Navštíviť online predajňu v mojej krajine:
Klikni a vyzdvihni na predajni zadarmo

Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na internetových stránkach skupiny Calzedonia.


Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Ak chcete mať komplexnejšiu predstavu o zásadách, ktoré dodržiavame pri spracovaní našich internetových stránok a pri ochrane vašich údajov, pozrite si naše Všeobecné podmienky používania internetových stránok.
Nižšie uvedené sa vzťahuje na domény a subdomény registrované pre každú zo značiek a spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny Calzedonia, ako napríklad CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, SIGNORVINO.
Informujeme vás, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na stránky súvisiace s doménami a subdoménami registrovanými pre každú zo značiek a spoločností skupiny Calzedonia Group, a nie na iné internetové stránky, ktoré môže používateľ navštíviť prostredníctvom odkazov.
Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane a spracovaní vašich osobných údajov, vyberte oblasť svojho záujmu v závislosti od toho, či ste príležitostný návštevník alebo používateľ internetových služieb, ktoré podliehajú registrácii. Časti tohto vyhlásenia, ktoré sa týkajú Práv dotknutej osoby, Prevádzkovateľa a Spracovateľa údajov a Prenosu osobných údajov používateľov mimo EÚ, sa vo všetkých prípadoch vzťahujú na používateľov internetových stránok, ktoré sú súčasťou skupiny Calzedonia.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV STRÁNKY? AKO MÔŽEM PREVÁDZKOVATEĽA KONTAKTOVAŤ?

Nižšie nájdete informácie o tom, ako nakladáme s osobnými údajmi návštevníkov našich stránok v zmysle a v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Ak chcete mať komplexnejšiu predstavu o zásadách, ktoré dodržiavame pri spracovaní našich internetových stránok a pri ochrane vašich údajov, pozrite si naše Všeobecné podmienky používania internetových stránok.
Nižšie uvedené sa vzťahuje na domény a subdomény registrované pre každú zo značiek a spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny Calzedonia, ako napríklad CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, SIGNORVINO.
Informujeme vás, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na stránky súvisiace s doménami a subdoménami registrovanými pre každú zo značiek a spoločností skupiny Calzedonia Group, a nie na iné internetové stránky, ktoré môže používateľ navštíviť prostredníctvom odkazov.
Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane a spracovaní vašich osobných údajov, vyberte oblasť svojho záujmu v závislosti od toho, či ste príležitostný návštevník alebo používateľ internetových služieb, ktoré podliehajú registrácii. Časti tohto vyhlásenia, ktoré sa týkajú Práv dotknutej osoby, Prevádzkovateľa a Spracovateľa údajov a Prenosu osobných údajov používateľov mimo EÚ, sa vo všetkých prípadoch vzťahujú na používateľov internetových stránok, ktoré sú súčasťou skupiny Calzedonia.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV STRÁNKY? AKO MÔŽEM PREVÁDZKOVATEĽA KONTAKTOVAŤ?

Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov, ktorí si prehliadajú a používajú všetky internetové stránky CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, SIGNORVINO je spoločnosť Calzedonia S.p.A. (ďalej len ako „Calzedonia“) so sídlom na Via Monte Baldo n. 20 Dossobuono di Villafranca (VR), Taliansko.

Spoločnosť Calzedonia môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu: privacy@calzedonia.com

VYMENOVALA SPOLOČNOSŤ CALZEDONIA ZODPOVEDNÚ OSOBU (DPO)?

Spoločnosť Calzedonia vymenovala Zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu: DPO@calzedonia.com

AKÉ SPÔSOBY, VYUŽÍVA SPOLOČNOSŤ CALZEDONIA ZA ÚČELOM SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

PREHLIADANIE STRÁNKY

Spoločnosť Calzedonia môže zhromažďovať a spracúvať osobné údaje používateľov, keď títo navštívia domény spoločnosti Calzedonia a prehliadajú si jej stránky, a to aj bez registrácie a bez vyplňovania či vkladania údajov do online formulárov.

Spoločnosť Calzedonia používa v niektorých častiach stránky súbory cookie. Súbory cookie umožňujú našim internetovým stránkam napríklad kontrolovať, či naši používatelia už navštívili stránku alebo nám tiež umožňujú zistiť, ktoré stránky sú najviac navštevované. V súvislosti s touto oblasťou spracovania osobných údajov vás vyzývame, aby ste si prečítali Zásady používania súborov cookie, ktoré je potrebné preštudovať spolu s informáciami, ktoré spoločnosť Calzedonia poskytuje v tomto vyhlásení.

Okrem toho môžete na našich stránkach nájsť aj tlačidlá sociálnych sietí/widgety, t.z. špecifické „tlačidlá“ zobrazujúce ikony sociálnych sietí (napr. Facebook a Twitter) a interaktívne sociálne steny (napr. steny zobrazujúce fotografie z Instagramu cez hashtag), ktoré ponúkajú obsah zo sociálnych sietí. Tieto „tlačidlá“ umožňujú používateľom, ktorí si prezerajú stránky skupiny Calzedonia, aby prešli priamo na sociálne siete jediným „kliknutím“, prostredníctvom ktorého sa získavajú údaje týkajúce sa vašej návštevy. Okrem týchto prípadov, kedy si kliknutím spontánne zvolíte zdieľanie údajov prehliadania s vybranými sociálnymi sieťami, spoločnosť Calzedonia nezdieľa žiadne informácie prehliadania ani údaje používateľa získané prostredníctvom svojich stránok so sociálnymi sieťami.

Prehliadaním stránky používateľ súhlasí s pravidlami a podmienkami používania internetovej stránky, ktorú vlastní spoločnosť Calzedonia, vrátane ustanovení týchto Zásad ochrany osobných údajov. Pokiaľ teda nesúhlasíte s podmienkami prehliadania našich stránok, prosíme vás, aby ste nepristupovali ani nevyužívali obsah a služby ponúkané prostredníctvom našich stránok.

SPONTÁNNE ZASLANIE E-MAILU A VYPĹŇANIE INTERNETOVÝCH MODULOV

Spoločnosť Calzedonia môže zhromažďovať a spracúvať aj osobné údaje používateľov, ktorí využívajú internetové služby sprístupnené na internetových stránkach, ktorých poskytovanie si vyžaduje uvedenie osobných údajov online alebo prostredníctvom e-mailu.

Keď spontánne pošlete e-mail na jednu z e-mailových adries uvedených na našich stránkach, získame, s cieľom vyhovieť vašej žiadosti, adresu odosielateľa a všetky ďalšie osobné údaje, ktoré ste zadali v správe a v prílohách. E-mailové schránky zodpovedajúce adresám uvedeným na našich internetových stránkach a každá ďalšia e-mailová schránka skupiny Calzedonia nemajú osobný rozmer ani vtedy, keď uvádzajú meno a/alebo priezvisko fyzickej osoby. Sú súčasťou organizácie spoločnosti a ich hlavným cieľom je umožniť efektívne vykonávanie pracovných činností v rámci spoločností skupiny Calzedonia. To znamená, že obsah správ zasielaných na e-mailové účty skupiny Calzedonia môže byť známy nielen príjemcovi, ale aj iným osobám, ktoré sú súčasťou organizácie. Odoslaním e-mailu na e-mailové adresy uvedené na našich stránkach vyhlasujete, že ste si prečítali a súhlasili s podmienkami spracovania údajov obsiahnutými v týchto zásadách.

Po vstupe na internetové stránky skupiny Calzedonia a rozhodnutí interaktívne využívať služby (napr. žiadosť o zasielanie newsletterov, registrácia na stránkach a v komunitách, nakupovanie, účasť na podujatiach, v kampaniach atď.), môžete byť vyzvaný na vyplnenie internetových modulov a uvedenie niektorých vašich osobných údajov. V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko užitočných informácií s cieľom oboznámiť vás s tým, ako s údajmi, ktoré nám posielate, nakladáme.

Údaje budú spracované pomocou IT, telematických a papierových nástrojov v súlade s ustanoveniami zákona s cieľom zabezpečiť ich bezpečnosť a utajenie, ako aj presnosť, aktualizáciu a relevantnosť s ohľadom na uvedené účely. Pomôžte nám zabezpečiť, aby boli vaše údaje vždy presné a oznámte nám každú ich aktualizáciu na adrese privacy@calzedonia.com.

S KÝM ZDIEĽAME DÁTA PREHLIADANIA?

Údaje získané počas prehliadania stránok môžu poznať spoločnosti tretích strán, ktoré spoločnostiam skupiny Calzedonia poskytujú asistenčné služby v oblasti IT a spracovania údajov (napríklad v prípade hostiteľských činností zverených tretím stranám a súvisiacich s používaním našich internetových stránok), ktoré sú na tento účel menované Spracovateľmi údajov. Zoznam Spracovateľov údajov je možné získať zaslaním e-mailu na adresu privacy@calzedonia.com. Údaje môžu byť následne známe a spracované v rámci spoločností skupiny Calzedonia pracovníkmi zodpovednými za ich spracovanie v takom rozsahu, v akom je to nevyhnutné na plnenie ich povinností, pričom vykonávajú len činnosti potrebné na vykonanie takýchto povinností. V prípade výslovnej žiadosti a za okolností povolených zákonom, môže spoločnosť Calzedonia tieto údaje sprístupniť orgánom verejnej bezpečnosti a policajným zložkám. Žiadne dáta prehliadania nie sú nijakým spôsobom šírené ďalej.

AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤ CALZEDONIA SPRACÚVA?

Ak chcete získať prístup k službám a obsahu poskytovanému na našich webových stránkach, môžete byť Ak chcete získať prístup k službám a obsahu poskytovaným prostredníctvom našich internetových stránok, môžete byť požiadaný o uvedenie osobných údajov, ako napríklad meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska/zvyčajného miesta pobytu, e-mail, dátum narodenia atď.

Poskytnutie takýchto údajov je dobrovoľné, no nevyhnutné na využívanie požadovaných služieb. Z tohto dôvodu je možné nájsť konkrétne súhrnné vyhlásenie o spracovaní vašich osobných údajov na internetových stránkach venovaných týmto službám.

Prostredníctvom internetových modulov dostupných na stránkach od vás nikdy nežiadame uvedenie citlivých údajov (napr. týkajúcich sa odhalenia rasového či etnického pôvodu, náboženského, filozofického alebo politického presvedčenia, zdravotného stavu, intímneho života atď.) ani údajov z oblasti justície (údaje súvisiace s registrom trestov alebo údaje týkajúce sa obvinenej či podozrivej osoby atď.).

S údajmi, ktoré nám poskytnete, budú nakladať výlučne osoby, ktoré Prevádzkovateľ údajov poveril ako zodpovedné za spracovanie údajov v súlade s príslušnými priradenými autorizačnými profilmi. Zodpovední pracovníci budú môcť poskytovať konzultačné služby, používať, spracúvať a porovnávať údaje a vykonávať akúkoľvek inú vhodnú činnosť, vrátane automatizovanej, iba v prípadoch, ak tým boli výslovne poverení.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme spracúvať len na vlastné účely a účely úzko súvisiace s tou ktorou požadovanou a používanou službou v súlade s konkrétnym súhrnným vyhlásením uvedeným na stránke, ktorá sa požadovanej služby týka. Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa rozhodneme použiť vaše údaje na ďalšie alebo odlišné účely, požiadame pred ich spracovaním o udelenie vášho súhlasu.

AKÉ SÚ ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI CALZEDONIA A PRÁVNE ZÁKLADY?

Sprístupňuje alebo šíri spoločnosť Calzedonia vaše osobné údaje?

Spoločnosť Calzedonia sprístupní vaše osobné údaje tretím stranám výlučne vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania údajov v súlade s vami vyžiadanou službou; v každom prípade tak urobí len po tom, ako vás o tejto skutočnosti vopred informovala, a, ak je to potrebné, po tom, ako získala vami udelený súhlas. Vo všeobecnosti sa údaje zhromaždené prostredníctvom jednotlivých služieb a na účely uvedené v tomto vyhlásení zvyčajne sprístupňujú nasledujúcim kategóriám subjektov:

 • subjektom, ktorým právo na prístup k údajom udeľuje zákon alebo predpis (napr. orgány verejnej bezpečnosti a policajné zložky);
 • spoločnostiam, ktoré sú súčasťou skupiny Calzedonia a pôsobia ako kontrolné, kontrolované alebo vzájomne prepojené subjekty;
 • predajným miestam skupiny Calzedonia;
 • spoločnostiam, ktoré spracúvajú údaje a poskytujú služby v oblasti IT (napr. webhosting, vkladanie údajov, správa a údržba IT infraštruktúr a služieb, e-mailový marketing, nadobúdateľ atď.);
 • spoločnostiam a štúdiám, ktoré poskytujú konzultačné služby;
 • spoločnostiam tretích strán patriacim do módnych, luxusných a maloobchodných kategórií na zasielanie ich komerčnej komunikácie len so špecifickým súhlasom dotknutej osoby.


Niektoré špecifické služby poskytované prostredníctvom našej internetovej stránky si vyžadujú sprístupnenie údajov aj ďalším kategóriám subjektov, ako napríklad:

 • nákup produktov: Banca Sella, Paypal, dopravné spoločnosti, finančné inštitúcie, spoločnosti, ktoré poskytujú poštové a korešpondenčné služby

Spoločnosť Calzedonia zvyčajne vaše údaje nešíri. Niektoré služby poskytované našimi internetovými stránkami (napr. „zdieľanie môjho zoznamu želaní“) ale umožňujú sprístupnenie vašich osobných údajov iným používateľom a službám na internete; je to však vaše slobodné rozhodnutie a môže sa tak stať len na základe vašej konkrétnej a dobrovoľnej iniciatívy. V niektorých špecifických prípadoch vás však môžeme požiadať, aby ste nám svoje osobné údaje (vrátane fotografií a audio-videí) sprístupnili a mohli sa tak zúčastňovať mimoriadnych a jednorázových podujatí, súťaží a tematických iniciatív, ktorých povaha si vyžaduje sprístupnenie a šírenie údajov. V týchto prípadoch vás o tejto skutočnosti budeme vopred informovať a požiadame vás o udelenie výslovného a špecifického súhlasu.

Prenáša spoločnosť Calzedonia vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ?

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom tejto internetovej stránky môžu byť prenesené mimo EÚ (najmä do Spojených štátov) za účelom ich uloženia na serveroch dodávateľov služieb riadenia vzťahov so zákazníkmi. Prenos je realizovaný po uzatvorení štandardných zmluvných doložiek alebo po overení certifikátu Privacy Shield poskytovateľa služieb (určeného ako Spracovateľa údajov). Zoznam subjektov vymenovaných za Spracovateľov údajov je možné získať zaslaním e-mailu na adresu privacy@calzedonia.com.

Ktoré PRÁVA si môžete ako dotknutá osoba uplatniť?

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi si môžete uplatniť práva, ktoré vám vyplývajú zo zákona, zaslaním e-mailu na adresu privacy@calzedonia.com. Vašu žiadosť vybavíme v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sme váš podnet prijali. V niektorých prípadoch si od vás môžeme vyžiadať kópiu identifikačného dokumentu, ak je v rámci vašej žiadosti potrebné overiť vašu totožnosť.

 • Prístupové práva Máte právo byť informovaný o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú a ak sa potvrdí, že kópiou takýchto údajov disponujeme, máte právo byť informovaný o: pôvode údajov; kategóriách osobných údajov; príjemcoch údajov; účeloch spracovania; existencii automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane profilovania; dobe uchovávania údajov; právach ustanovených v nariadení.
 • Právo na opravu Máte právo na opravu údajov resp. doplnenie neúplných osobných údajov, ktorými disponujeme. Pripomíname vám, že poskytnutím údajov za účelom využívania našich služieb ručíte za ich pravdivosť a presnosť. Pomôžte nám zabezpečiť, aby boli vaše údaje vždy presné a oznámte nám každú ich aktualizáciu na adrese privacy@calzedonia.com.
 • Právo na výmaz Máte právo požiadať o výmaz svojich osobných údajov, ak už tieto nie sú potrebné na účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené alebo ak už nie sme oprávnení ich ďalej spracúvať.
 • Právo na obmedzenie spracovania Máte právo na obmedzenie spracovania v týchto prípadoch:
  a) ak popierate presnosť osobných údajov. O obmedzenie spracovania môžete požiadať na obdobie potrebné na overenie presnosti vašich údajov;
  b) ak nie sme oprávnení spracúvať vaše údaje; namiesto ich vymazania nás môžete požiadať o obmedzenie ich používania;
  c) ak údaje, ktoré máme k dispozícii a nie sú pre nás viac potrebné na účely spracovania, na ktoré boli zhromaždené, potrebujete na to, aby ste mohli overiť, uplatniť alebo brániť svoje práva na súde;
  d) ak ste namietali proti spracúvaniu založenom na našom oprávnenom záujme. Až do preverenia našich oprávnených dôvodov v porovnaní s tými, ktoré sú zodpovednosťou vás ako dotknutej osoby, nás môžete požiadať o obmedzenie spracúvania.
 • Právo odvolať súhlas Svoj súhlas môžete odvolať v súvislosti so všetkými formami spracúvania, ktoré sú ním podložené.
 • Právo na prenosnosť údajov V prípade, že vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo počas plnenia zmluvy, alebo ak spracúvanie prebieha prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, môžete si uplatniť právo na prenosnosť údajov. Osobné údaje, ktoré ste nám sprístupnili, budete môcť získať v štruktúrovanom formáte, ktorý sa bežne používa a ktorý je možné čítať automatickým zariadením. Môžete tiež požiadať o prenos svojich údajov priamo do inej spoločnosti, pokiaľ je to technicky možné.
 • Právo namietať Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov založenom na našom oprávnenom záujme, vrátane profilovania.

Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami nariadenia EÚ 2016/679, v záujme ochrany údajov máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

  Vyhradzujeme si právo pravidelne aktualizovať obsah tejto stránky. Vyzývame vás preto, aby ste si pravidelne pozerali naše zásady ochrany osobných údajov a boli tak informovaný o prípadných zmenách, ku ktorým došlo po vašom poslednom nahliadnutí.

Posledná aktualizácia: jún 2019