Navštivte internetový obchod ve vaší zemi:
Doprava objednávek nad 1100 KČ zdarma

Ochrana osobních údajů

Vítejte na internetových stránkách Calzedonia Group.

Níže najdete některé informace o tom, jak zacházíme s osobními údaji návštěvníků, kteří surfují na našich internetových stránkách, v souladu s čl. 13 nařízení EU 2016/679. Pokud si přejete udělat ucelenější náhled na zásady, kterými se řídíme při správě našich internetových stránek a při nakládání s vašimi údaji, prostudujte si všeobecné podmínky používání internetových stránek.
Níže uvedené informace se týkají domén a poddomén registrovaných pro každou ze značek a společností, které jsou součástí Calzedonia Group, tzn. CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, SIGNORVINO.
Chtěli bychom vás upozornit, že tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze stránek, které spadají pod domény a poddomény registrované pro každou ze značek a společností Calzedonia Group, nikoli jiných internetových stránek, jež si uživatel případně otevře kliknutím na nějaký odkaz.
Pro bližší informace o ochraně soukromí a zpracování osobních údajů zvolte oblast zájmu podle toho, jestli jste pouze návštěvník, nebo uživatel internetových služeb podléhajících registraci. Ve všech případech jsou u uživatelů internetových stránek patřících do Calzedonia Group uplatněny sekce tohoto informativního přehledu týkající se Práv dotyčné osoby, Správce a inspektorů ochrany údajů a Předávání osobních údajů uživatelů mimo EU.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ TĚCHTO STRÁNEK? JAK MOHU SPRÁVCE KONTAKTOVAT?

Správcem osobních údajů uživatelů, kteří si prohlížejí a používají všechny stránky CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, SIGNORVINO je Calzedonia S.p.A. (dále také jen „Calzedonia“) s administrativním sídlem ve Via Monte Baldo č. 20 Dossobuono di Villafranca (VR), Itálie.
Společnost Calzedonia můžete kontaktovat zasláním sdělení na následující adresu: privacy@calzedonia.com

JMENOVALA SPOLEČNOST CALZEDONIA INSPEKTORA OCHRANY ÚDAJŮ (DPO)?

Společnost Calzedonia jmenovala inspektora ochrany údajů, kterého lze kontaktovat zasláním sdělení na následující adresu: DPO@calzedonia.com

JAKÝM ZPŮSOBEM SPOLEČNOST CALZEDONIA S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI NAKLÁDÁ?

SURFOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH
Společnost Calzedonia může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje uživatelů, kteří zobrazí a navštíví stránky Calzedonie během surfování na stránkách, a to i bez registrace a vyplnění internetových formulářů a zadání údajů.

Společnost Calzedonia také v některých částech stránek používá cookies. Cookies našim stránkách umožňují například kontrolovat, zda naši uživatelé již stránky navštívili, nebo nám zjistit, které stránky webu jsou nejnavštěvovanější. Pokud jde o tento způsob zpracování osobních údajů, žádáme vás, abyste si prostudovali Zásady týkající se cookies, které je nutné si přečíst spolu s informacemi poskytnutými společností Calzedonia v tomto informativním sdělení.

Kromě toho lze na našich stránkách také najít ikony/widgety sociálních sítí, tzn. zvláštní „tlačítka“ ve formě ikon sociálních sítí (například Facebook a Twitter) a interaktivní sociální zdi (např. zdi, na nichž jsou znázorněny fotky z Instagramu prostřednictvím hashtagů), kde se nacházejí obsahy pocházející ze sociálních sítí. Tato „tlačítka“ umožňují uživatelům, kteří surfují na stránkách Calzedonia Group, přejít kliknutím přímo na sociální síť, která přijme údaje týkající se vaší návštěvy. Kromě těchto případů, kdy jste to vy, kdo spontánně kliknutím sdílíte své údaje o surfování s danými sociálními sítěmi, společnost Calzedonia se sociálními sítěmi nesdílí žádné informace o surfování či údaje o uživateli získané prostřednictvím svých stránek. Když uživatel surfuje na stránkách, v každém případě souhlasí s podmínkami použití daných internetových stránek v rámci společnosti Calzedonia a také s obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud proto s podmínkami surfování na našich stránkách nesouhlasíte, žádáme vás, abyste nezobrazovali ani nepoužívali obsah a služby nabízené prostřednictvím našich stránek.

SPONTÁNNÍ ZASÍLÁNÍ E-MAILŮ A VYPLŇOVÁNÍ INTERNETOVÝCH FORMULÁŘŮ
Společnost Calzedonia může shromažďovat a zpracovávat také osobní údaje uživatelů, kteří používají internetové služby dostupné na internetových stránkách, jejichž poskytování vyžaduje zadání osobních údajů na internetu nebo prostřednictvím emailu.

Když spontánně zašlete email na jednu z adres elektronické pošty uvedenou na našich stránkách, za účelem vyhovění vaší žádosti získáme adresu odesílatele a případné další osobní údaje, které jste uvedli v textu emailu a v přílohách. Schránky elektronické pošty odpovídající našim adresám uvedených na našich stránkách a veškeré ostatní schránky elektronické pošty Calzedonia Group nejsou osobní povahy, ani když je v nich uvedeno jméno a/nebo příjmení jisté fyzické osoby. Jsou součástí podnikové organizace a jejich primárním účelem je umožnit efektivní provádění pracovních činností v rámci společností Calzedonia Group. To znamená, že zprávy zaslané do schránek elektronické pošty Calzedonia Group si budou moci přečíst kromě adresáta také jiné osoby v rámci organizace. Zasláním emailu na adresy elektronické pošty uvedené na našich stránkách prohlašujete, že jste si prostudovali podmínky zpracování osobních údajů uvedené v těchto zásadách a že s nimi souhlasíte.

Když zobrazíte internetové stránky Calzedonia Group a rozhodnete se využívat jejich služeb interaktivně (např. žádost o zaslání newsletteru, registrace na stránkách a do komunit, nákup, účast na událostech, kampaních atd.), můžete být vyzváni, abyste vyplnili internetové formuláře s uvedením některých osobních údajů; níže najdete užitečné informace o tom, jak s údaji, které nám zašlete, nakládáme.

Údaje budou zpracovávány s použitím informatických, elektronických i papírových nástrojů a nosičů dat v souladu se zákonnými ustanoveními týkajícími se zaručení bezpečnosti a důvěrnosti a také přesnosti, aktuálnosti a správnosti údajů vzhledem k uvedeným účelům. Se zajištěním toho, aby vaše údaje byly vždy přesné, nám můžete pomoci vy sami tak, že nám aktualizace zašlete na adresu privacy@calzedonia.com.

S KÝM SDÍLÍME INFORMACE O SURFOVÁNÍ?

S údaji získanými během surfování se budou moci seznámit externí společnosti, které společnostem Calzedonia Grup poskytují služby v oblasti informatiky a zpracování dat (například v případě hostingu svěřeného třetím stranám, spojeného s používáním našich internetových stránek) a které byly za tímto účelem jmenovány inspektory ochrany údajů. Seznam subjektů jmenovaných inspektory ochrany údajů můžete získat, když napíšete na adresu privacy@calzedonia.com. Údaje pak budou moci získat a zpracovávat pracovníci společností Calzedonia Group pověření jejich zpracováním v rozsahu potřebném k vykonávání své práce, přičemž budou provádět jen nezbytně nutné úkony. V případě výslovné žádosti a za zákonem stanovených okolností mohou být společností Calzedonia sděleny orgánům veřejné bezpečnosti a policii. Žádné údaje o surfování nebudou žádným způsobem šířeny.

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOST CALZEDONIA ZPRACOVÁVÁ?

Pro přístup ke službám a obsahům poskytovaným prostřednictvím našich stránek budou od vás moci být požadovány osobní údaje jako například jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště/korespondenční adresa, email, datum narození atd.

Uvedení těchto údajů je dobrovolné, ale nutné k tomu, abyste mohli využívat požadovaných služeb; z tohoto důvodu můžete na internetových stránkách věnovaných těchto službách najít zvláštní shrnující informativní sdělení týkající se zpracování svých osobních údajů.

Prostřednictvím internetových formulářů od vás nikdy nebudeme požadovat citlivé údaje (které se týkají např. rasy či etnického původu, náboženského vyznání, filozofických či politických názorů, zdravotního stavu, sexuálního života atd.) ani údaje právní (údaje z rejstříku trestů nebo o tom, zda jste byli žalováni či trestně stíháni atd.).

Údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány personálem výslovně stanoveným správcem jako osoby pověřené a/nebo zodpovědné za zpracování v souladu s příslušnými přidělenými pověřovacími profily. Pověřené a zodpovědné osoby budou moci provádět úkony spočívající v prohlížení, používání, zpracovávání, porovnávání a jakékoli jiné i automatizované operace pouze v případě, že prováděním těchto úkonů byli pověřeni.

Osobní údaje, která nám poskytnete, budeme zpracovávat pouze pro účely, které úzce souvisejí s každými požadovanými a využívanými službami, a to v souladu se zvláštním shrnujícím informativním sdělením uvedeným na stránce věnované požadovaným službám. Ve všech případech, v nichž hodláme vaše údaje využívat pro další či jiné účely, si předtím, než budete pokračovat, vyžádáme váš souhlas.

AKÉ SÚ ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI CALZEDONIA A PRÁVNE ZÁKLADY?

Sděluje nebo šíří společnost Calzedonia vaše osobní údaje?

Společnost Calzedonia vaše osobní údaje sděluje třetím stranám výhradně v případě, že je to nutné a funkční k dosažení účelu zpracování údajů sledovaného v závislosti na vámi požadovaných službách, a v každém případě je sdělí až poté, co vás o tom informovala a v případě potřeby získala v této věci váš souhlas. Údaje shromážděné v rámci jednotlivých služeb a pro účely uvedené v tomto informativním sdělení jsou obecně za běžných okolností sdělovány následujícím kategoriím subjektů:
- subjektům, které mají přístup k údajům na základě ustanovení zákona či nařízení (např. orgány veřejné bezpečnosti či policie);
- společnostem, které jsou součástí Calzedonia Group ve formě mateřské společnosti nebo dceřiných či přidružených společností;
- prodejnám Calzedonia Group;
- společnostem provádějícím zpracování údajů a poskytujícím kybernetické služby (např. web hosting, vkládání dat, správa a údržba infrastruktur a kybernetických služeb, emailový marketing, Acquirer atd.);
- společnostem a firmám poskytující poradenské služby;
- externím firmám patřícím do sektoru módy, prodeje luxusního zboží a maloobchodníkům za účelem zasílání komerčních sdělení pouze na základě zvláštního souhlasu dané osoby.

Některé zvláštní služby poskytované prostřednictvím našich stránek s sebou nesou komunikaci také s dalšími kategoriemi subjektů, a to:
- nákup výrobků: Banca Sella, Paypal, expediční firmy, finanční instituty, společnosti, které poskytují poštovní služby a zasílají korespondenci
Společnost Calzedonia za normálních okolností své údaje nešíří. Některé služby poskytované na našich stránkách (např. „share my wish list“) však umožňují šíření osobních údajů jiným uživatelům a službám v rámci internetu; to však závisí na vaší svobodné volbě a je to možné výhradně poté, co jste k tomu poskytli zvláštní a dobrovolný souhlas. V některých zvláštních případech vás však můžeme požádat, abyste nám své osobní údaje (mimo jiné fotografie a audiovizuální záznamy) poskytli proto, abychom vám umožnili zúčastnit se akcí, soutěží a tematických iniciativ mimořádného a dočasného charakteru, které samy o sobě předpokládají jejich sdělení a šíření. V těchto případech vás upozorníme a požádáme vás o vyslovení výslovného a zvláštního souhlasu v tomto smyslu.

Předává společnost Calzedonia osobní údaje do zemí mimo EU?

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto internetových stránek budou moci být předány mimo EU (zejména do Spojených států) za účelem jejich uložení na serverech poskytovatelů služeb v oblasti řízení zákaznických vztahů. Předání proběhne po předchozím přijetí standardních smluvních doložek, čili po předchozím prověření certifikace tzv. štítu soukromí (Privacy Shield) poskytovatele služeb (speciálně jmenovaného správce údajů). Seznam subjektů jmenovaných správci údajů můžete získat, když napíšete na adresu privacy@calzedonia.com.

Jaká jsou vaše PRÁVA, která můžete uplatnit jako subjekt údajů?

Zákonná práva týkající se osobních údajů můžete uplatnit tak, že napíšete na adresu privacy@calzedonia.com. Na vaši žádost odpovíme co nejrychleji a v každém případě do 30 dnů od jejího obdržení. V těchto případech, bude-li v souvislosti s vaší žádostí nutné ověřit vaši totožnost, si od vás budeme moci vyžádat kopii dokladu totožnosti.

 • Právo na přístup Máte právo vědět, zda probíhá zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a být informováni o: původu údajů; kategoriích zpracovávaných osobních údajů; příjemcích údajů; účelech zpracování; existenci automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování; době uchování údajů; právech stanovených nařízením.
 • Právo na opravu Máte právo na opravu údajů, kterými o vás disponujeme, nebo na doplnění údajů, jež jsou neúplné. Připomínáme vám, že když nám poskytnete své údaje za účelem využití našich služeb, zaručujete, že jsou pravdivé a přesné. Pomozte nám zajistit, aby vaše údaje byly vždy přesné tak, že nám případné aktualizace sdělíte na adresu privacy@calzedonia.com.
 • Právo na výmaz Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud už nejsou nutné pro účely, pro něž byly získány, nebo pokud již nejsme oprávněni je zpracovávat.
 • Právo na omezení zpracování Na omezení zpracování máte právo v následujících případech:
  a) oznámili jste nám, že vaše osobní údaje jsou nepřesné. Můžete požádat o omezení zpracování po dobu, během níž budeme přesnost vašich údajů prověřovat;
  b) nejsme oprávněni vaše údaje zpracovávat - místo jejich výmazu nás můžete požádat o omezení jejich využití;
  c) pokud jsou údaje, jimiž disponujeme - i když již nejsou pro nás nezbytné za účelem zpracování, pro které byly získány - nutné pro přiznání nároku, výkon či ochranu práva u soudu;
  d) vznesli jste námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. V očekávání prověření toho, zda převáží naše oprávněné důvody oproti těm, které uvádíte vy jako subjekt údajů, nás můžete požádat o omezení zpracování.
 • Právo na odvolání souhlasu Svůj souhlas můžete odvolat u veškerého zpracování, u nějž je třeba ho vydat.
 • Právo na přenositelnost údajů V případě, že vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, nebo je zpracování automatizované, můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů. Můžete tedy obdržet osobní údaje, které jste nám sdělili, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud je to technicky možné, můžete také požádat o předání svých dat přímo jiné společnosti.
 • Právo vznést námitku Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, včetně profilování.


Chtěli bychom vás informovat, že pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, probíhá v rozporu s ustanoveními nařízení EU 2016/679, máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu zabývajícímu se ochranou údajů.

Vyhrazujeme si právo obsah této stránky pravidelně aktualizovat.
Proto vás vyzýváme, abyste si naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně pročítali, abyste se seznámili s případnými změnami, k nimž došlo od té doby, co jste si je naposled přečetli.

Poslední aktualizace: červen 2019