Navštivte internetový obchod ve vaší zemi:
Doprava objednávek nad 1100 KČ zdarma

Ochrana osobních údajů

VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI CALZEDONIA GROUP.

Níže naleznete informace o způsobu, jakým používáme osobní údaje jednotlivých uživatelů, kteří si prohlížejí naše webové stránky. Pokud chcete mít úplnější představu o pravidlech, jimiž se řídíme při správě našich webových stránek a při ochraně vašich údajů, přečtěte si prosím Všeobecné podmínky použití našich webových stránek.
Následující informace se týkají domén a subdomén registrovaných pro všechny obchodní značky a společnosti patřící obchodní skupině Calzedonia Group, jako jsou CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS. Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze webů používaných doménami a subdoménami registrovanými pro všechny obchodní značky a společnosti obchodní skupiny Calzedonia Group, ale nikoli ostatních webových stránek, na které se uživatel může dostat prostřednictvím odkazů.
Vyhrazujeme si právo pravidelně aktualizovat obsah této stránky. Proto vám doporučujeme procházet si naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně, abyste měli přehled o veškerých změnách, které mohly proběhnout od doby, kdy jste si je četli naposled.
Pokud se chcete dozvědět více informací o ochraně soukromí a používání vašich osobních údajů, vyberte si oblast, která vás zajímá, a to podle toho, zda jste pouhým návštěvníkem, nebo uživatelem webových služeb vyžadujících registraci.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI CALZEDONIA GROUP

Tato stránka popisuje několik pravidel správy webových stránek společnosti Calzedonia Group s ohledem na osobní údaje uživatelů, kteří je navštěvují. Tato pravidla platí ve všech případech, kdy navštívíte naše webové stránky, budete si prohlížet jednotlivé obrazovky bez registrace nebo vyplníte či zadáte údaje do webových formulářů.
Návštěvou webových stránek společnosti Calzedonia Group přijímáte níže uvedené podmínky. Pokud se domníváte, že tyto podmínky nemůžete přijmout, žádáme vás, abyste nenavštěvovali ani nepoužívali obsah a služby nabízené našimi webovými stránkami.

INFORMACE PRO UŽIVATELE WEBOVÝCH SLUŽEB VYŽADUJÍCÍCH OSOBNÍ ÚDAJE

informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME BĚHEM UŽIVATELOVA PROHLÍŽENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

Po dobu vaší návštěvy našich webových stránek získávají informační systémy zajišťující jejich provoz určité údaje, jejichž přenos se předpokládá implicitně a je nezbytný pro fungování internetu. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány kvůli tomu, aby byly propojeny s identifikovanými osobami, ale které přirozeně umožní identifikaci uživatelů poté, co byly zpracovány a propojeny s údaji vlastněnými dalšími stranami. Do této kategorie údajů patří například IP adresy a názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se k webu připojili, adresy požadovaných prostředků v zápisu URL (Uniform Resource Identifier), čas žádosti, metoda odeslání žádosti na server, velikost souboru přijatého v rámci odpovědi, číselný kód uvádějící stav odpovědi serveru (úspěšný, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele. Společnost Calzedonia používá tyto údaje výhradně ke zpracování anonymních statistických informací o používání těchto webových stránek a k zajištění jejich správného provozu. Tyto údaje mohou být použity k určení odpovědnosti v případě informačního trestného činu. S výjimkou tohoto případu zůstávají údaje v našich informačních systémech po dobu, která zpravidla nepřekračuje třicet dnů.

Na webových stránkách společnosti Calzedonia Group můžete najít sociální tlačítka/widgety. Jedná se o speciální „tlačítka“ s ikonami sociálních sítí (například Facebooku a Twitteru). Tato „tlačítka“ umožňují uživatelům, kteří navštívili webové stránky společnosti Calzedonia Group, přejít pouhým „kliknutím“ na sociální sítě a přímo se s nimi propojit. Kliknutím na sociální tlačítko/widget umožníte sociální síti získat údaje týkající se vaší návštěvy. Kromě těchto případů, kdy kliknutím spontánně souhlasíte se sdílením údajů o vaší aktivitě na webu s vybranými sociálními sítěmi, nesdílí společnost Calzedonia žádné údaje o prohlížení internetových stránek nebo uživatelská data získaná prostřednictvím svých webových stránek se sociálními sítěmi dostupnými pomocí sociálních tlačítek/widgetů. Veškeré další informace ohledně souborů cookie a sociálních tlačítek/widgetů používaných našimi weby vám sdělíme písemně na adrese privacy@calzedonia.com

S KÝM SDÍLÍME INFORMACE O PROHLÍŽENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

Údaje získané během prohlížení internetových stránek mohou být známy dalším společnostem, které poskytují společnostem obchodní skupiny Calzedonia Group asistenční služby spojené s počítači a zpracováním dat (například v případě hostingu, který zajišťují jiné společnosti a který je spojený s užíváním našich webových stránek) a které jsou pro tyto účely jmenovány správci údajů. Tyto údaje mohou rovněž znát a zpracovávat zaměstnanci společností obchodní skupiny Calzedonia Group, kteří mají zpracování údajů na starosti, a to pouze v nezbytném rozsahu, který je nutný k výkonu jejich povinností, přičemž mohou provádět pouze činnosti nezbytné k tomuto výkonu. V případě výslovné žádosti a za podmínek stanovených zákonem může společnost Calzedonia sdělit tyto údaje bezpečnostním a policejním složkám. Nedochází k žádnému zpřístupnění jakýchkoli údajů o prohlížení internetových stránek. Seznam správce údajů si můžete vyžádat písemně na adrese privacy@calzedonia.com

SPONTÁNNÍ PŘENOS E-MAILU

Když spontánně odešlete e-mail na jednu z e-mailových adres uvedených na našich webových stránkách, získáme odesílatelovu adresu a veškeré další osobní údaje, které budou obsaženy ve zprávě a v přílohách. E-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách nejsou stejně jako jakékoli jiné e-mailové adresy společnosti Calzedonia Group osobní povahy, a to ani tehdy, obsahují-li jméno a/nebo příjmení fyzické osoby. Patří obchodní organizaci a jejich primárním účelem je umožňovat efektivní řízení obchodních aktivit společností obchodní skupiny Calzedonia Group. To znamená, že veškeré zprávy odeslané na e-mailové adresy společnosti Calzedonia Group si mohou kromě adresáta přečíst také ostatní zaměstnanci organizace. Odesláním e-mailu na některou z e-mailových adres uvedených na našich webových stránkách prohlašujete, že jste si přečetli a přijali podmínky použití podrobně popsané v těchto zásadách.

VYTVÁŘENÍ FORMULÁŘŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Když navštívíte webové stránky společnosti Calzedonia Group a rozhodnete se využít jejich interaktivních služeb (například žádost o odběr bulletinu, registrace na webových stránkách a v komunitách, nákupy, účast na akcích, kampaních atd.), můžete být požádáni o vyplnění formuláře na webové stránce včetně některých osobních údajů. Tímto vám poskytujeme informace, které vám pomohou pochopit, jak zacházíme s údaji, které nám poskytnete.

ZPŮSOB SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Je možné, že vás za účelem přístupu ke službám a obsahu na našich webových stránkách požádáme o osobní údaje, jako je jméno a příjmení, adresa, e-mail, číslo kreditní karty atd. Nikdy po vás v našich webových formulářích nebudeme požadovat citlivé údaje (například rasový či etnický původ, náboženské, filozofické či politické přesvědčení, zdravotní stav, informace o sexuálním životě atd.) ani soudní údaje (údaje o vašem trestním rejstříku nebo informace o tom, zda jste podezřelí nebo obvinění). Údaje jsou zpracovávány informačními a telematickými nástroji a tiskovými podpůrnými nástroji s ohledem na zákonná ustanovení zajišťující bezpečnost a důvěrnost, ale také přesnost, aktualizaci a platnost údajů vzhledem k deklarovaným účelům. Kromě toho nám můžete vy sami pomoci zajistit, aby byly vaše údaje vždy správné, a to tak, že nám jakékoli změny oznámíte na adrese privacy@calzedonia.com. Údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány zaměstnanci, které správce údajů výslovně určí jako přidělené zaměstnance a/nebo zpracovatele údajů, a to v závislosti na přidělených profilech oprávnění. Určení zaměstnanci a jejich nadřízení mohou provádět úkony zahrnující konzultace, užívání, zpracování, srovnání a jakoukoli jinou operaci včetně automatických procesů, pouze pokud k tomu mají výslovné oprávnění. Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme výhradně pro účely striktně související s jednotlivými vyžadovanými a používanými službami. Kdykoli zamýšlíme použít vaše osobní údaje k účelům, které se liší od ujednání platných pro požadovanou službu, vyžádáme si před jejich zpracováním váš souhlas.

Níže uvádíme služby dostupné na našich webových stránkách, u nichž vás žádáme o poskytnutí osobních údajů. U každé služby uvádíme účel zpracování.

Registrace k odběru bulletinů: bulletin představuje komunikační prostředek s propagačním a reklamním obsahem, který je zasílán všem zainteresovaným stranám, které o něj požádají. Na některých našich webových stránkách vyplývá z registrace k odběru bulletinů zasílání propagačních materiálů, které nejsou obecné, ale cílené na základě jazyka, pohlaví a země původu zainteresované strany. To znamená, že zpracováváme získané údaje tak, abychom mohli rozdělit registrace do skupin podle jazyka, pohlaví a země původu, díky čemuž je bulletin maximálně přizpůsoben osobě, která o něj požádala a která by o něj mohla mít zájem. V případě, že požádáte o zrušení odběru bulletinu, smažeme vaše osobní údaje během 72 hodin od vaší žádosti. Bulletin vám budeme zasílat pouze s vaším souhlasem, který představuje právní základ pro zpracování dat.

Účast na výstavách, společenských událostech, soutěžích a tematických akcích, které jsou čas od času plánovány jako speciální a krátkodobé akce: Pouze s vaším souhlasem použijeme vaše údaje k tomu, abychom vám umožnili zúčastnit se čas od času konkrétních akcí. V souvislosti s každou akcí/výstavou/soutěží atd. vám poskytneme informace o způsobu zpracování osobních údajů, zamýšlených účelech zpracování osobních údajů, právním základě pro zpracování, uchovávání údajů a všechny další informace požadované čl. 13 nařízení EU 2016/679.

Registrace v omezených webových komunitách: pouze s vaším souhlasem použijeme tyto údaje k tomu, abychom vám umožnili vytvořit si na našich webových stránkách vlastní vyhrazený prostor a účastnit se aktivit virtuální komunity (jako je tvorba seznamů přání, sdílení obsahu s ostatními uživateli prostřednictvím webových stránek společnosti Calzedonia, chronologický přehled nákupů, e-mailové předvolby atd.). Zdůrazňujeme, že registrace v našich webových komunitách vám umožní snazší přístup k mnoha dalším službám na našich webových stránkách, ale není podmínkou jejich užívání. Můžete například dostávat bulletin nebo nakupovat, aniž byste byli registrovaní. V případě, že svůj účet nepoužijete déle než dva roky, smažeme jej spolu s údaji k němu připojenými.

Nákup produktů: údaje, které nám poskytnete, použijeme k vyplnění vašich objednávek a souvisejících aktivit (dodání zboží, fakturace, správa plateb, nákup zákaznicky přizpůsobených produktů a další aktivity). Právní základe pro zpracování představuje prodejní smlouva; vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění zákonných požadavků v souvislosti s prodejní činností, poté budou smazány.

Žádost o práci: když spontánně odešlete životopis nebo zareagujete na otevřenou reklamu, použijeme vaše údaje pro aktivity nezbytné k výběru a náboru nových zaměstnanců. Když vyplníte webový formulář s žádostí o práci, poskytneme vám konkrétní informace. Po 48 měsících od vaší žádosti váš životopis smažeme.

Péče o zákazníky: Společnost Calzedonia vám poskytuje podporu - obvykle prostřednictvím živého chatu, telefonu, e-mailu - která má za cíl pomoci zákazníkům před, během a po nákupu produktu nebo služby. V některých případech vás budeme muset požádat o osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout informace o nákupech, dopravě, vrácení zboží, platbách, produktech a/nebo službách, vyřizování stížností atd.
Pouze s vaším souhlasem můžeme shromažďovat vaše osobní údaje prostřednictvím dotazníků zaměřených na míru spokojenosti zákazníků s naší péčí o zákazníky.

Žádosti o informace nebo kontaktní údaje (například žádosti o obchodní a technické informace, žádosti o kontaktní údaje, stav objednávek, dostupnost produktů atd.): údaje, které nám poskytnete, budou použity k odeslání pouze takových materiálů, o něž jste požádali, poté budou smazány.

Pouze s vaším souhlasem, který můžete odvolat písemně na adrese privacy@calzedonia.com, můžeme použít vaše osobní údaje i k jiným účelům popsaným níže.

Přímý marketing: můžeme vás požádat o souhlas s použitím vašich údajů za účelem zasílání marketingových sdělení (například blahopřání k narozeninám) nebo obecných reklamních materiálů či zpráv, ale také za účelem provádění výzkumu trhu (např. formou dotazníků) a získávání zpětné vazby ohledně vaší zákaznické spokojenosti s našimi produkty a službami, což učiníme prostřednictvím pošty, e-mailu, faxu, textové zprávy, pevné linky a/nebo mobilního telefonu atd. Pokud souhlasíte se zasíláním těchto sdělení, bude tento souhlas platit jak pro automatickou komunikaci (např. e-maily a textové zprávy), tak pro tradiční komunikaci (běžná pošta). Souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely můžete kdykoli odvolat písemně na adrese privacy@calzedonia.com, přičemž můžete ponechat pouze částečný souhlas například se zasíláním propagačních materiálů výhradně poštou, a nikoli automaticky. Obracíme se na vás, abychom vás informovali o tom, že zákon o ochraně soukromí (čl. 130, paragraf 4 italského zákonného dekretu 196/2003) umožňuje tzv. „měkký spam“. To znamená, že můžeme vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při předchozím nákupu, i bez vašeho výslovného souhlasu použít pro účely přímého prodeje našich produktů, které jsou podobné těm, které jste si již koupili, jestliže s tímto postupem nevyjádříte písemně nesouhlas na adrese privacy@calzedonia.com. Kromě specifických pravidel ohledně „měkkého spamu“ si váš souhlas vyžádáme i předtím, než začneme shromažďovat vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení.

Analýza zákazníkových návyků: v některých případech můžeme výhradně s vaším souhlasem použít údaje, které nám pošlete za účelem využívání určitých služeb (jako je například žádost o odběr bulletinu nebo nákup) pro takzvané „profilování“ neboli analýzu sociálního složení zákazníků podle věku, pohlaví, země původu, profese, zákaznických návyků atd. Profilování zahrnuje zpracování údajů, které nám poskytnete, za účelem rozřazování zákazníků do skupin podle segmentů trhu na základě cílené sady prvků (jako je pohlaví či země původu), abychom dosáhli rozvinutějších profilů na základě preferencí, online chování a předchozích nákupů. Tato aktivita slouží dvěma účelům: umožňuje nám vyvíjet takové produkty a služby, které budou odpovídat preferencím našich zákazníků, a také nám umožňuje zasílat reklamní sdělení maximálně přizpůsobená vašemu vkusu a zájmu.
Osobní údaje týkající se vašich online aktivit a nákupů budou uchovávána po dobu 1 roku, poté je smažeme.

Sdělování vašich údajů třetím stranám: obchodní nabídky týkající se produktů jiných společností z oblasti módy, luxusního zboží a maloobchodu můžete dostávat pouze s vaším souhlasem.

SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM

Ve všech případech, v nichž je pro zpracování vašich údajů požadován váš souhlas, vás o něj výslovně požádáme pro jednotlivé účely, přičemž tento souhlas musí být vyjádřen svobodně a bez jakýchkoli podmínek.

KOMUNIKACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ

Společnost Calzedonia sdělí vaše osobní údaje třetím stranám jedině tehdy, je-li to nutné k naplnění účelů užívání údajů sledovaných při vylepšování funkčnosti služby, o niž jste požádali, a v každém případě vás před tímto sdělením nejprve informujeme a, je-li to nutné, požádáme vás o souhlas. Údaje shromažďované prostřednictvím jednotlivých služeb a pro zde uvedené účely jsou za normálních okolností sdělovány následujícím typům organizací:

 • organizace, jimž právo na přístup zaručují zákony nebo právní předpisy (například bezpečnostní nebo policejní složky);
 • společnosti obchodní skupiny Calzedonia Group, jako jsou mateřské společnosti, dceřiné společnosti a sesterské společnosti;
 • společnosti zabývající se zpracováním údajů a poskytovatelé informačních služeb (např. webového hostingu, zadávání dat, správy a údržby informačních infrastruktur a informačních služeb, e-mailového marketingu, zpracovatelské banky atd.);
 • společnosti a orgány provádějící konzultační služby;
 • další společnosti působící v oblasti módy, luxusního zboží a maloobchodu, jejichž obchodní sdělení lze zasílat pouze s výslovným souhlasem zainteresované strany.

Zejména některé konkrétní služby poskytované našimi webovými stránkami mohou vyžadovat sdělení osobních údajů i jiným druhům organizací, jako jsou:

 • nákup produktů: Banca Sella, Paypal, zásilkové společnosti, finanční instituce, společnosti poskytující služby poštovního doručovatele a zprostředkovatele korespondence
 • žádost o práci: konzultační firmy zabývající se náborem a selekcí zaměstnanců za účelem pomoci správci údajů při vyhodnocování profilů a uchazečů.

Společnost Calzedonia za normálních okolností nezpřístupňuje vaše údaje. Některé služby poskytované na našich webových stránkách (například „sdílení mého seznamu přání“) však povolují zpřístupnění vašich osobních údajů ostatním uživatelům a síťovým službám; tento postup ovšem záleží na vaší svobodné volbě a je možný teprve na základě vaší výslovné a dobrovolné iniciativy. V některých specifických případech vás však můžeme požádat o zaslání vašich osobních údajů (včetně fotografií a audiovizuálních materiálů), abychom vám umožnili účastnit se událostí, soutěží a tematických akcí mimořádného či krátkodobého charakteru, které vzhledem ke své specifické povaze vyžadují sdělení a zpřístupnění těchto údajů. V těchto případech vás budeme informovat a vyžádáme si váš výslovný souhlas.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Kdykoli můžete uplatnit svá práva garantovaná zákonem. Pokud se na nás obrátíte písemně na adrese privacy@calzedonia.com, můžete uplatnit následující práva:

Právo na přístup
Máte právo od správce údajů obdržet potvrzení, že dochází ke zpracování vašich osobních údajů, a v tomto případě navíc obdržíte kopii zpracovávaných údajů.

Právo na opravu
Máte právo požadovat po správci bez zbytečného odkladu opravu vašich nesprávných osobních údajů. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz
Máte právo požadovat po správci vymazání osobních údajů bez zbytečného odkladu, přičemž správce je povinen smazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, nastane-li jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou nutné pro účely, k nimž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas a neexistují žádné převažující zákonné důvody pro zpracování;
 • máte výhrady ke zpracování a neexistují žádné převažující zákonné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
 • osobní údaje musí být smazány kvůli dodržení právního závazku.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat po správci omezení zpracování, jestliže nastane jeden z následujících případů:

 • popíráte přesnost vašich osobních údajů, přičemž omezení jejich zpracování bude trvat po dobu, která správci umožňuje ověřit jejich přesnost;
 • zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte se smazáním osobních údajů a požadujete namísto toho omezení jejich užívání;
 • správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je vyžaduje pro ustanovení, výkon nebo obranu právních nároků;
 • vznesli jste námitku, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce mají přednost před právy subjektu údajů

Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě oprávněných zájmů správce údajů včetně profilování.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: (a) zpracování probíhá na základě smlouvy nebo (b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu
V případě potřeby máte právo vznést stížnost u dozorového úřadu a požadovat ochranu práv garantovaných nařízením EU 2016/679

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EVROPSKOU UNII

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím této webové stránky můžeme předávat do zemí mimo Evropskou unii (konkrétně do USA), tyto údaje lze ukládat na serverech poskytovatelů služeb řízení vztahů se zákazníky. Údaje buď předáváme dodavatelům s certifikací Privacy Shield, nebo je požádáme, aby podepsali smluvní doložky. Naše dodavatele jmenujeme zpracovateli údajů, seznam zpracovatelů údajů si můžete vyžádat písemně na adrese privacy@calzedonia.com

SPRÁVCE A ZPRACOVATEL ÚDAJŮ

S výjimkou osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely elektronického obchodu, je správcem údajů uživatelů všech webových stránek (tj. CALZEDONIA, INTIMISSIMI,TEZENIS) společnost Calzedonia S.p.A, jejíž vedení sídlí na adrese Via Monte Baldo č. 20 Dossobuono di Villafranca (VR), Itálie.

Na společnost Calzedonia S.p.A. se můžete obrátit písemně na adrese privacy@calzedonia.com

Na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Calzedonia S.p.A. se můžete obrátit písemně na adrese DPO@calzedonia.com