Látogasd meg az országod webshopját

Az értékesítés feltételei

Jelen online vásárlásra vonatkozó feltételek kizárólag a www.tezenis.com comwebhelyen található és illusztrált termékek (a továbbiakban a “Termék(ek)”) interneten történő értékesítésére vonatkozik.
Az online vásárlásra vonatkozó feltételekben bekövetkező változások esetén az előzetes megrendelés (a továbbiakban “Előzetes megrendelés”) leadásakor a terméket megvásároló személy (a továbbiakban „Vevő”) által végrehajtott vásárlásra a webhelyen található online vásárlásra vonatkozó feltételek vonatkoznak. A webhely vonatkozó részén lehetőség van visszakeresni az online vásárlásra vonatkozó feltételek korábbi verzióit, amelyek elmenthetők vagy kinyomtathatók.
Az előzetes megrendelés leadása előtt a Vevőnek el kell olvasnia és el kell fogadnia az alábbi online vásárlásra vonatkozó feltételeket. Az előzetes megrendelés leadásával a Vevő kijelenti, hogy megismerte és kifejezetten elfogadja mind az online vásárlásra vonatkozó feltételekben, mind pedig az előzetes megrendelésben foglaltakat.
Jogi tájékoztatásért kérjük, olvassa el az alábbi szakaszokat:

Privacy Adatvédelmi szabályzat
Site Use Az oldal felhasználási feltételei
Sütiszabályzat

1. FELEK

1.1 A termékek értékesítője (a továbbiakban “Eladó”) a CALZEDONIA S.p.A., címe: Via Portici Umberto Primo 5/3 - 37018 Malcesine (VR), székhelye: Via Monte Baldo20 - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR), telefonszáma: +390458604111, +390458604113, email címe: hello@tezenis.com , adószáma és cégjegyzékszáma: 01037050422, uniós adószáma: 02253210237.

1.2 Az online vásárlásra vonatkozó feltételek a www.tezenis.com oldalon (a továbbiakban a “Webhely”) vásárolt termékekre vonatkoznak és nem vonatkoznak az Eladótól eltérő felek által értékesített termékekre vagy szolgáltatásokra, amelyek linkek, bannerek vagy más hivatkozások formájában megjelenhetnek a webhelyen. Az Eladó nem vállal felelősséget a harmadik felek által kínált termékek és szolgáltatások nyújtásáért.

1.3 A Vevő az előzetes megrendelés során megadott adatai alapján lesz beazonosítható. Hamis és/vagy kitalált adatokat megadni tilos: az Eladót ilyen esetben semmilyen felelősség nem terheli.

1.4 A webhelyen található termékkínálat nagykorú vevőknek szól. A megrendelés webhelyen történő leadásával Ön kijelenti, hogy betöltötte 18. életévét és jogosult kötelező érvényű szerződést kötni.

2. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA

2.1 A jelen online vásárlásra vonatkozó feltételekben szereplő információk és a webhelyen található adatok nem minősülnek ajánlattételnek, csupán felhívást jelentenek az előzetes megrendelés leadására. Az előzetes megrendelés leadását követően a Vevő visszaigazoló emailt kap a megrendelés beérkeztéről (a továbbiakban “Visszaigazoló email”). Ez az email nem jelenti az előzetes megrendelés elfogadását, mivel a megrendelés csak abban az esetben tekinthető elfogadottnak, ha a Vevő az előzetes megrendelés elfogadásáról és a termékek kiszállításáról emailt kap (a továbbiakban “Megrendelést és szállítást visszaigazoló email”). Ennélfogva a Vevő és az Eladó között addig nem jön létre szerződés, amíg az előzetes megrendelést az Eladó kifejezetten el nem fogadja azáltal, hogy a megrendelésről és a szállításról visszaigazoló emailt küld.
Az online adásvételi szerződés (a továbbiakban (“Szerződés”) tehát csak azután tekinthető teljesítettnek, miután a Vevő kézhez kapta a Megrendelést és a szállítást visszaigazoló emailt ("Szerződés megkötésének napja"): ettől a pillanattól kezdve az előzetes megrendelést "Megrendelésnek" hívjuk.

2.2 Az előzetes megrendelés leadása előtt a Vevőnek igazolnia kell, hogy elolvasta és megértette az online vásárlásra vonatkozó feltételeket, beleértve a Vevő számára kedvezőtlen feltételeket tartalmazó rendelkezéseket is (például a felelősségre vonatkozó korlátozásokat, és a szerződéstől való elállási joggal és a joghatósággal kapcsolatos kivételekre vonatkozó kikötéseket, stb.).

2.3 A szerződés megkötését követően a Vevő megkapja a Megrendelést és szállítást visszaigazoló emailt, amelyben a Vevő által korábban elolvasott, az előzetes megrendelés leadása és a megrendelés összefoglalása elküldése során elfogadott online feltételekre talál hivatkozást.

2.4 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelést és szállítást visszaigazoló email elküldése előtt emailben vagy telefonon további információkat kérjen az előzetes megrendeléssel kapcsolatban.

2.5 Az Eladó elutasíthatja az előzetes megrendelések feldolgozását a fizetőképesség garanciájának hiánya, hiányos vagy hibás előzetes megrendelés, valamint termékhiány esetén. Ezekben az esetekben az előzetes megrendelés Vevő általi leadását követő legfeljebb 30 (harminc) munkanapon belül emailben értesítjük a Vevőt azokról az okokról, amelyek miatt a szerződés nem teljesíthető, és nem készül előzetes megrendelés. Ilyen esetben a választott fizetési mód keretében zárolt összeg felszabadul.

2.6 Az Eladó vállalja, hogy amint lehetséges (a Vevő által választott szállítási mód figyelembe vételével), de legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától számított harminc napon belül kiszállítja a Vevő által megrendelt termékeket.

2.7 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa minden olyan Vevő előzetes megrendelését, akivel egy korábbi megrendelés miatt perben és/vagy vitában áll vagy állt. Ez vonatkozik minden olyan esetre is, amikor az Eladó alkalmatlannak tartja a Vevőt, ideértve például az online vásárlás vagy a hűségprogram feltételeinek korábbi megszegését, vagy bármilyen más okból, különösen, ha a Vevő bármilyen csalárd tevékenységben vett részt.

2.8 Bár az Eladó folyamatos intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a webhelyen található fényképek hűen ábrázolják a termékeket (ideértve minden lehetséges technológiai megoldás alkalmazását a pontatlanságok minimalizálása érdekében), a termék megtekintéséhez használt számítógép műszaki jellemzői és színfelbontása miatt előfordulhat eltérés. Ebből kifolyólag az Eladó nem vállal felelősséget azért, ha a webhelyen szereplő termékfotók a fent említett technikai okok miatt eltérést mutatnak, ugyanis ezek a termékfotók kizárólag tájékoztató jellegűek.

3. A SZEMÉLYRE SZABOTT TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

3.1 Néhány termék személyre szabható (a továbbiakban “Személyre szabott termékek") azáltal, hogy az Eladó egy szót, szimbólumot, számot vagy mondatot (a továbbiakban “Szöveg”) helyez el a terméken.
Ez a szöveg nem lehet sértő, pornográf tartalmú, rágalmazó, istenkáromló, rasszista, diszkriminatív, valamint nem lehet fenyegető vagy erőszakra buzdító, nem tartalmazhatja ismert személyek nevét vagy becenevét, és nem sértheti harmadik felek jogait, különösen a szellemi tulajdonjogokat vagy harmadik felek bejegyzett védjegyeit.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden olyan szöveget, amely sérti a fent említett szabályokat és általánosságban minden olyan szöveget, amelyeket az Eladó (az indoklás igénye nélkül) nem tart megfelelőnek.
Amennyiben az Eladó elutasítja a Vevő által javasolt szöveget, az előzetes megrendelés törlésre kerül.
Személyre szabott termék megrendelése esetén a Vevő:

 • kijelenti és biztosítja az Eladót afelől, hogy a személyre szabott termékre szánt szöveg nem esik a tiltott kategóriák egyikébe sem;
 • kijelenti, hogy a kívánt szöveggel kapcsolatos összes felelősséget vállalja;
 • kijelenti, hogy kártalanítja és nem tartja felelősnek az Eladót, annak leányvállalatait és a Csoporthoz tartozó vállalatokat a személyre szabott terméken használt szöveg használatából fakadó bármilyen költségért, kiadásért, kárért és veszteségért;
 • biztosítja az Eladónak, leányvállalatainak és a Csoporthoz tartozó vállalatoknak a nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, teljes mértékben harmadik felekre átruházható jogát arra vonatkozóan, hogy a Vevő által a személyre szabott termékekhez választott szöveget felhasználják és másolják.

3.2 Figyelembe véve a személyre szabott termékek jellegét és azt, hogy azok kifejezetten a Vevő számára készülnek, ezen termékeket nem lehet visszaküldeni vagy kicserélni, azokra nem vonatkozik a visszatérítési garancia, így ebben az esetben az elállási jog nem érvényesíthető. Ezért a jelen online vásárlási feltételek 7. cikke a személyre szabott termékekre nem vonatkozik. A nem megfelelő termékekre vonatkozó, a 8. cikkben biztosított jogi garancia maradéktalanul érvényes.

4. ELADÁSI ÁRAK

4.1 A termékek árai (a továbbiakban “Ár(ak)”) és a szállítási költségek (a továbbiakban “Szállítási költségek”) a webhelyen feltüntetett áraknak és költségeknek felelnek meg, és az előzetes megrendelés leadásának időpontjában érvényesek.
Az árak és a szállítási költségek tartalmazzák az adókat, a vámokat és a vámokkal kapcsolatos egyéb költségeket (kivéve ha az előzetes megrendelés másként nem rendelkezik).

4.2 Törekvéseink ellenére nem kizárható, hogy a webhelyen fellelhető egyes termékek esetében a valódi ártól eltérő ár kerül feltüntetésre. Az Eladó feladata a megrendelést és szállítást visszaigazoló email elküldése előtt ellenőrizni az árakat. Amennyiben technikai vagy lényegi hibák miatt, illetve egyéb okokból kifolyólag a webhelyen feltüntetett ár alacsonyabb, mint a termék valódi eladási ára, akkor kapcsolatba lépünk a Vevővel annak igazolására, hogy a terméket a valódi áron meg kívánja-e vásárolni. Amennyiben a Vevő nem kívánja folytatni a vásárlást, úgy az előzetes megrendelés törlésre kerül. Amennyiben a webhelyen jelzett ár magasabb, mint a termék valódi eladási ára, akkor az alacsonyabb árat számoljuk fel.

5. FIZETÉSI MÓD

5.1 A fizetés a webhely “Fizetési mód” szakaszában leírtak alapján történik.

5.2 Fizetni a főbb hitel- és bankkártyákkal lehetséges. Hitelkártyával történő fizetés esetén nincsenek további költségek. A fizetést végző Vevő igazolja, hogy ő a hitelkártya tulajdonosa. Ennek hiányában az előzetes megrendelés nem hajtható végre.
Az előzetes megrendelés leadásának időpontjában csupán zárolják az összeget. A tényleges fizetésre csak a Megrendelést és szállítást visszaigazoló email elküldésekor kerül sor.
Amennyiben az adott összeg nem terhelhető, az előzetes megrendelés törlésre kerül.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Eladó nincs birtokában a Vevő hitelkártyájához tartozó adatoknak, amelyeket közvetlenül a fizetést kezelő harmadik fél kezel. Emiatt az Eladó nem lesz birtokában ezeknek az adatoknak és nem is fogja megőrizni azokat. Az Eladó csak azokhoz a részinformációkhoz férhet hozzá, amelyeket a Vevő elmentett (például a hitelkártya típusa, lejárat dátuma, kártyatulajdonos neve); ezek az információk nem elegendőek a hitelkártya azonosításához, de hasznosak a Vevő következő vásárlásaihoz.
Ezért az Eladó semmilyen körülmények között nem felelős a hitel-, a betéti- és feltöltőkártyákkal történt, harmadik fél által elkövetett visszaélésekért.

5.3 Az utánvétes fizetési mód kiválasztása esetén, amennyiben engedélyezett, a Megrendelést készpénzben vagy banki átutalással kell kiegyenlíteni közvetlenül a termékeket kiszállító futárnak.

6. KÉZBESÍTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

6.1 Mindegyik csomag az alábbiakat tartalmazza:

 • a megrendelt termékeket és esetleges ajándékokat;
 • a feladó országban szükséges dokumentációt;
 • tájékoztató és marketing anyagokat.


6.2 A Megrendeléshez tartozó számla a webhelyen lesz elérhető, ha azt a Vevő kifejezetten kérte az előzetes megrendelés során a vevői adatokat tartalmazó oldalon. Nem regisztrált vevő esetén a számla a megrendelés részleteit tartalmazó oldalon található, és minden esetben az előzetes értesítő emailben is szerepel.

6.3 A termékeket az Eladó által meghatározott futárszolgálat fogja kézbesíteni. A webhelyen a “Szállítás” szakaszban bármikor megtalálhatja az árakra, a kézbesítési időre és a szállítás módjára vonatkozó információkat.
A termékek az alábbi módokon kerülhetnek kézbesítésre:

 • a Vevő által meghatározott címre;
 • a személyes átvételi lehetőséget biztosító értékesítési pontra;
 • a Vevő által megjelölt átvételi pontra;

6.4 A Vevő a termékek átvételi helyszínre történt kiszállításáról értesítő emailt kap, amelytől számítva 10 (tíz) nap áll a rendelkezésére, hogy a termékeket átvegye (személyesen vagy meghatalmazott útján).
A termékek átvételekor:

 • be kell mutatnia a Megrendelést és szállítást visszaigazoló emailt;
 • alá kell írnia a termékek átvételéről szóló nyilatkozatot


Ha a Vevő a hűségprogram tagja, akkor elegendő:

 • megadnia a vezeték- és keresztnevét, vagy bemutatnia törzsvásárlói kártyáját vagy a Megrendelést és szállítást visszaigazoló emailt;
 • aláírnia a termékek átvételéről szóló nyilatkozatot.

Miután a termékek megérkeztek az átvételi pontra, a Vevő erről értesítést kap és a szolgáltatást nyújtó által meghatározott módon lehetősége van átvenni a termékeket.

6.5 Amennyiben a termékeket a Vevő az általa megjelölt helyszínen a fent említett határidőn belül nem veszi át, a Megrendelés törlésre kerül és az Eladó a korábban megfizetett teljes összeget a vásárlás során választott fizetési módon visszatéríti. A személyre szabott termékekért fizetett összeg (3. cikk) és a 7.4. cikkben részletezett költségek nem kerülnek visszatérítésre.

6.6 A termékek átvételét követően a Vevő felelőssége ellenőrizni, hogy a csomagolás ép és sértetlen-e (például: nedves vagy sérült doboz, stb.). Rendellenességek esetén a Vevő köteles haladéktalanul jelezni és a futár vagy az értékesítő személyzet (bolti átvétel esetén) tudomására hozni azokat, és megtagadni az átvételt. Ellenkező esetben a Vevő nem gyakorolhatja az ilyen esetre vonatkozó jogait.

6.7 A webhelyen olyan funkciók találhatóak, amelyek lehetővé teszik a Vevő számára, hogy nemzetiségétől és/vagy földrajzi helyzetétől függetlenül elérhesse a webhelyet és leadhassa megrendelését.
A Vevő jogosult a termékeket az általa kiválasztott szállítási címen átvenni, feltéve, hogy a cím abban az országban található, amelyhez tartozó webhelyen a megrendelést leadta.
Például: ha a Vevő jelenlegi tartózkodási helye X ország és Y országhoz tartozó webhelyen adja le a megrendelését, akkor a Vevő kizárólag Y országi címen tudja átvenni a termékeket. A termékek X országba történő szállításával kapcsolatos költségek kizárólag a Vevőt terhelik.

7. ELÁLLÁSI JOG

7.1 A Vevőnek jogában áll bármiféle büntetés és indoklás nélkül elállni a webhelyen kötött szerződéstől, és részben vagy egészében visszaküldheti az Eladónak a megvásárolt termékeket.
A webhely olyan funkciókkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik, hogy a Vevő a nemzetiségétől és földrajzi helyzetétől függetlenül gyakorolhassa elállási jogát.
A Vevőnek a termékek a Vevő vagy a (futárszolgálaton kívül) meghatalmazott személy által történt átvételétől számított 14 napon belül, a 7.2 bekezdésben foglaltak szerint jeleznie kell az Eladónak, hogy élni kíván az elállási jogával.
Amennyiben a Vevő által leadott megrendelésben több termék szerepel, a Vevő az elállási szándékát más időintervallumon belül, de legfeljebb 14 napon belül jelezheti.
Az elállási szándék jelzése után a Vevőnek további 14 nap áll rendelkezésére, hogy a termékeket az alább részletezett módon visszajuttassa.

7.2 A Vevő az elállási jogát az alábbi módokon gyakorolhatja:

(A) a termékek futárral történő visszaküldése
A termékek futárral történő visszaküldése előtt a Vevőnek az alábbi eljárást kell követnie:

 • Regisztrált vevő: a felhasználónév és jelszó használatával be kell jelentkeznie a webhely „Fiókom” szekciójába. A “Megrendeléseim” szekcióban találja a leadott megrendeléseket és egy linket a visszaküldési folyamat elindításához. A linkre való kattintással megnyílik a visszaküldési űrlap.
 • Nem regisztrált vevő: lépjen a "Megrendelés állapota" menüpontra, majd írja be a Megrendelést és szállítást visszaigazoló emailben található megrendelés számát, valamint a számlázási adatok kitöltésénél használt vezetéknevet.
 • A fent említetteken kívül a Vevő eljuttathatja az Eladónak saját elállási szándéknyilatkozatát, amelyben részletezi, miért kíván élni elállási jogával, azáltal, hogy kitölti a 206/2005 törvényerejű rendelet B részének I. függeléke szerinti Elállási formanyomtatványt, amelyet az Elállási formanyomtatványon szereplő címre kell elküldeni ajánlott postai küldeményként vagy futárral tértivevénnyel

Az elállási szándék jelzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Vevő köteles a termékeket az alábbi 7.3.cikk szerint visszaküldeni.

(B) a termékek abban az országban található értékesítési pontok egyikére történő visszaküldése, ahol a vásárlás történt (amennyiben van ilyen)

A Vevőnek ebben az esetben nem kell követnie a fent részletezett eljárást, és a termékeket az adott értékesítési ponton kell leadnia.

7.3 Az elállási jogra az alábbi feltételek vonatkoznak:
- az elállási szándék jelzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Vevő köteles:
(1) a termékeket eredeti csomagolásukban visszajuttatni az Eladónak;

 1. a termékeket a kijelölt átvételi pontra visszavinni
  vagy
 2. a Vevő által kiválasztott futárszolgálattal visszajuttatni;
  vagy
 3. az Eladó által kijelölt futárszolgálatnak átadni abban az országban, amelyben a termékeket megrendelte;
(2) visszaküldeni a termékeket az abban az országban található valamelyik üzletbe, ahol a terméket megrendelte, és bemutatni:
 1. a visszaküldést engedélyező emailt;
  vagy
 2. a megrendelés számát;
  vagy
 3. ha a Vevő a hűségprogram tagja, elegendő megadnia a vezeték- és a keresztnevét, vagy megmutatnia a hűségkártyáját vagy a Megrendelést és szállítást visszaigazoló emailt.

A termékek visszavételére outlet üzletekben és adó- vagy vámmentes üzletekben nincs lehetőség.
Felhívjuk figyelmét, hogy elállás esetén csak abban az esetben terheli a Vevőt a termékek visszaküldésének költsége (beleértve az esetleges vámdíjakat is), ha erről a Megrendelés teljesítése előtt megállapodtak.


- Az egyazon Megrendelésben megvásárolt termékek különböző időpontokban is visszaküldhetők, feltéve, hogy az a Vevő elállási szándékának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül bekövetkezik.
- Az elállási jog gyakorlása keretében visszaküldött termékeket (a továbbiakban “Visszaküldött termékek”) teljes egészükben és hiánytalanul kell visszajuttatni, részleges visszajuttatás nem megengedett (szettek esetén sem).
- A visszaküldött termékeket tilos előzőleg használni, hordani és kimosni; ezek nem lehetnek piszkosak vagy sérültek, és nem hordozhatják a viselés jeleit;
- A termékeket az összes kiegészítővel és címkével együtt, olyan állapotban kell visszaküldeni, amelyben a Vevő megkapta őket. Például a harisnyákat a csomagolásukban, a kartonlappal együtt kell visszaküldeni.
- Abban az esetben, ha az Eladó bizonyos termékek vásárlására promóciók keretén belül lehetőséget kínál (például 5 termék 4 áráért, 3 termék 2 áráért, X-t fizet Y-t kap, stb.), a Vevő akkor is élhet elállási jogával, ha csak a promócióban szereplő egyes termékeket küldi vissza. Ilyen esetben a számlán szereplő ár, a termékért ténylegesen kifizetett összeg kerül visszatérítésre, ide nem értve az alábbi,7.4. cikkben részletezett szállítási költségeket.

7.4 Amennyiben a Vevő él elállási jogával, az Eladó visszatéríti a Visszaküldött termékek árát, kivéve a következő költségeket, amelyek adott esetben a Vevőt terhelik:


 • a Megrendelés szállításával kapcsolatos többletköltségek (amennyiben azokat a Vevő már a vásárlás teljesítésekor megfizette), abban az esetben, ha a Vevő az Eladó által ajánlott szállítási módtól eltérő szállítási módot választ. Az említett többletköltségeket csak abban az esetben térítjük meg a Vevőnek, ha a Termékek szállítás közben megsérültek, vagy ha a Termékek hibásak;
 • a megrendelés során felmerülő esetleges további költségek (például: utánvét, ajándékcsomagolás költségei stb.);
 • amennyiben a termékek a megrendelés leadásának országától eltérő országban találhatóak, a Vevő köteles az alábbi költségeket viselni:


  (i) a termékeknek a megrendelés helye szerinti ország értékesítési pontjára vagy ugyanazon országon belül másik címre való eljuttatásának szervezési és szállítási költségei;
  vagy
 • (ii) a termékeknek az Eladó alábbi címére történő eljuttatásából eredő szervezési és szállítási költségek: CALZEDONIA S.p.A.
  Via Spinetti, 1
  37050 Vallese di Oppeano (VR)
  Olaszország


7.5 Miután a Vevő az elállási jogát visszaküldési kérelem útján gyakorolta, a Vevő megerősítő emailt kap a visszaküldésről (a továbbiakban “Visszaküldés visszaigazolása”). Miután az Eladó ellenőrizte, hogy megfelel-e az elállási jogról szóló 7. bekezdésben foglaltaknak, a Vevő visszaigazoló emailt kap a visszaküldésről (a továbbiakban “Visszaküldés jóváhagyása").
Az Eladó a Visszaküldött termékekért kifizetett összeget legkésőbb az elállási szándék Eladó irányába történt közlésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek, feltéve, hogy az Eladó már megkapta az visszárut, vagy a Vevő igazolta, hogy a termékeket már visszaküldte: eddig a pillanatig az Eladó visszatarthatja a visszatérítendő összeget.
Az Eladó a termékért kifizetett árat a Vevő által használt fizetési módon téríti vissza, kivéve abban az esetben, ha a Vevő ún. Return card-ot igényelt. Amennyiben a Vevő a kézbesítéskor ellenjegyzéssel fizetett (amennyiben arra lehetőség van), a kifizetett összeg banki átutalással vagy Return cardon keresztül kerül visszatérítésre.

7.6 Amennyiben a Vevő a 7. bekezdésben részletezett eljárások betartása nélkül él elállási jogával, a Vevő nem jogosult az összeg visszatérítésére. A visszaküldés elutasításáról és az arra vonatkozó indokokról szóló értesítő feladásától számított 10 napon belül, ugyanazon emailre válaszolva, a Vevő saját költségén visszaigényelheti a Visszaküldött termékeket. Ennek hiányában az Eladó jogszerűen megtarthatja a Visszaküldött termékeket, valamint a megvásárlásukért kifizetett összeget is.

7.7 A személyre szabott termékek esetében az elállási jog nem érvényesíthető.

8. A NEM MEGFELELŐ TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁG

8.1 Az Eladó felelősséget vállal a termékek mindennemű hibájáért és a kézbesítéskor meglévő megfelelőségi hibákért.

8.2 A termékekre a kézbesítéstől számítva két (2) év időtartamú szavatosság érvényes. A szavatosság az alábbi feltételekkel érvényes:

 1. a hiba a termékek kézbesítésétől számított 2 (két) éven belül jelentkezik;
 2. a Vevő a hiba észlelésétől számított legfeljebb 2 (két) hónapon belül hivatalos panaszt nyújt be az Eladónak a hibáról, kivéve, ha ez ellentétes a Vevő szokásos lakóhelye szerinti ország kötelező érvényű jogszabályaival.
 3. a Vevő bemutatja a kereskedelmi bizonylatot/számlát; amennyiben törzsvásárlóként vásárolt, elegendő a hűségkártya bemutatása vagy a vezeték- és keresztnév megadása.

8.3 Amennyiben az Eladó megfelelőségi hibát állapít meg, a Vevőnek jogában áll további költségek nélkül visszaigényelni a termékekért kifizetett összeget.

8.4 A hibásnak ítélt termékek visszaküldésének költségeit az Eladó viseli.

9 ELÉRHETŐSÉG

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:
Ügyfélszolgálat Tezenis
c/o Ducal d.o.o.
Matrix Building
5. emelet Slavonska Avenija 1C
10000 Zágráb (Horvátország)
hello@tezenis.com
003618009130

10 ADATVÉDELEM

Kérjük, olvassa el a webhelyen közzétett adatvédelmi irányelveket, amelyekből megtudhatja, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait!

11 IRÁNYADÓ JOG, VITARENDEZÉS ÉS ILLETÉKES JOGHATÓSÁG

11.1 Jelen online vásárlásra vonatkozó feltételeket az olasz törvények szabályozzák, azok az olasz törvények alapján értelmezendők, és nem sértik a Vevő lakóhelye szerinti ország bármely egyéb, kötelező érvényű jogszabályait. Ebből adódóan az online vásárlásra vonatkozó feltételek értelmezése, végrehajtása és megszüntetése kizárólag az olasz törvények alapján történhet (a Vevő lakóhelye szerinti ország bármely egyéb, kötelező érvényű jogszabályainak sérelme nélkül), és minden velejáró, és/vagy abból következő vitás eset rendezése kizárólag az olasz bíróságok hatáskörébe tartozik, az alábbiakban meghatározottak szerint. Különösen akkor, ha a Vevő Fogyasztó, az alkalmazandó jog szerint minden esetleges vitát a Vevő tartózkodási helye vagy lakóhelye szerinti bíróságon, illetve a Vevő által indított peres eljárás esetén a Veronai Bíróságon kell rendezni. Amennyiben a Vevő a saját üzleti, kereskedelmi, kézműipari vagy szakmai tevékenysége érdekében cselekszik, a felek egyetértésben a Veronai Bíróság kizárólagos joghatóságát kötik ki.

11.2 Online platform az alternatív vitarendezéshez (OVR)
Tekintettel arra, hogy az Eladó az előző szakaszokban megjelölt kapcsolattartókon keresztül mindig kész a felmerülő vitákat békés úton rendezni, tájékoztatjuk Önt, hogy az 524/2013. számú EU rendelet 14. cikke és a 2016. február 15. óta hatályban lévő 500/2015 OVR-ről szóló rendelet szerint az Európai Bizottság az online vásárlásokból adódó vitás kérdések megoldására online vitarendezési platformot (OVR-t) hozott létre, amely az alábbi linken érthető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage OVR szervek listája, a hozzájuk irányító linkek, és elindítható az online vitarendezés folyamata. A platformról a következő linken találhat további információt: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show

11.3 A fentiek sérelme nélkül és a bíróságon kívüli eljárás eredményétől függetlenül a Vevő jogosult a jelen online vásárlási feltételekkel kapcsolatban keresetet benyújtani az illetékes bírósághoz, és ezen felül, a szükséges feltételek megléte esetén, jogosult a fogyasztói ügyekkel kapcsolatos peren kívüli eljárás lefolytatására, a vonatkozó fogyasztói eljárásokra történő jelentkezés útján, az olasz fogyasztóvédelmi törvény (azaz a 206/2005. számú törvényerejű rendelet) V. részének II - bis címével összhangban.

12. MÓDOSÍTÁSOK ÉS FRISSÍTÉSEK

Jelen online vásárlási feltételek bármikor módosíthatók. A Vevőnek a vásárlás pillanatában érvényes online vásárlásra vonatkozó feltételeket kell elfogadnia. Az új online vásárlásra vonatkozó feltételek a webhelyen történő közzététel időpontjától érvényesek, és az azt követően leadott megrendelésekre vonatkoznak. Az online feltételek előző verziói megtekinthetők a webhely vonatkozó részén.

VERSON FRISSÍTVE: 2021.04.14.

label.service.not.available