Navštivte internetový obchod ve vaší zemi:
Podprsenky 2 za 599 Kč

Zásady používání souborů cookie

PROČ TYTO ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES?

Záměrem těchto zásad používání cookies je zveřejnění postupů, jež jsou pomocí cookies uplatňovány při shromažďování informací poskytovaných uživateli prostřednictvím zařízení, které používají k surfování na těchto internetových stránkách patřící společnosti Calzedonia se správním sídlem ve Via Monte Baldo č. 20 Dossobuono di Villafranca (VR), Itálie (dálte také jen Calzedonia).

Majitel těchto internetových stránek je také správcem osobních údajů získaných v souladu s evropským nařízením č. 679/2016 a veškerými ostatními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Tyto zásady je třeba si prostudovat v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Calzedonia, které jsou k dispozici na těchto internetových stránkách a jsou jejich nedílnou součástí.

VŠEOBECNÉ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

V některých sekcích našich stránek používáme cookies. Cookies jsou soubory, které ukládají informace na hard disk nebo do prohlížeče. Umožňují těmto stránkám zjistit, zda naši uživatelé již stránky navštívili, a určit, které stránky webu jsou nejnavštěvovanější (neboť díky cookies lze zobrazit, jaké stránky jsou navštěvovány a po jakou dobu). Prostřednictvím těchto údajů můžeme stránky lépe uzpůsobit požadavkům našich uživatelů a usnadnit surfování. Cookies nám například umožňují pro naše uživatele zajistit, aby informace nacházející se na našich stránkách při jejich budoucích návštěvách odpovídaly projeveným preferencím.

Chtěli bychom naše uživatele informovat, že k přijetí či odmítnutí cookies nebo upozornění na jejich zaslání lze konfigurovat prohlížeč. Každý prohlížeč je jiný, způsob, jak možnosti nakonfigurovat, je proto třeba zjistit ve vámi používaném prohlížeči. Společnost Calzedonia informuje své uživatele, že vzhledem k tomu, že stránky byly koncipovány pro používání technických cookies, každé jejich odinstalování by mohlo fungování stránek narušit a neumožnit jejich optimální používání.

Níže uvádíme několik odkazů na internetové informace pro konfiguraci nejrozšířenějších prohlížečů:


Společnost Calzedonia by také chtěla svým uživatelům oznámit, že používá i jiné než technické cookies, a to tzv. profilovací cookies, které může uživatel deaktivovat, aniž by došlo k jakémukoli omezení fungování zobrazených internetových stránek.

INFORMACE O TYPU COOKIES A ZÁSADÁCH JEJICH POUŽÍVÁNÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI CALZEDONIA

Společnost Calzedonia by chtěla uživatele svých internetových stránek podrobně informovat o typech používaných cookies, účelech jejich používání a způsobech, jak je uživatelé mohou konfigurovat.

Zásady používání cookies společnosti Calzedonia spočívají zejména v:

  • nesystematickém a obecném, ale omezeném používání cookies výhradně za konkrétních okolností a pro konkrétní účely;
  • získávání informovaného souhlasu uživatelů - v nutných případech - prostřednictvím informačního banneru publikovaného na stránce webu zobrazené uživatelem, když poprvé na stránky vstoupí, a zásad používání cookies, které jsou neustále k dispozici na daných internetových stránkách.
Cookies lze rozdělit do dvou makrokategorií: na „technické“ cookies a „profilační“ cookies; kromě toho je lze rozlišit na cookies společnosti Calzedonia a cookies třetích stran.

Přečtete-li si také, v čem spočívají naše zásady, takto budete moci konkrétně pochopit, jaké různé cookies společnost Calzedonia používá.

Technické cookies Technické cookies jsou cookies používané pouze k zajištění přenosu sdělení v rámci elektronické komunikační sítě nebo v nezbytně nutném rozsahu k poskytování služeb požadovaných uživatelem.
Společnost Calzedonia je nepoužívá k jiným účelům a lze je rozdělit na navigační nebo relační cookies, které zajišťují běžné surfování a využívání internetových stránek (umožňují například uživateli, aby se přihlásil a získal přístup do vyhrazených sekcí internetových stránek); analytické cookies přizpůsobené technickým cookies tam, kde jsou používány přímo k získávání informací o počtu uživatelů a způsobu, jak stránky používají, a to v souhrnné formě; funkční cookies, které uživateli umožňují surfování v závislosti na několika zvolených kritériích (například jazyku) za účelem zdokonalení služeb poskytovaných zákazníkům společností Calzedonia.
V případě, že uživatel navštívil stránku jednoho z webů společnosti Calzedonia, přizpůsobil si ji a chce, aby při následující návštěvě zůstala tak, jak si ji nastavil, společnost Calzedonia může tuto funkci zajistit prostřednictvím cookies.

Pro instalaci těchto cookies není třeba předem požádat o souhlas uživatele.

Profilovací cookies Profilovací cookies slouží k vytváření profilů týkajících se uživatele a společnost Calzedonia je používá za účelem zasílání reklamních zpráv odpovídajících preferencím, které uživatel projevil během surfování na síti.
To znamená, že je používáme také k omezení počtu zobrazení jisté reklamy ze strany uživatele: pro společnost Calzedonia to znamená rovněž efektivnější komunikaci a pro uživatele obdržování reklamy, která co nejvíce odpovídá jeho preferencím. Zatímco uživatel surfuje na stránkách náležejících společnosti Calzedonia, profilovací cookies - kterým se také říká reklamní nebo cílené cookies - umožňují společnosti Calzedonia dostat potvrzení o tom, že si uživatel čte reklamní zprávy společnosti Calzedonia, a zobrazit mu reklamní obsah, jež by ho na základě toho, jaké stránky navštívil dříve, mohl zajímat.

Z důvodu možného rušivého působení, které tento typ cookies může mít na soukromí uživatelů, je stanovena nutnost požádat o předchozí informovaný souhlas uživatelů, a proto toto preventivní opatření bylo zakomponováno do zásad společnosti Calzedonia týkající se používání cookies.

Reklamní cookies, které mohou být i trvalé, nemusí být pouze od společnosti Calzedonia (tzn. cookies první strany), ale také od třetích stran:

  • Cookies první strany
    Jsou cookies spravované přímo společností Calzedonia jako majitelem stránek, přičemž pro tyto cookies jsou uživateli přímo od nás poskytnuty pokyny k jejich konfiguraci a případnému deaktivování.

  • Cookies třetích stran
    Jsou cookies spravované třetími subjekty, a nikoli tedy společností Calzedonia. Společnost Calzedonia proto v souvislosti s těmito cookies odkazuje na pokyny pro konfiguraci a případné deaktivování uvedené přímo danou třetí stranou, a to i přímým přesměrováním uživatele (např. prostřednictvím odkazů) na stránku třetí strany, kde jsou k dispozici pokyny ke konfiguraci.

A společnost Calzedonia by chtěla konečně uživatele informovat, že různé druhy cookies mohou mít různé trvání, jsou totiž dočasné či trvalé povahy.

Cookies s dočasným trváním, tzn. relační cookies, jsou odstraněny a ze zařízení zmizí, když uživatel opustí internetové stránky a zavře prohlížeč.

Zatímco trvalé cookies jsou cookies, které v zařízení zůstanou i poté, co uživatel z internetových stránek odejde, a to dokud je nevymaže nebo nevyprší jejich platnost. Na stránkách společnosti Calzedonia se kromě relačních cookies používají i trvalé cookies, například aby bylo uživateli umožněno zachovat preference, které na stránkách nastavil, i pro následující návštěvy (např. wish list).

V níže uvedené tabulce může uživatel pro každý typ cookies používaných na těchto stránkách zjistit, zda jde o dočasné, či trvalé cookies.

SEZNAM COOKIES POUŽÍVANÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH V tabulce níže je uveden seznam všech cookies používaných na těchto stránkách.

V první skupině se nacházejí profilovací cookies, které lze deaktivovat i souhrnně prostřednictvím níže uvedeného přepínače „ON/OFF“. Druhá skupina obsahuje různé druhy technických cookies.POZOR: uživatel může všechny profilovací cookies deaktivovat kliknutím na konfigurovat cookies

PUSH OZNÁMENÍ

Na stránkách našich značek (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Signorvino, Falconeri, Atelier Emé) jsou aktivní služby Web Push Notification. Po vašem výslovném souhlasu budete moci během surfování nejen na stránkách našich značek, ale také na jiných webech dostávat oznámení týkající se našich výrobků, služeb a obchodních novinek. Zasílání těchto oznámení, které vychází z přiřazení jedinečného IČ vašemu prohlížeči, lze kdykoli přerušit změnou nastavení prohlížeče. Níže najdete pokyny, jak přerušit zasílání push oznámení v hlavních prohlížečích:
Chrome: Nastavení > Zobrazit rozšířená nastavení > Soukromí - Nastavení obsahu > Oznámení - Správa výjimek > Vložte internetovou adresu značky, u níž si přejete přerušit zasílání oznámení a zvolte „Blokovat“
Firefox: Nastavení > Obsah > Oznámení - Vložte internetovou adresu značky, u níž si přejete přerušit zasílání oznámení - „Blokovat“
Safari: Preference > Oznámení > Zde nastavte volič na „Zakázat“

ODKAZY NA JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Tyto stránky by mohly obsahovat linky nebo odkazy pro přístup na jiné internetové stránky. Společnost Calzedonia nekontroluje cookies jiných internetových stránek, jichž není majitelem a jichž se netýkají tyto zásady používání cookies.

JAK KONTAKTOVAT MAJITELE A INSPEKTORA OCHRANY ÚDAJŮ

V případě jakéhokoli dotazu, komentáře či pochybnosti týkající se těchto zásad používání cookies nebo zásad ochrany soukromí na těchto internetových stránkách mohou uživatelé společnost Calzedonia kontaktovat na následující adrese: privacy@calzedonia.com

Společnost Calzedonia jmenovala inspektora ochrany údajů (IOÚ, anglicky DPO), kterého mohou uživatelé kontaktovat na následující adrese: DPO@calzedonia.com

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Tyto zásady používání cookies byly aktualizovány v Červen 2020. Společnost Calzedonia si vyhrazuje právo kdykoli obsah zásad používání cookies aktualizovat, přičemž aktualizovaný text neprodleně zveřejní na těchto stránkách.

label.service.not.available