Navštivte internetový obchod ve vaší zemi:
Doprava objednávek nad 1100 KČ zdarma

Zásady používání souborů cookie

Tyto zásady si je třeba přečíst spolu se zásadami ochrany soukromí na internetových stránkách Skupiny Calzedonia.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou internetové stránky náležící Calzedonia Group vytvářet na zařízení, které používáš pro jejich prohlížení. Účelem cookies je obvykle uskladňovat a přenášet informace. To je užitečné jednak pro firmy, které mohou například měřit, jak uživatelé používají jejich internetové stránky, jednak pro uživatele internetových stránek, poněvadž jim například umožňují nastavit jejich osobní preference prohlížení internetových stránek (např. volba jazyka).

Zásady, které uplatňuje Calzedonia ohledně používání cookies, počítají především:

  • s nesystematickým a obecným použitím, které je však omezeno výhradně na specifické okolnosti a účely;
  • s informacemi pro uživatele používaných cookies a v případě potřeby i sběrem projevůsouhlasu na základě poskytnutých informací.

Calzedonia používá cookies uvnitř svých internetových stránek zejména pro zlepšení tvé zkušenosti s jejich prohlížením. Například: po návštěvě některé strany našich internetových stránek a po provedeném uživatelském přizpůsobení ti bude strana při následující návštěvě zobrazena v podobě, do jaké jsi ji nastavil/a; a to je možné díky použití cookies. Když chceš nakupovat a naplníš košík, ale musíš opustit daný vztah nebo vypnout počítač, při následující návštěvě najdeš výrobky, které jsi přidal/a do košíku, tak, jak jsi je tam ponechal/a. To je umožněno díky jednomu cookie.
Calzedonia nemůže prostřednictvím cookies zjistit žádnou z tvých osobních informací (např. jméno, příjmení, e-mail), pokud jí je neposkytneš ty sám/sama. Dále platí, že jiná internetová stránka nedokáže používat cookie vydané internetovými stránkami, které patří Calzedonii, pro přístup k jiným informacím, které se nacházejí ve tvém počítači. Po uložení do tvého počítače může být cookie přečteno výhradně internetovou stránkou, která jej vytvořila.

Když budeš pokračovat ve čtení, zjistíš, že internetové stránky, které patří Calzedonia Group, používají různé druhy cookies. Některé z nich jsou nezbytné pro činnost internetové stránky, jiné ne. V každém případě pamatuj, že máš možnost kdykoli nastavit prohlížeč svého počítače tak, aby přijímal všechny cookies, pouze některé nebo je úplně všechny odmítal.

Které cookies používáme?

Cookies, které používáme, lze odlišit na základě doby, po kterou zůstávají v zařízení, které se používá pro prohlížení, na základě původu a na základě sledovaného účelu.

Doba setrvání

Cookies relace (nebo dočasné) : byly odstraněny a zmizí ze zařízení poté, co ukončíš zobrazování dané internetové stránky a zavřeš prohlížeč internetových stránek.

Trvalé cookies : zůstávají na zařízení i po ukončení zobrazování dané internetové stránky, dokud je nevymažeš nebo dokud neuplyne doba jejich platnosti. Internetové stránky Calzedonia Group vytvářejí tento druh cookies a ukládají je na tvé zařízení, aby je mohly přečíst při tvé další návštěvě našich internetových stránek. To ti umožní znovu najít preference, které jsi nastavil/a na internetové stránce, také při následujících návštěvách (např. seznam přání).

Původ

Cookies první strany : jsou cookies vydané internetovou stránkou, kterou navštěvuješ; jedná se o internetovou stránku odpovídající adrese, kterou jsi zadal/a (internetová stránka zobrazená v okně pro adresu URL).

Cookies třetích stran : jsou cookies vydané jinou internetovou stránkou než tou, kterou navštěvuješ (například stránky, které používají naši obchodní partneři nebo naši poskytovatelé služeb, jako je Criteo nebo Google Analytics).

Účel

Cookies nezbytně potřebné nebo tzv. "technické" : tyto cookies jsou nezbytné pro prohlížení internetové stránky, kterou navštěvuješ, a pro používání některých jejích funkcí. Bez těchto cookies by některé služby online, které požaduješ (např. přístup do vyhrazených oblastí, použití virtuálního košíku apod.) nemohly být poskytnuty. Prostřednictvím tohoto druhu cookies neshromažďujeme žádnou tvou osobní informaci, a proto tě nemůžeme nikdy a nijak identifikovat.

Cookies pro hodnocení výkonnosti : tyto cookies shromažďují anonymní informace a pomáhají nám pochopit, jak uživatelé používají naše internetové stránky. Například nás informují o tom, které strany jsou nejnavštěvovanější, o době strávené na internetové stránce, o případných hlášeních chyb apod. Cookies pro hodnocení výkonnosti, které používáme, shromažďují pouze informace na sdruženém základě a v anonymní podobě a slouží pro zlepšení funkčnosti internetových stránek a tvé zkušenosti z prohlížení. Podrobnější informace o správě cookies a o způsobu jejich odstranění můžeš najít v poslední sekci této strany.

Cookies pro jednotlivé funkce : tyto cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si provedené volby (jako například velikost znakůpísma zobrazeného textu, jazyková preference, země, ve které se nacházíš, apod.) a umožňují poskytnout uživatelsky přizpůsobené funkce, které jsi zvolil/a. V některých případech mohou být použity také pro nabídnutí služeb online (např. nabídnutí služby nebo chatování v reálném čase) nebo k tomu, aby ti nebyly znovu nabízeny služby, které jsi již v minulosti odmítl/a. Naše internetové stránky zanechávají na tvém zařízení tento druh cookies zcela anonymně, aniž by nám umožnily tě identifikovat. Podrobnější informace o správě cookies a o způsobu jejich odstranění můžeš najít v poslední sekci této strany. Připomínáme ti, že když odstraníš tento druh cookies, preference a/nebo nastavení, které jsi zvolil/a, nebudou uloženy pro následující návštěvy.

Reklamní cookies nebo cookies pro targeting : reklamní cookies se používají pro shromažďování informací o tvých zvyklostech při prohlížení internetových stránek s cílem nabídnout ti reklamní zprávy, které jsou co možná nejpodstatnější pro tebe a pro tvé zájmy. To znamená, že je používáme také pro omezení počtu případů, kdy se ti zobrazí určitá reklama: pro nás to znamená komunikovat účinným způsobem, zatímco pro tebe to znamená méně invazivní reklamu, která je co nejbližší tvým preferencím. Zatímco si prohlížíš internetové stránky Calzedonia Group, reklamní cookies nám umožňují získat potvrzení, že si prohlížíš naše reklamní zprávy, a dále nám umožňují zobrazit ti reklamní obsah, o kterém si myslíme, že by tě mohl zajímat, na základě toho, co jsi navštívil předtím. Tyto cookies nám také umožňují, zatímco si prohlížíš jiné internetové stránky, zobrazit ti pro reklamní účely obsah, který sis nedávno prohlížel/a na internetových stránkách Calzedonia Group. Naše internetové stránky používají reklamní cookies výhradně anonymním způsobem: nabídneme ti cílenou reklamu, aniž bychom věděli, kdo jsi. Reklamní cookies, které používáme, jsou trvalé, i když zůstávají ve tvém zařízení po omezenou dobu, a mohou být první i třetí strany. Podrobnější informace o způsobu odstranění nebo odmítnutí reklamních cookies můžeš najít v poslední sekci této strany.

Když chceš znát vlastnosti cookies používaných na našich internetových stránkách, přečti si níže uvedenou tabulku.

Name:Tag Commander
Description: These cookies are used to collect information about how visitors use our site. http://www.tagcommander.com/en/privacy
Owner: Tag Commander
Expiration:Persistent

Name: Gigya
Description: Gigya provides authentication and commenting as well as the ability rate content. http://www.gigya.com/privacy-policy/
Owner:Gigya
Expiration:Persistent

Name: Google Analytics
Description: These cookies are used to collect information about how visitors use our site. http://www.google.com/intl/en/policies/
Owner: Google Analytics
Expiration: Persistent

Name: Facebook
Description: The Gigya authentication system in combination with Facebook sets various authentication related cookies. http://www.facebook.com/about/privacy/
Owner: Facebook
Expiration: Persistent

Name: Twitter
Description: Twitter may set additional cookies when used for authentication. https://twitter.com/privacy
Owner: Twitter
Expiration: Persistent

Name: Google Maps
Description: This cookie allows you view the number of Google Maps that are embedded in the website. http://www.google.com/intl/en_us/policies/privacy/
Owner: Google Maps
Expiration: Persistent

Name: Youtube
Description: This cookie allows you view the number of YouTube films that are embedded in the website. http://www.google.com/intl/en_us/policies/privacy
Owner: Youtube
Expiration: Persistent

Name: ADMIN_SESSION_ID
Description: This cookie keeps administrators logged in site manager
Owner: OCP
Expiration: Session

Name: SITE_VISITED_DATE
Description: This cookie is used to collect information about when you return to the site.
Owner: OCP
Expiration: Persistent

Name: LANGUAGE_ID
Description: This cookie is used to keep information about your language during your session
Owner: OCP
Expiration: Persistent

Name: LOCALE_ID
Description: This cookie is used to keep information about your locale during your session
Owner: OCP
Expiration: Persistent

Name: USER_SESSION_VALIDATE_COOKIE
Description: This cookie keeps you logged in
Owner: OCP
Expiration: Persistent

Name: PIPELINE_SESSION_ID
Description: user session
Owner: OCP
Expiration: Persistent

Name: SECURE_SESSION_ID
Description: This cookie is used to ensure that the connected user has legitimate access to their session if it has already been created. This is supposed to prevent session spoofing attacks by hackers.
Owner: OCP
Expiration: Persistent

Name: RECENTLY_VIEWED_COOKIE
Description: This cookie is used to collect information about the products you visited
Owner: OCP
Expiration: Persistent

Name: COOKIE_OVERAY_FORCED
Description: This cookie is used to not show again overlays already closed
Owner: OCP
Expiration: Persistent

Name: overlayCookie
Description: This cookie is used to not show again overlays already closed
Owner: OCP
Expiration: Persistent

Name: JSESSIONID
Description: Not used
Owner: OCP
Expiration: Session

Name: S
Description: Sale/Lead correlation - Unique surfer ID.
Owner: Ad for Style
Expiration: 2 years

Name: LCLK
Description: Sale/Lead correlation - Click to sale correlation.
Owner: Ad for Style
Expiration: 2 years

Name: DotomiUser
Description: Sale/Lead correlation - Unique surfer ID.
Owner: Ad for Style
Expiration: 2 years

Name: SESS
Description: Used to determine when a browser session starts - The timestamp of the most recent user click, by advertiser
Owner: Ad for Style
Expiration: n/a

Name: NSID
Description: fraud detection
Owner: Ad for Style
Expiration: 2 years

Name: Web Beacons (BT)
Description: Behavioural targeting is a feature that makes it possible to target ads to users with a specific browsing behaviour or interest. To support this, users are profiled when visiting Tradedoubler publisher sites. A user profile consists of about 20 weighted categories and is stored in a cookie. http://www.tradedoubler.com/privacy-policy/
Owner: Tradedoubler
Expiration: 30 days

Name: Web Beacons (PI)
Description:PostImpression Tracking – Records impressions for use with impression based tracking. http://www.tradedoubler.com/privacy-policy/
Owner: Tradedoubler
Expiration: 30 days

Name: Web Beacons (Eh_0)
Description: Trackback – Contains information about Trackbacks. This information is used to be able to connect clicks with closures. http://www.tradedoubler.com/privacy-policy/
Owner: Tradedoubler
Expiration: 30 days

Name: Web Beacons (Guid)
Description: Trackback / Unique User ID – Used for all tracking. The GUID Cookie holds an identifier to support server side storage of the user event history. http://www.tradedoubler.com/privacy-policy/
Owner: Tradedoubler
Expiration: 30 days

Name: Web Beacons (TradeDoublerGUID)
Description: Trackback – Used for all tracking. http://www.tradedoubler.com/privacy-policy/
Owner: Tradedoubler
Expiration: 30 days

Name: Web Beacons (TD_ANTEC)
Description: The Frequency Capping Cookie is used support the frequency capping functionality. This is a feature that makes it possible to limit the number of times a user is exposed to a certain set of ads within a time interval. The set of ads can be specified on three different levels; budget, program, ad-group. http://www.tradedoubler.com/privacy-policy/
Owner: Tradedoubler
Expiration: 30 days

Name: Web Beacons (OPT_OUT)
Description: Allows a user to disable cookie based tracking or targeting for the browser that the user is using. http://www.tradedoubler.com/privacy-policy/
Owner: Tradedoubler
Expiration: 30 days

Name: Web Beacons (RET)
Description: Retargeting is a feature that makes it possible to target ads to users that have visited configured targeting points on the advertiser’s site. To support this feature the targeting points visited by a user are stored in this cookie. http://www.tradedoubler.com/privacy-policy/
Owner: Tradedoubler
Expiration: 30 days

Name: Web Beacons (TD_POOL)
Description: Ad-pools have the feature of ad-rotation. To support this, pool based ad-views are stored in a cookie. http://www.tradedoubler.com/privacy-policy/
Owner: Tradedoubler
Expiration: 30 days

Name: sonar
Description: first party cookie with anonymous user ID used to retarget user following website visit. https://www.sociomantic.com/privacy/en/
Owner: Sociomantic Labs
Expiration: 2 years

Name: uid
Description: User identifier on our network
Owner: Criteo
Expiration: 1 year

Name: optout
Description: Optout cookie. Allows the user to sign off some of the criteo's service
Owner: Criteo
Expiration: 5 years

Name: uic
Description: It allows us to understand the profitability of the user based on his browser history on the client's website
Owner: Criteo
Expiration: 6 months

Name: evt
Description: Event Cookie. It contains the information about the last visited page on the client's website. It is used on the product recommendability during the banner display process.
Owner: Criteo
Expiration: 6 months

Name: udc
Description: Dynamic Inventory Selection. It contains the list of publisher where the user is profitable for augment the performance on the tagging and detagging operations
Owner: Criteo
Expiration: 6 months

Name: acdc
Description: Advanced Criteo Data Collection. It contains the extra data linked to the user like: departure/arrival date etc.. It is used for improving the performances.
Owner: Criteo
Expiration: 6 months

Name: zdi
Description: Passback loop detection. It counts the number of times that the user is passed on one specific zone
Owner: Criteo
Expiration: 6 months

Name: eid
Description: External ID. It contains the user id of our partners. It is used for the reselling of pump inventory.
Owner: Criteo
Expiration: 6 months

Name: opt
Description: Opt out advertiser or publisher or temporary. We continue on tracking users on the other advertisers/publishers
Owner: Criteo
Expiration: 1 year

Chceš odmítnout a blokovat cookies?

Většina internetových prohlížečůje původně nastavena pro automatické přijímání cookies. To znamená, že máš možnost kdykoli nastavit svůj prohlížeč tak, aby přijímal všechny cookies, pouze některé nebo je odmítal na základě zrušení jejich používání internetovými stránkami. Dále můžeš nastavit preference svého prohlížeče tak, abys byl/a upozorněn/a na každé uložení cookie do tvého počítače. Po ukončení vztahu prohlížení můžeš nashromážděné cookies vymazat z pevného disku svého zařízení. Když chceš odstranit cookies nainstalované do složky pro cookies používaného prohlížeče, je třeba uvést, že každý prohlížeč se vyznačuje jinými postupy pro správu nastavení.

Volbou níže uvedených spojení můžeš získat specifické pokyny pro některé hlavní prohlížeče.

Microsoft Windows Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

když nechceš přijímat cookies Google Analytics, můžeš je zrušit tak, že se připojíš na stránku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Když chceš získat podrobnější informace o cookies jako takových, navštiv internetovou stránku www.allaboutcookies.org

Když se chceš dozvědět více o reklamě na základě chování a o ochraně soukromí online, navštiv internetovou stránku http://www.youronlinechoices.com

Když se chceš dozvědět více o cookies Google Analytics klikněte zde

Když se chceš dozvědět více o cookies Criteo, používaných na našich internetových stránkách, navštiv http://www.criteo.com/en/privacy-policy