraz nie zapewnia, że Witryny, Usługi i Treści będą zawsze dostarczane bez przerw, terminowo i w bezpieczny sposób;
 • • zaakceptować fakt, że Calzedonia nie gwarantuje, iż ewentualne błędy materialne w Treściach i w Usługach świadczonych za pośrednictwem Witryny będą niezwłocznie korygowane.

obrazy i zdjęcia produktów zamieszczone na witrynach grupy calzedonia są wiarygodne?

Obrazy, zdjęcia i każde inne przedstawienie produktów jest zamieszczone na Witrynach Calzedonia w celach wyłącznie ilustracyjnych. Grupa Calzedonia stale podejmuje środki mające na celu zapewnienie, że fotografie zamieszczone na Witrynach są wierną reprodukcją oryginalnych produktów, uciekając się również do wszystkich możliwych rozwiązań technologicznych mających zredukować do minimum niedokładności. Mimo to nadal możliwe jest pewne zróżnicowanie sposobu wyświetlania obrazów, spowodowane różnego rodzaju przyczynami, również technicznymi, a czasami wywołane parametrami technologicznymi dotyczącymi rozdzielczości kolorów, jakimi charakteryzuje się komputer użytkownika. W związku z powyższym, Grupa Calzedonia nie może być uznana za odpowiedzialną za ewentualne nieodpowiednie odwzorowanie graficzne produktów przedstawianych na Witrynach, spowodowane wspomnianymi przyczynami technicznymi.

czy osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z witryn grupy calzedonia?

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą swobodnie surfować po naszych witrynach. Nie mogą natomiast korzystać z Usług wymagających zarejestrowania się lub przekazania danych i informacji. Wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia mogą dokonać rejestracji i korzystać z usług udostępnianych przez Witryny Calzedonia. Żadna osoba poniżej tego progu wiekowego nie może się zarejestrować na Witrynach ani korzystać z usług przez nie udostępnianych, z wyjątkiem przypadków, gdy osoba niepełnoletnia uzyskała wcześniej zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. We wszystkich przypadkach, w których Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z co najmniej jednej z udostępnianych przez Witryny Usług wymagających zarejestrowania się lub przekazania danych i informacji, tym samym gwarantuje on nam, że jest pełnoletni (18 lat) i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów. 

Jeśli surfując po Internecie niepełnoletni Użytkownik zauważy lub zostanie poproszony o udzielenie informacji, których nie rozumie lub które nie są dla niego jasne, powinien zawsze poprosić o pomoc rodziców. Przypominamy: zasada ta obowiązuje zawsze, nie tylko w przypadku witryn Grupy Calzedonia, ale w stosunku do wszystkich witryn odwiedzanych w Interne

jaką politykę stosuje calzedonia pod względem marek, nazw domen oraz własności intelektualnej?

Calzedonia jest właścicielem lub wyłącznym licencjobiorcą zarejestrowanych logo i marek, obecnych i przyszłych, w tym, między innymi, CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, HOTEL VERONESI LA TORRE, oraz wszelkich innych znaków wyróżniających, zawierających związane z nimi słowa, wliczając w to nazwy domen zarejestrowanych dla każdej z marek oraz spółek Grupy Calzedonia.

Calzedonia zastrzega sobie prawo do wyłącznego użytku własnych logo, znaków towarowych i znaków wyróżniających. 

Treści oraz wszelkie inne materiały zamieszczone na Witrynach, chronione przez przepisy obowiązujące w materii praw autorskich, ochrony znaków towarowych i patentów i/lub inne rozporządzenia prawne, nie mogą być kopiowane, modyfikowane, powielane ani wykorzystywane w żaden inny sposób, z zastrzeżeniem przypadku udzielenia przez Grupę Calzedonia wyraźnego i szczegółowego upoważnienia na piśmie, również jako wynik dalszych umów i warunków negocjacyjnych zawartych z Użytkownikiem.

czym są cookie i w jaki sposób są wykorzystywane przez grupę calzedonia?

Witryny Grupy Calzedonia korzystają z cookie, wydawanych również przez podmioty trzecie. Informacje na temat polityki korzystania z plików cookie przez Witryny Grupy Calzedonia zamieszczono w Polityce Prywatności. Witryny mogą zawierać linki odsyłające od innych witryn, obcych Grupie Calzedonia. Informujemy, że te witryny internetowe nie są w żaden sposób zarządzane ani kontrolowane przez Grupę Calzedonia, która nie może pod żadnym względem być uznana za odpowiedzialną za treści i zasady tam zamieszczane. Niniejsze Warunki ogólne stosują się wyłącznie do Witryn Grupy Calzedonia, a nie do innych witryn internetowych, do których Użytkownik może ewentualnie przejść za pomocą linków.

czy mogę przesyłać i ładować treści na witryny calzedonia?

Niektóre Usługi udostępniane za pośrednictwem Witryn (np. MyIntimissimi, forum, blogi, wydarzenia, konkursy i inicjatywy tematyczne o charakterze wyjątkowym i czasowym) umożliwiają przesyłanie i ładowanie Treści, takich jak np. zdjęcia, opinie, które, ze względu na sam charakter tych Usług, są przeznaczone do komunikacji i rozpowszechniania.

Calzedonia prowadzi politykę kontroli i selekcji przesyłanych treści i obrazów usuwając, według własnego wyłącznego uznania, ze swych systemów wszystkie obrazy, których treść narusza zasady zamieszczone na niniejszej stronie. W szczególności, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu wysłania obrazów i treści nielegalnych i/lub bezprawnych, naruszających prawa innych osób lub naruszających, lub mogących naruszać, prawo do prywatności, prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub inne prawa osób trzecich, pornograficznych i/lub o charakterze seksualnym, oszczerczych, zniesławiających, zawierających groźby, szkodliwych, wulgarnych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niedopuszczalnych lub obraźliwych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami zachowania wymienionymi na tej stronie. Calzedonia współpracuje z władzą publiczną we wszystkich przypadkach, w których jest proszona o udostępnienie danych i/lub informacji niezbędnych do identyfikacji autorów ewentualnych czynów niezgodnych z prawem.

Użytkownicy, dotyczące wysyłania i ładowania treści na nasze Witryny. Użytkownik, który decyduje się skorzystać z tego szczególnego rodzaju Usług, zobowiązuje się do zaakceptowania i przestrzegania przytoczonych poniżej zasad. Użytkownik, który ich nie akceptuje, nie powinien wysyłać ani załadowywać żądnego rodzaju treści za pośrednictwem Witryn Calzedonia. 

Zasady

 • • przesyłanie treści odbywa się według wyłącznego uznania Użytkownika i na jego całkowitą i wyłączną odpowiedzialność;
 • • Calzedonia nie ponosi odpowiedzialności za Treści przesłane przez Użytkownika, a tym samym nie może zagwarantować kompletności, rzetelności, prawdziwości, zgodności z prawem;
 • • Opublikowani opinii przesłanych przez Użytkownika nie jest równoważne z wyrażeniem opinii lub porady przez Grupę Calzedonia; w szczególności Grupa Calzedonia nie uznaje za własne treści takich opinii;
 • • Calzedonia może usuwać, modyfikować, rozpowszechniać, komunikować i korzystać z Treści zamieszczonych przez Użytkownika, który poprzez ich wysłanie zrzeka się wszelkich dotyczących ich praw materialnych i moralnych, należnych mu jako autorowi;
 • • Poprzez wysłanie Użytkownik udziela Grupie Calzedonia nieograniczonego prawa do niewyłącznego użytku, bez ograniczeń pod względem użytych środków i obszarów geograficznych. Calzedonia może zatem, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, używać, kopiować, przesyłać, wyodrębniać fragmenty, publikować, rozpowszechniać, odtwarzać publicznie, szerzyć, tworzyć dzieła pochodne, gościć, indeksować, przechowywać, zapisywać, kodować, modyfikować i dostosowywać (wliczając w to nieograniczone prawo do dostosowania do wszelkich środków komunikacji), w jakiejkolwiek formie i za pomocą wszelkiego rodzaju narzędzi, wszelkie treści, obecne lub przyszłe, także audio i wideo, które zostałyby przesłane przez Użytkownika, również za pośrednictwem osób trzecich
 • • Użytkownik wysyłając obrazy i portrety zezwala Grupie Calzedonia na użycie tych obrazów do celów i na warunkach określonych w poniższych Warunkach ogólnych. W szczególności przyznaje on Grupie Calzedonia prawo do użytkowania całości lub części przesłanych obrazów, które, na mocy tego prawa, mogą być wykorzystane w całości lub w poszczególnych częściach i fragmentach, również poprzez montaż, przycięcia i dostosowanie, bez jakichkolwiek ograniczeń, z wyjątkiem sytuacji, gdy obrazy miałyby zostać wykorzystane w kontekście uwłaczającym godności, dobremu imieniu i osobistemu poczuciu przyzwoitości osoby, której obrazy dotyczą oraz jej najbliższych krewnych. Użytkownik przyznaje Grupie Calzedonia prawo do reprodukcji, publikacji, rozpowszechniania, przekazywania, realizacji i zamieszczania w przestrzeni publicznej, w dowolnym miejscu i z zastosowaniem dowolnych środków (np. Internet, projekcja podczas imprez publicznych lub we własnych punktach sprzedaży, publikacja w katalogach i czasopismach, itp.) wspomnianych obrazów, uznając Grupę Calzedonia jedynym i wyłącznym właścicielem obrazów i filmów wideo, jak również wszystkich praw dotyczących ich użytkowania i wykorzystywania w dowolnej formie i z zastosowaniem dowolnych, obecnych lub przyszłych, środków. Użytkownik rezygnuje, począwszy od chwili przesłania materiałów, z wszelkich praw w związku z powyższym, niezależnie od tego, czy obrazy zawierają przedstawienie jego/jej osoby;
 • • Przesłane materiały nie będą zwracane Użytkownikowi i pozostaną własnością Grupy Calzedonia, która, w związku z tym, nie będzie odpowiadała przed Użytkownikiem za ich utratę lub zniszczenie;
 • • Usługi świadczone przez Witryny, które pozwalają Użytkownikowi na wysyłanie i ładowanie Treści są przeznaczone do użytku osobistego; Użytkownik jest zobowiązany do wykonywania tych operacji jako podmiot działający w celach niezwiązanych z jakąkolwiek działalnością handlową, biznesową i zawodową, z zastrzeżeniem wyraźnie wskazanych określonych wyjątków.

Zasady postępowania obowiązujące Użytkownika

 • • należy wyrażać się z zachowaniem szacunku wobec innych, zwracając uwagę na to, aby nie stosować obraźliwych, gwałtownych lub nieprzyzwoitych terminów i wyrażeń;
 • • nie należy publikować Treści fałszywych, obraźliwych, niezgodnych z prawem, oszczerczych, zniesławiających lub nieprzyzwoitych lub w jakikolwiek sposób niezgodnych z prawem lub szkodliwych dla osób trzecich;
 • • nie wolno publikować Treści mających na celu rozpowszechnianie ideologii politycznych, duchowych lub religijnych;
 • • nie wolno naruszać prawa do prywatności osób trzecich (na przykład ujawniając nazwiska, numery telefonów lub adresy, a w szczególności zabrania się dostarczania danych osobowych danych osobowych osób niepełnoletnich);
 • • wysyłając zdjęcia lub filmiki przedstawiające osoby niepełnoletnie, upewnij się, że odbywa się to za wyraźną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych;
 • • należy zawsze sprawdzić wiarygodność danych zamieszczanych w Treściach oraz cytować źródło tekstów i/lub artykułów napisanych przez kogoś innego. Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego upewnienia się, że nie narusza obowiązujących w Polsce praw w materii patentów oraz innych praw dotyczących własności przemysłowej i/lub intelektualnej;
 • • nie należy publikować ukrytych ani jawnych treści reklamowych.

w jaki sposób calzedonia chroni moją prywatność i dane?

Dla Grupy Calzedonia prywatność osób stanowi wartość. Dbamy w szczególności o ochronę prywatności użytkowników naszych Witryn; informacje na ten temat zamieszczono w olityce Prywatności.

Calzedonia stosuje środki bezpieczeństwa oraz narzędzia o charakterze technicznym i organizacyjnym mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa swych Witryn oraz korzystających z nich Użytkowników. W szczególności środki te mają na celu zapewnienie, że informacje dotyczące Użytkowników są chronione przed ryzykiem związanym z utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub użyciem zgodnym z prawem. 

W zakresie systemów płatności, udostępnianych podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem Witryn, korzystamy z systemów zgodnych ze standardem PCI DSS w materii ochrony informacji dotyczących kart kredytowych. W przypadku płatności przelewem, dostawca usług płatniczych będzie posługiwał się kanałami przekazywania informacji zapewniającymi bezpieczeństwo ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa płatności. Tego rodzaju dane nie są przechowywane w żadnym archiwum Grupy Calzedonia.

W zakresie stref zastrzeżonych, udostępnianych Użytkownikowi, (np. Listy Życzeń, My Calzedonia), informujemy, że wymagają one dokonania rejestracji, a w konsekwencji przypisania przez Calzedonia danych do logowania, na które składają się kod identyfikacyjnego (ID użytkownika) oraz hasło (Hasło). 

Najważniejszy wkład w bezpieczeństwo hasła jest dostarczany przez Użytkownika, jeśli przestrzega on kilku prostych zasad: 

 • • nie udostępnia swego hasła nikomu i nigdzie go nie zapisuje
 • • nie umożliwia nikomu innemu korzystania z niego
 • • w przypadku wątpliwości, czy hasło zostało złamane, zmienia je. Przypominamy, że dla większego bezpieczeństwa Użytkownika, nasze systemy wymagają zmiany hasła, które zostało mu przypisane przy pierwszym dostępie do strony po rejestracji, tak, aby nie znał go nikt oprócz samego Użytkownika.

Niniejsze Warunki ogólne są regulowane przez prawo włoskie i będą interpretowane zgodnie z nim. Wszelkie spory związane i/lub wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane wyłącznie przez włoski organ sądowy. Sądem właściwym w zakresie zastosowania niniejszych Warunków Ogólnych jest Sąd w Weronie

warunki użytkowania treści generowanych przez użytkownika (warunki użytkowania tgu)

Niniejszy dokument stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem ("Użytkownik") oraz spółką Calzedonia S.p.A. oraz podmiotami zależnymi i powiązanymi ze spółką (łącznie: "Calzedonia", "My"), właścicielem strony Calzedonia.com. Użytkownik winien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszych warunków ("Warunki").

Poprzez wyrażenie zgody na publikację przez spółkę Calzedonia zdjęcia Użytkownika, oraz – wedle własnego uznania spółki Calzedonia – dołączonego przez Użytkownika podpisu do zdjęcia, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków Użytkowania. Niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie do praw i obowiązków Użytkownika wynikających z przepisów prawa. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszych Warunków Użytkowania, Użytkownik nie powinien wyrażać zgody na publikację przez spółkę Calzedonia treści/materiału Użytkownika na platformie cyfrowej.

1. Użytkownik niniejszym upoważnia (również przez użycie konkretnego hashtagu) spółkę Calzedonia S.p.A. do rozpowszechniania i/lub publikowania treści będących wkładem Użytkownika, w dowolnej formie, o dowolnym charakterze i na dowolnym nośniku (w tym bez ograniczeń obrazów, fotografii, filmów, dźwięków, muzyki, tekstów i utworów innego rodzaju), udzielając jej nieograniczonego czasowo, nieodwołalnego, niewyłącznego i wolnego od opłat prawa do eksploatacji utworów, w tym praw autorskich i innych praw związanych z wkładem Użytkownika (dalej: „Wkład”). W związku z powyższym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Calzedonia ma prawo do wykorzystywania, ponownego wykorzystywania, tworzenia utworów pochodnych, publikacji, ponownej publikacji, wyświetlania, wykonywania, przesyłania, wystawiania, przechowywania w bazach danych oraz odtwarzania Wkładu, w całości lub w części, oddzielnie lub w połączeniu z innymi materiałami, w tym bez ograniczeń, tekstami, fotografiami lub obrazami na dowolnym nośniku (znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości) w dowolnym celu, w szczególności, w celach reklamowych, promocyjnych, na potrzeby opakowania i obrotu handlowego, bez ograniczeń co do sposobu, częstotliwości i czasu trwania eksploatacji, przy czym spółka Calzedonia nie będzie zobowiązana do wyświetlania Wkładu, a Użytkownik będzie mógł w dowolnym momencie wnieść o usunięcie swojego Wkładu, wysyłając email na adres: hello@Calzedonia.com. Calzedonia zastrzega sobie prawo do wyświetlania zdjęcia Użytkownika bez podpisu. 

2. Użytkownik oświadcza, że ma co najmniej osiemnaście (18) lat lub jest dorosły w świetle obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli Użytkownik nie osiągnął takiego wieku, niniejsze Warunki Użytkowania muszą zostać zaakceptowane przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu Użytkownika. Ponadto Użytkownik oświadcza i wyraża zgodę, że będzie przestrzegać wszelkich przepisów prawa obowiązujących w powyższym zakresie w kraju Użytkownika. 

3. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem Wkładu lub jest uprawniony do związania się niniejszymi Warunkami w jurysdykcji Użytkownika na innej podstawie, oraz, że Wkład jest utworem oryginalnym, który:

 • • nie jest oparty na utworze osoby trzeciej bez jej upoważnienia;
 • • nie narusza ani nie może naruszać w jakikolwiek sposób praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, zastrzeżonych znaków towarowych bądź innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich;
 • • w żaden sposób nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich, jako że Użytkownik otrzymał upoważnienie i/lub stosowną zgodę osoby trzeciej (lub innej osoby, której takie prawa przysługują) na jego wykorzystywanie;
 • • nie narusza żadnych przepisów prawa, w tym np. postanowień Ustawy nr 633/1941, Dekretu nr 30/2005, Dekretu nr 70/2003, Dekretu nr 196/2003, wraz z późniejszymi zmianami, uzupełnieniami i/lub ujednoliceniami;
 • • nie jest nieprzyzwoity, rasistowski, dyskryminacyjny ani w żaden sposób nie narusza porządku publicznego lub moralności publicznej;

a ponadto zwalnia spółkę Calzedonia S.p.A. oraz jej uprawnione podmioty z odpowiedzialności w przypadku, gdy jedno lub kilka z powyższych oświadczeń będzie niezgodne z prawdą lub błędne. 

4. Spółka Calzedonia nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Wkładu, oraz w żaden sposób go nie popiera, i nie jest zobowiązana do wstępnej analizy, kontroli, modyfikacji ani usunięcia żadnego Wkładu. 

5. W przypadku, gdy Wkład Użytkownika jest niezgodny z niniejszymi Warunkami, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za taki Wkład, a w każdym wypadku będzie odpowiadać za niewypełnienie zobowiązań umownych lub pozaumownych (przykładowo, zaniedbanie lub naruszenie przepisów prawa) jeżeli skutkiem niewypełnienia takich zobowiązań są: (i) szkody majątkowe (w tym powstałe szkody, utracone bieżące lub prognozowane zyski, kontrakty, możliwości lub prognozowane oszczędności); (ii) utrata dobrego imienia; (iii) szkody wynikowe lub pośrednie osoby udzielającej upoważnienia lub osoby trzeciej. 

6. Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie spółki Calzedonia (na jej żądanie) i/lub osób uprawnionych przed odpowiedzialnością oraz zapewnienie im obrony przed roszczeniami. Użytkownik zwalnia spółkę Calzedonia z odpowiedzialności za koszty, szkody pośrednie lub bezpośrednie, wydatki, straty, w tym koszty obsługi prawnej i opłat sądowych, związane z roszczeniem i/lub żądaniem i/lub powództwem wniesionym w dowolnym miejscu na świecie przez osoby trzecie, w tym organy władzy publicznej, administracji i organy państwowe, w związku ze sporem wynikającym lub związanym z wykorzystywaniem Wkładu przez spółkę Calzedonia i/lub osoby uprawnione przez Użytkownika oraz z oświadczeniami i gwarancjami Użytkownika zawartymi w niniejszych Warunkach.

7. Użytkownik nie może scedować Warunków Użytkowania ani żadnych praw lub obowiązków wynikających z Warunków Użytkowania, w całości lub w części, dobrowolnie lub z mocy prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Calzedonia. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne lub w inny sposób niewykonalne, zostanie uznane, że odnośne postanowienie można oddzielić od niniejszych Warunków Użytkowania, przy czym nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Warunków Użytkowania, które będą obowiązywać w pełnej mocy i w pełnym zakresie. 

8. Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają przepisom prawa włoskiego i będą zgodnie z nimi egzekwowane, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego. Sądami właściwymi dla wszelkich postępowań i/lub powództw dotyczących przedmiotu niniejszego dokumentu będą wyłącznie sądy we Włoszech. Sądem właściwym będzie sąd w Weronie.

komunikat dotyczący przetwarzania danych (art. 13 dekretu ustawodawczego (d. lgs) nr 196/03)

Calzedonia S.p.A. (dalej zwana „spółką Calzedonia” lub „Administratorem”) pragnie poinformować, że Dekret Ustawodawczy (D. Lgs) nr 196/2003 („Kodeks Prywatności”) przewiduje, że dane osobowe muszą być przetwarzane z poszanowaniem wszelkich praw i podstawowych wolności osób, których dane dotyczą, oraz w sposób chroniący ich godność, ze szczególnym uwzględnieniem poufności, tożsamości osobistej, prywatności i prawa do ochrony danych osobowych. 
Na podstawie powyższego Kodeksu proces przetwarzania wszelkich danych osobowych musi być przejrzysty, jednoznaczny i zgodny z przepisami prawa, aby w pełni chronić uprawnienia wynikające z przepisów prawa. Prosimy zapoznać się z poniżej podanymi informacjami opisującymi, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy dane osobowe.

Kategorie gromadzonych danych

Gromadzone dane obejmują dane osobowe (w tym m. in. imię i nazwisko, alias, fotografie, nagrania wideo i/lub z uwzględnieniem osób trzecich itp.). Osoba, której dane dotyczą, przekazuje obrazy lub nagrania wideo na rzecz spółki Calzedonia, z uwzględnieniem osób trzecich, dopiero po uzyskaniu zgody właściciela zgodnie z postanowieniami Dekretu Ustawodawczego (D. Lgs) nr 196/2003. W szczególności zgoda musi być jednoznaczna, udzielona świadomie i udokumentowana na piśmie. Ponadto zgoda musi obejmować cele, dla których dane są przetwarzane, o których mowa w niniejszym dokumencie.

Kategorie przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane z zastosowaniem środków cyfrowych i elektronicznych oraz przechowywane przez spółkę Calzedonia przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone. 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu promowania i przekazywania informacji o markach spółki Calzedonia poprzez publikację oraz rozpowszechnianie obrazów i nagrań wideo przekazanych przez osobę, której dane dotyczą, na stronach internetowych, stronach sieci społecznościowych oraz za pośrednictwem wszelkich kanałów cyfrowych zarządzanych lub użytkowanych przez osoby trzecie powiązane ze spółką Calzedonia. 

Ujawnianie danych osobowych: Podmiot przetwarzający dane i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu promowania i przekazywania informacji o markach spółki Calzedonia poprzez publikację oraz rozpowszechnianie obrazów i nagrań wideo przekazanych przez osobę, której dane dotyczą, na stronach internetowych, stronach sieci społecznościowych oraz za pośrednictwem wszelkich kanałów cyfrowych zarządzanych lub użytkowanych przez osoby trzecie powiązane ze spółką Calzedonia.  

Ujawnianie danych osobowych: Podmiot przetwarzający dane i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione Spółkom należących do Grupy Calzedonia oraz dostawcom spółki Calzedonia (wyznaczonym jako „podmioty przetwarzające dane”). Do danych osobowych może mieć dostęp pracownik spółki Calzedonia (wyznaczony jako „osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych”). Zgromadzone obrazy i nagrania wideo mogą być rozpowszechniane na stronach internetowych, stronach sieci społecznościowych oraz za pośrednictwem wszelkich kanałów cyfrowych zarządzanych lub użytkowanych przez osoby trzecie powiązane ze spółką Calzedonia. 

Dobrowolnie przekazane dane

Osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie przekazują dane osobowe. W przypadku odmowy przekazania obrazów lub nagrań wideo, Administrator nie będzie rozpowszechniać ani publikować danych, aby osiągnąć cel, dla którego dane zostały zgromadzone. Zgoda na rozpowszechnianie i publikowanie zostanie wyrażona przez osobę, której dane dotyczą, poprzez przesłanie hashtagu #CalzedoniaOK

 • . Spółka Calzedonia prześle osobie, której dane dotyczą, stosowny komunikat za pośrednictwem poczty Instagram. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, udzieliła zgody, powinna odpowiedzieć na wiadomość otrzymaną od spółki Calzedonia przesyłając hashtag #CalzedoniaOK
 • . Przesłanie hashtagu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i rozpowszechnianie dla celów, o których mowa w niniejszym dokumencie.
  

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zwrócić się dowolnym momencie o potwierdzenie istnienia dotyczących ich danych osobowych oraz przekazanie informacji o ich treści i pochodzeniu, zweryfikować ich dokładność lub w inny sposób zwrócić się o uzupełnienie, zaktualizowanie lub skorygowanie danych (ust. 7 Dekretu Ustawodawczego nr 196/2003).
Postanowienia zawarte w powyższym punkcie obejmują również prawo do zwrócenia się o usunięcie danych, zachowanie anonimowości lub zablokowanie wszelkich danych, których przetwarzanie skutkuje naruszeniem przepisów prawa, a także do sprzeciwienia się w dowolnym momencie, w uzasadnionych przypadkach, przetwarzaniu danych
Wszelkie zapytania należy przesyłać na adres: privacy@calzedonia.it.  Administratorem danych osobowych jest spółka Calzedonia S.p.A. z siedzibą główną w Dossobuono di Villafranca, Via Monte Baldo 20, Włochy.

label.service.not.available