Navštivte internetový obchod ve vaší zemi:

Všeobecné obchodní podmínky

Pro nabídku a prodej výrobků prostřednictvím webových stránek www.tezenis.com platí tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv doplňující informace právní povahy najdete v sekci Všeobecné podmínky pro použití , Privacy Policy a Právo odstoupení od smlouvy . Zákazník je povinen podrobně se seznámit se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek ještě před odesláním své objednávky. Odeslání objednávky na nákup zboží znamená celkovou znalost a výslovné přijetí výše uvedených Všeobecných obchodních podmínek i obsahu Objednávkového formuláře. Zákazník si na závěr postupu na internetový nákup online musí vytisknout a uschovat tyto Všeobecné obchodní podmínky i příslušný Objednávkový formulář, které si předem přečetl a vzal je na vědomí.

1. Předmět

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej výrobků online prostřednictvím internetového prodeje na stránkách www.tezenis.com . Vzhledem k vysokému počtu výrobků které jsou zde k dispozici, jejich hlavní vlastnosti a ceny (včetně případných příplatků) jasně uvedeny přímo na webových stránkách.

1.2 Výrobky nabízené k prodeji na webových stránkách lze zakoupit pouze v zemích uvedených v Objednávkovém formuláři. Případné objednávky, požadované pro zaslání mimo uvedené země budou automaticky zamítnuty v průběhu zpracování objednávky.

2. Subjekty

2.1 Zboží prodává přímo společnost CALZEDONIA S.p.A. se sídlem podnikání Itálii, na adrese Via Portici Umberto I° č. 5 - 37018 - Malcesine (VR) a s administrativním sídlem na adrese Itálie, Via Monte Baldo č. 20 - 37062 - Dossobuono di Villafranca (VR), identifikační kód a číslo zápisu do obchodního a Rejstříku ve Veroně č.01037050422, DIČ 02253210237 ( dále jen jako Calzedonia nebo Prodávající).

Jakékoliv další informace získáte u oddělení eCommerce Department firmy Calzedonia SpA:

prostřednictvím e mailu na: hello@tezenis.com

telefonicky na čísle: +39 045/8604777

dopisem zaslaným na adresu:
eCommerce Office
Calzedonia S.p.A.
via Monte Baldo, 20
37062 - Dossobuono di Villafranca (VR) - Italy

2.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy týkající se nabídky, zaslání a přijetí objednávky na nákup zboží na webových stránkách www.tezenis.com, nevztahují se ale na poskytování služeb či prodej zboží že strany jiných subjektů než je Prodávající, které se vyskytují na stránkách www.tezenis.com v podobě odkazů, reklamních bannerů nebo jiných hypertextových odkazů. Před odesláním objednávky a před zakoupením zboží nebo služeb od jiných subjektů než je Prodávající doporučujeme ověřit si jejich prodejní podmínky, vzhledem k tomu, že Prodávající není zodpovědný za dodávky služeb ze strany třetích subjektů.

2.3 Zboží je prodáváno Zákazníkovi, který je identifikován prostřednictvím údajů vložených během vyplnění a zaslání Objednávkového formuláře v elektrické podobě, současně s přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.4 Nabídka zboží na webových stránkách www.tezenis.com je určena pro plnoleté zákazníky
Pokud je ti méně než 18 let, potřebuješ pro nákupy na webových stránkách www.tezenis.com souhlas jednoho z rodičů anebo jejich zákonného zástupce.
Pamatuj, že: toto pravidlo platí nejen pro naše webové stránky, ale pro všechny stránky, které navštívíš na internetu: pokud během surfování na internetu uvidíš nebo ti jsou nabízeny informace kterým nerozumíš, požádej vždy o pomoc rodiče.
Uskutečněním objednávky prostřednictvím internetu nám potvrzujete svoji plnoletost (18 roků) a svoji právní způsobilost k uzavírání závazných smluv.

2.5 Zakazuje se, aby Zákazník při zadávání objednávky online a další komunikaci používal falešná nebo vymyšlená jména. Prodávající si v zájmu všech spotřebitelů a na jejich ochranu vyhrazuje právo na právní postih v případě jakéhokoliv porušení nebo zneužití.

2.6 Přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek mimo jiné zbavujete Prodávajícího jakékoliv zodpovědnosti vyplývající z vystavení chybné daňové dokumentace následkem chyb v údajích, které jste zadali v momentu vkládání objednávky online, vzhledem k tomu že jako zákazník jste jediná osoba odpovědná za jejich vkládání.

3. Prodej prostřednictvím elektronického na obchodu

3.1 Za obchodní smlouvu online se při se při elektronickém prodeji považuje smlouva mající jako předmětem prodeje věci movité (dále jen Zboží) uzavřená mezi vámi, jako zákazníkem a firmou Calzedonia jako Prodávajícím v rámci služeb elektronického prodeje, který organizuje Prodávající, který pro tyto účely používá technologii dálkové komunikace nazvané internet.

3.2 Pro úspěšně uzavření objednávky na nákup jednoho či více kusů zboží je třeba vyplnit objednávkový formulář v elektronické podobě (dále jen jako Objednávka) a zaslat jej Prodávajícímu prostřednictvím internetu podle příslušných instrukcí.

3.3 Součástí objednávky jsou:

 • Odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky;
 • informace o jednotlivých kusech Zboží a příslušná cena;
 • platební prostředky které lze použít ;
 • způsob dodání zakoupeného zboží a příslušná cena za zaslání a dodání;
 • odkaz na podmínky pro uplatnění Vašeho práva na odstoupení od smlouvy;
 • způsob a lhůta práva na vrácení zakoupeného zboží.

3.4 Přestože firma Calzedonia neustále uplatňuje opatření k tomu, aby fotografie uveřejněné na webových stránkách byly věrným zobrazením originálního zboží, a používá za tím účelem všechna dostupná technologická řešení s cílem omezit na minimum nepřesnosti, zůstává možnost některých variací z důvodů technických vlastností a barevného rozlišení, kterým je vybaven váš počítač. V důsledku toho není Prodávající zodpovědný za případné nepřesnosti v grafickém zobrazení zboží, které je na webových stránkách, způsobených z výše uvedených technických důvodů, vzhledem k tomu že tato zobrazeni mají pouze ilustrativní povahu.

3.5 Před uzavřením obchodní smlouvy budete požádání o potvrzení toho, že jste se seznámili s částí nazvanou Všeobecné obchodní podmínky, včetně Poučení o právu na vrácení zboží a o způsobu nakládání s osobními údaji.

3.6 Prodejní smlouva je uzavřena od momentu, kdy Prodávající obdrží vámi vyplněný Objednávkový formulář prostřednictvím internetu, po předchozí kontrole správnosti údajů vaší objednávky.

3.7 Jazyk ve kterém je možné uzavřít objednávku s Prodávajícím je italština a je použito italské právo.

3.8 Po uzavření smlouvy zařadí Prodávající Vaši objednávku k vyřízení.

4. Doručení objednávky

4.1 Společně se zasláním Vaší objednávky prostřednictvím internetu přijímáte a zavazujete se bez výhrad dodržovat obchodní vztahy s Prodávajícím a tyto Všeobecné obchodní podmínky.

4.2 Po uzavření smlouvy zašle Prodávající elektronickou poštou Potvrzení objednávky, ve kterém uvede souhrn informací již obsažených v Objednávce a popsaných odstavcích 3.3, 3.4 a 3.5.

4.3 Prodávající si vyhrazuje právo ještě před zaslání Potvrzení objednávky vás prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na vámi uvedeném čísle požádat o další informace týkající se vaší Objednávky zaslané přes internet.

4.4 Prodávající nebude moci Vaši objednávku vyřídit případě, že nebudou dány dostatečné záruky vaší solventnosti, v případě že budou nekompletní nebo nesprávné anebo pokud zboží není dostupné. I v těchto případech Vás budeme prostřednictvím e-mailu informovat o tom, že smlouva nebyla uzavřena a že Prodávající objednávku nevyřizuje, s udáním příslušných důvodů. V takovém případě bude předtím zajištěná peněžní částka na platebním prostředku Zákazníka odblokována. Dále platí, že navzdory veškeré naší snaze nemůžeme vyloučit případ, že pro velmi malou část výrobků, které se nacházejí na naší internetové stránce, je v důsledku chyby uvedena jiná než skutečná cena. V každém případě kontrolujeme správnost cen výrobků během procesu kontroly objednávky a následujícího odeslání výrobků. V případě, že by v důsledku omylů nebo jiných problémů byla cena uvedená na internetové stránce nižší než správná prodejní cena výrobku, budeme vás kontaktovat, abychom ověřili, zda i navzdory tomu hodláte zakoupit výrobek za správnou cenu. V opačném případě nebude vaše objednávka akceptována. V případě, kdyby byla správná cena výrobku nižší než cena uvedena na internetové stránce, odečteme vám pouze správnou nižší cenu a výrobek v každém případě odešleme.

4.5 V případě, že zboží prezentované na webových stránkách již není k dispozici ano a nebo není O zaslání objednávky již rozdají, bude vás prodávající okamžitě informován a v každém případě termínu do třiceti (30) pracovních dnů ode dne následujícího po objednání anebo ode dne, kdy jste zaslali Vaši objednávku Prodávajícímu oznámena skutečnost, že zboží není k dispozici. V takovém případě bude uvolněna předtím zajištěná peněžní částka na platebním prostředku Zákazníka .

4.6 Prodávající se zavazuje dodat Zákazníkovi objednané zboží nejpozději do 30 dnů od data uzavření smlouvy.

4.7 Každý prodej uskutečněný Prodávajícím prostřednictvím elektronického prodeje se může týkat jednoho čím více kusů zboží. Všechny objednávky provedené na internetové stránce musí odpovídat běžné spotřebě. Tento požadavek je uplatňován jednak ve vztahu k počtu výrobků zakoupených prostřednictvím jediné objednávky a jednak v případě více objednávek na stejný výrobek, ale také v případě, když každá objednávka zahrnuje počet výrobků odpovídajících běžné spotřebě.

4.8 Firma Calzedonia si vyhrazuje právo zamítnout objednávky pocházející od zákazníka vůči kterému probíhá právní řízení a/nebo spor ve vztahu k předešlé objednávce. Toto pravidlo se aplikuje ve všech případech, kdy firma Calzedonia považuje zákazníka za nezpůsobilého, v situacích jakou je například předešlé porušení prodejních podmínek pro online prodej na internetových stránkách anebo jakýkoliv jiný legitimní důvod, především pak případy, kdy je zákazník zapojen do podvodné činnosti jakéhokoliv druhu.

5. Prodejní ceny

5.1 S výjimkou jiných písemných ustanovení jsou všechny ceny za zboží i ceny za jeho zaslání a doručení uveřejněné na webových stránkách i v Objednávce uváděny včetně DPH a v měně česká koruna. Platí vždy a pouze cena, která je uvedena na webových stránkách v době odeslání Objednávky prostřednictvím internetu. Ceny za Zboží a ceny za jeho zaslání a doručení se mohou vyměnit bez předchozího upozornění. Doporučujeme tedy, abyste ještě před odesláním Vaší objednávky zkontrolovali celkovou prodejní částku.

5.2 Veškeré zboží je odesláno přímo z Itálie. Ceny za zboží a ceny za dodávku jsou uvedeny na webových stránkách i na objednávce. Pokud není jinak uvedeno, ceny nezahrnují příslušné celní poplatky, dovozní přirážky, které nelze předem vypočítat v případech, kdy je zboží zasíláno do zemí mimo EU anebo do zemí kde příslušná dovozní pravidla ukládají dovozní poplatky.

5.3 Znamená to, že tyto náklady hradí Zákazník a musejí být uhrazeny v době dodávky zboží způsobem uvedeným v Potvrzení objednávky.

6. Způsob platby

Na zaplacení ceny za Zboží a příslušných nákladů na jeho zaslání a doručení můžete použít jeden ze způsobů, uvedených v objednávkovém formuláři na stránkách www.tezenis.com, které zde shrnujeme.

6.1 Platební karty a předplacené platební karty.

 • 6.1.1 Pro platbu objednávek uskutečněných na našich webových stránkách přijímáme platby platební kartou nebo předplacenou platební kartou (např. PostePay) bez jakéhokoliv navýšení ceny za zboží a jeho doručení. Zůstává v platnosti pravidlo, že při platbě musíte být vlastníkem platební karty platné v době uskutečnění objednávky na Zboží zakoupeného online a jméno uvedené na platební kartě musí být shodné s fakturačními údaji. V opačném případě nebude možné pokračovat v objednávce.
 • 6.1.2 V momentu elektronického nákupu vykoná příslušný bankovní ústav společně s potvrzením objednávky zajištění pouze jedné částky k příslušné objednávce použitím hotovosti která je na platební kartě. Tato částka vám bude definitivně zaúčtována až pouze v momentu odeslání Vámi zakoupeného zboží.
 • 6.1.3 Pokud se po obdržení zásilky se zbožím, které jste si objednali rozhodnete z jakéhokoliv důvodu uplatnit své Právo na odstoupení od smlouvy, zajistí Prodávající, aby bankovní ústav připsal Vámi uhrazenou částku přímo na Vaši platební kartu.

6.2 Paypal

 • 6.2.1 Pokud vlastníte účet PayPal, máte možnost provádět platby přímo použitím emailu a příslušného hesla s kterým jste se zaregistrovali na stránkách www.paypal.com.

6.3 Firma Calzedonia nemá v průběhu nákupu přístup k informacím o vaší kreditní kartě (jako například číslo kreditní karty nebo datum ukončení její platnosti), tyto údaje mají nerozluštitelný zakódovaný přenos dat přímo do sídla subjektu, který spravuje elektronické platby (bankovní ústav nebo PayPal). Prodávající nevede žádný informační archiv na archivování těchto údajů.

6.4 To znamená že Prodávající nemůže být v žádném případě zodpovědný za případné zneužití Vaší kreditní nebo předplacené platební karty jinými subjekty.

7. Zaslání a převzetí zboží

7.1 Každá zásilka obsahuje:

 • Objednané zboží;
 • příslušný dopravní list nebo fakturu
 • případnou další průvodní dokumentaci požadovanou v Zemi doručení zásilky
 • případně také informační a marketingový materiál.

7.2 Dodávka zboží zakoupeného prostřednictvím webových stránek Prodávající může probíhat různým způsobem.

7.3 Dodávka na adresu zákazníka

 • 7.3.1 Zakoupené zboží doručí zásilková služba zvolená Prodávajícím jako pojištěný balík na adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. Bližší informace o ceně, způsobu a lhůtě pro dodání najdete v sekci doručení zásilky a příslušné Země.
 • 7.3. 2 Žádáme, abyste si přebírání zboží u vás doma zkontrolovali, zda jsou obaly na balíku neporušené. V případě že zjistíte závady oznamte je řidiči, zapište je a odmítněte zásilku převzít. V opačném případě zaniká možnost uplatnit příslušná reklamační práva v tomto směru.

7.4 Zásilka doručená na smluvní prodejní místo a její vyzvednutí zákazníkem.

 • 7.4.1 Tento způsob dodání je možný pouze v případě, kdy je možnost dodání zboží na smluvní prodejnu výslovně uvedena Prodávajícím a že jste ji zvolili v době Objednávky. Bližší informace o ceně, způsobu a lhůtě pro dodání najdete v sekci doručení zásilky a příslušné Země.
 • 7.4.2 O dodání zakoupeného zboží do prodejního místa budete informováni prostřednictvím SMS nebo e-mailem, a od této doby máte čas po dobu 10 pracovních dnů na vyzvednutí objednaného zboží způsobem popsaným v Potvrzení objednávky.
 • 7.4.3 Pokud nebude zboží v uvedené lhůtě vyzvednuto, Prodávající objednávku zruší a vrátí Vám celou předtím zaplacenou částku. Peníze budou vráceny na platební kartu nebo na účet PayPal, podle způsobu platby zvoleného během nákupu online.

8. Právo na odstoupení od smlouvy

8.1. Pouze ten Zákazník, který uzavřel obchodní smlouvu je Spotřebitelem (touto definicí se rozumí jakákoliv fyzická osoba, která vykonává na webových stránkách činnost pro jiné účely než je podnikatelská nebo profesionální činnost) má právo odstoupit od smlouvy na prodej uzavřené s Prodávajícím bez jakýchkoli následků a bez udání důvodu, pokud svůj úmysl oznámí Prodávajícímu ve lhůtě do čtrnácti (14 dnů) ode dne kdy Zákazník nebo Zákazníkem pověřená osoba a jiná osoba než je Dopravce materiálně převezme věc. Lhůta je považována za dodrženou v případě, že zákazník zašle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Připomínáme, že v souladu s platnými předpisy nelze právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží uplatnit v případě že zboží, které jste zakoupili bylo personalizováno v době zadání objednávky na Vaši výslovnou žádost.

8.2 Na uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zboží máte následující možnosti:

 • 8.2.1 Pokud jste registrovaným uživatelem proveďte přihlášení prostřednictvím uživatelského jména a hesla v sekci My Account na webových stránkách. Zde v části moje Objednávky najdete seznam svých objednávek a po straně u každé z nich odkaz na aktivování postupu na vrácení. Prostřednictvím Formuláře na Vrácení online nám můžete oznámit svůj úmysl odstoupit od smlouvy a uvést, které zboží chcete vrátit.
 • 8.2.2 Když si udělal/a objednávku bez registrace na internetové stránce www.tezenis.com, přihlas se do sekce "STAV TVÉ OBJEDNÁVKY" , kde budeš muset zadat číslo objednávky, které si dostal/a v potvrzujícím e-mailu, a fakturační příjmení. Poté budeš moci monitorovat svou zásilku nebo provést vrácení.
 • 8.2.3 Jako alternativu výše uvedeného postupu můžete také použít jakékoliv jiné výslovné prohlášení s uvedením vaši vůle uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, a to i vyplněním Formuláře o navrácení zboží, v souladu s přílohou I, část B Leg. Nař. 21/2014, který nám musí být zaslán doporučeně s doručenkou.

8.3 V průběhu vyplňování Formuláře na vrácení zboží online obdržíte všechny potřebné informace tomu jakým způsobem vrátit zboží.

8.4 Právo na odstoupení od smlouvy musí splňovat následující podmínky:

 • Zboží musí být vráceno jako celek a nikoliv jako části celku, což platí i v případě soupravy;
 • Vrácené Výrobky nesmí být použity, oblečeny, oprány, znečištěny nebo poškozeny a nesmí vykazovat zjevné stopy použití;
 • Vrácené výrobky musí být zabaleny přesně tak, jak byly odeslány a jejich součástí musí být jakýkoliv doplněk a štítek. Jako příklad lze uvést, že spodní prádlo musí být vráceno v původním sáčku, punčochy musí být vráceny v jejich balení spolu s příslušným kartonem apod.;
 • Vrácené zboží musí být předáno zásilková službě ve lhůtě do čtrnácti ( 14) dnů od dne jejich převzetí;
 • Vracené zboží je nutné odeslat prodejci zpět v jediné zásilce. Prodejce si vyhrazuje právo zboží ze stejné objednávky, které je vraceno a odesíláno v různé časy, nepřijmout;
 • pokud Prodávající při zakoupení určitého balíku Zboží nabídne možnost na jeho zakoupení za sníženou cenu, než za kterou je běžně prodáváno při prodeji po kusech (např. 5x4, 3x2 atd.), může být právo na odstoupení od smlouvy uplatněno také vrácením pouze některých kusů ze zakoupeného zboží: v takovém případě bude cena přepočítána na základě ceny která je běžně použita pro nákup jednotlivých kusů. Ve všech ostatních případech (např. kombinované prodeje, prémiové akce atd.) může být právo na odstoupení uplatněno pouze při vrácení všech kusů zakoupeného zboží. To znamená, že je vyloučena jakákoliv částečné výjimka.

8.5 Pokud jste právo na odstoupení uplatnili v souladu s výše uvedenými podmínkami (odst. 8.4) je Prodávající povinen vrátit sumy, které jste již uhradily nejpozději do 14 dnů od data, kdy byl informován o jeho rozhodnutí uplatnit právo odstoupení od smlouvy, za předpokladu že Prodávajícímu již bylo předmětné zboží vráceno anebo mu byl předložen důkaz prokazující jeho odeslání. Prodávající použije pro převod peněz na váš účet stejný způsob, který jste použili pro původní transakci, pokud výslovně nepožádáte Prodávajícího, aby použil jiný způsob transakce, s kterým bude Prodávající souhlasit. Jako příklad uvádíme vrácení peněz následujícími způsoby: připsání na Vaši platební kartu nebo na Vaše konto PayPal, platba běžným bankovním převodem atd.

8.6 V případě odstoupení od smlouvy zůstávají jako jediné původní náklady na úhradu poštovného zaplacené za zaslání Vámi objednaného zboží. Veškeré ostatní náklady Vám prodávající vrátí zpět, včetně nákladů na zaslání zboží vráceného v důsledku uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (s výjimkou navýšení nákladů v případě Vašeho přání použít jiný, dražší způsob dodání oproti standardní nabídce prodávajícího).

8.7 Firma Calzedonia se zavazuje uhradit i náklady na původní doručení zásilky pouze v případě, že došlo k poškození zboží během dopravy anebo k chybě při zaslání způsobené Prodávajícím. Pouze v těchto případech Vám prodávající vrátí i částku, kterou jste zaplatili za dodání Zboží. Prodávající zajistí vyzvednutí Zboží zásilkovou službou na Vámi uvedené adrese.

8.8 Vrácení zboží musí proběhnout pouze prostřednictvím zásilkové služby uvedené Prodávajícím ve Formuláři na vrácení online: To znamená, že nemusíte osobně provádět úhradu nákladů na vrácení zakoupeného zboží, protože tuto platbu za Vás uhradí přímo Prodávající, který pak následně, s výjimkou ustanovení předešlého bodu 8.7 a v případě vrácení zboží z důvodu vady na zboží odečte z částky, která Vám bude vrácena paušální částku, kterou jste předtím zaplatili za zaslání a dodání zboží na Vaši adresu, tedy částku obvyklou pro doručování v příslušné Zemi. Od momentu, kdy zboží určené k vrácení bude předáno zásilkové službě uvedené prodávajícím ve formuláři na vrácení online vás Prodávající zbavuje jakékoliv zodpovědnosti za případné poškození nebo ztrátu zboží během dopravy.

8.9 V případě, že jste pro dodání zvolili možnost vyzvednutí zboží v jedné ze smluvních prodejen, která byla k dispozici v době vyplnění formuláře pro vrácení online, můžete provést vrácení zboží přímo v této smluvní prodejně Prodávajícího. V takovém případě vám bude kromě ceny za nákup vrácena také částka za zaslání, kterou jste uhradili za zaslání zakoupeného Zboží. Od momentu, kdy zboží určené k vrácení bude předáno v prodejně Vás Prodávající zbavuje jakékoliv zodpovědnosti za případné poškození nebo ztrátu zboží během dopravy.

8.10 V případě uplatnění práva na odstoupení, při kterém nebude dodržen výše uvedený postup (např. až po uplynutí zákonné lhůty 14 dnů, nebo když nebudou dodrženy podmínky uvedené ve výše uvedeném bodu 8.4 apod.), Vám Prodávající zaúčtuje i dodatečné náklady, které jsou potřebné k zaslání. Do 10 dnů od zaslání e-mailu, ve kterém je oznámeno neakceptování vrácení, se budete moci v odpovědi na tento e-mail rozhodnout, zda získáte na vaše náklady výrobky ve stavu, v jakém jste je vrátili Prodejci. V opačném případě bude moci Prodejce zadržet výrobky, kromě sum již zaplacených při jejich zakoupení.8.11 Právo na odstoupení od smlouvy nelze použít v případě, že se jedná o personalizované I zboží, upravené podle vaší výslovné žádosti v době zadávání Objednávky.

8.11 Právo na odstoupení od smlouvy nelze použít v případě, že se jedná o personalizované I zboží, upravené podle vaší výslovné žádosti v době zadávání Objednávky.

9. Záruka v případě vad na zboží

9.1 Prodávající je zodpovědný za jakékoli vady na zboží nabízeném na webových stránkách a za to, že doručené zboží neodpovídá objednávce ve smyslu ustanovení italského zákona.

9.2 Doba záruky je 2 roky od doručení zboží. Pouze ten Zákazník, který uzavřel obchodní smlouvu je Spotřebitelem (touto definicí se rozumí jakákoliv fyzická osoba, která vykonává na webových stránkách činnost pro jiné účely než je podnikatelská nebo profesionální činnost), má právo uplatnit záruku za předpokladu, že budou dodrženy dále uvedené podmínky:

a) závada se projeví do 24 měsíců od data doručení zboží;

b) zákazník podá formální reklamaci na závadu nejpozději do 2 měsíců od data, kdyby tuto závadu zjistil;

c) po vstoupení do sekce Stav objednávky, Zákazník správně vyplní Formulář o navrácení zboží online.

9.3 V případě, formálních nesrovnalostí má Zákazník, který uzavřel smlouvou jako Spotřebitel má právo na bezplatné odstranění vady výrobku formou opravy anebo formou odpovídající slevy z ceny výrobku nebo na odstoupení od smlouvy týkající se reklamovaného kusu s následným vrácením ceny za zboží.

9.4 Veškeré náklady na vrácení vadného zboží hradí Prodávající.

10. Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů je Vám k dispozici tým eCommerce firmy Calzedonia, který můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu hello@tezenis.com anebo na následující poštovní adrese:
eCommerce Office
Calzedonia S.p.A.
via Monte Baldo, 20
37062 - Dossobuono di Villafranca (VR) - Italy

11. Oznámení zákazníkovi

Zákazník prohlašuje, že se seznámil se seznámil a že přijímá skutečnost, že veškerá komunikace, oznámení, potvrzení, informace, vyúčtování a jakákoliv jiná dokumentace týkající se vykonání úkonů ve vztahu k zakoupení Zboží bude zasílána na e-mailovou elektronickou adresu uvedenou v době registrace a že má možností stáhnout si informace na trvalý nosič způsobem a v rozsahu uvedeném na webových stránkách.

12. Privacy

Informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů jsou uvedeny v sekci Privacy Policy .

13. Použité právo, řešení sporů a příslušný soud

13.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí italským právem, na základě kterého jsou interpretovány, s výjimkou jakéhokoliv jiného imperativního a přednostního práva platného na území trvalého bydliště Zákazníka. To znamená, že interpretace, výkon a řešení týkající se Všeobecných obchodních podmínek se řídí výhradně italským právem (s výjimkou jakéhokoliv jiného imperativního a přednostního práva platného na území trvalého bydliště Zákazníka) a v případě sporu ve vztahu k nim anebo z nich vyplývajícím platí jako rozhodné a výhradní právo italské, jak je podrobněji uvedeno dále. Pro spory, které se týkají Zákazníka jako Spotřebitele, je věcně příslušný soud v místě jeho trvalého nebo přechodného bydliště dle použitelného práva anebo, dle rozhodnutí spotřebitele, v případě jím zahájeného soudního postupu Městský soudu ve Veroně. V případě, že Zákazník koná na základě své podnikatelské obchodní, živnostenské a profesionální činnosti, strany souhlasí, že věcně příslušným je soudní dvůr ve Veroně.

13.2 Platforma online pro alternativní řešení sporů (ODR). Vzhledem k tomu, že Calzedonia je vždy k dispozici usilovat o smírné řešení sporů prostřednictvím přímých kontaktů uvedených v bodu 10), informujeme Zákazníky, že podle článku 14 nařízení EU č. 524/2013 a řešení o ODR uvedené v Statutory Instrument č. 500/2015, v platnosti od 15. února 2016, byla založena Evropskou komisí platforma online pro řešení sporů ODR ("online despute resolution") vyplývajících z nákupu zboží, která je k dispozici online na následujícím odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Prostřednictvím platformy ODR může Zákazník nahlédnout do seznamu ODR, najít odkazy na každého z nich a zahájit postup řešení sporů on-line. Více informací o platformě jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show.

14. Změny a aktualizace

Prodávající si vyhrazuje právo na změny a úpravy ve znění těchto Všeobecných obchodních podmínek v kterémkoliv momentu. Zákazník bude požádán o přijetí výlučně těch Všeobecných obchodních podmínek, které jsou platné v době uskutečnění příslušného prodeje. Všeobecné obchodní podmínky vstoupí v platnost od data jejich publikace na webových stránkách www.tezenis.com a vztahují se na objednávky na zboží uskutečněné po tomto datu.